żyje W teraźniejszości Cytaty

Go to Gemtracks Beats
żyje W teraźniejszości Cytaty: Miłość w przeszłości jest tyl­ko wspom­nieniem. Miłość w przyszłości jest tyl­ko ocze­kiwa­niem. Praw­dzi­wa miłość żyje w teraźniejszości. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)
miłość-w przeszłoś-jest tyl­ko-wspom­nieniem-miłość w przyszłoś-jest tyl­ko-ocze­kiwa­niem-praw­dzi­wa miłość-żyje
żyje W teraźniejszości Cytaty: Wszys­tko, co żyje, nie żyje samo, nie żyje tyl­ko dla siebie. -William Blake
wszys­tko-co żyje-nie żyje-samo-nie-żyje-tyl­ko-dla-siebie
żyje W teraźniejszości Cytaty: Z literatury się nie żyje. Żyje się przy literaturze, poprzez literaturę, koło niej. Mnóstwo ludzi żyje z książki - ale sam jej twórca wyżyć z tego nie może. -Pola Gojawiczyńska
z-literatury-ę-nie-żyje-Żyje-ę-przy-literaturze-poprzez-literaturę-koło-niej-mnóstwo-ludzi-żyje-z-książki-ale-sam-jej-twórca-wyżyć-z
żyje W teraźniejszości Cytaty: Czas jest złudzeniem teraźniejszości, nie ma go, za nią wyszedłszy. -Józef Ignacy Kraszewski
żyje W teraźniejszości Cytaty: Jeżeli ktoś żyje według zaleceń lekarza, żyje nędznie. -Richard Burton
jeżeli-ktoś-żyje-według-zaleceń-lekarza-żyje-nędznie
żyje W teraźniejszości Cytaty: Moje ciało jest kształtem, w którym żyję i ono kształtuje sposób, w jaki żyję. -Raquel Welch
moje-ciało-jest-kształtem-w-którym-żyję-i-ono-kształtuje-sposób-w-jaki-żyję
żyje W teraźniejszości Cytaty: Przeszłość zacho­wana w pa­mięci sta­je się częścią teraźniejszości. -Tadeusz Kotarbiński
przeszłość-zacho­wana-w pa­mię-sta­ ę-częśą-teraźniejszoś
żyje W teraźniejszości Cytaty: Wołamy o Polskę jutra, nie wyczerpawszy tematu jej teraźniejszości. -Zbigniew Waydyk
wołamy-o-polskę-jutra-nie-wyczerpawszy-tematu-jej-teraźniejszoś
żyje W teraźniejszości Cytaty: Kto żyje w miłości, żyje - świadomie czy nieświadomie - w polu magnetycznym Boga, który jest miłością. -Phil Bosmans
kto-żyje-w-miłoś-żyje-świadomie-czy-nieświadomie-w-polu-magnetycznym-boga-który-jest-miłośą
żyje W teraźniejszości Cytaty: Naród żyje, dopóki język jego żyje. -Karol Libelt
naród-żyje-dopóki-język-jego-żyje
żyje W teraźniejszości Cytaty: Trudno, niech przepada przyszłość, jeśli teraźniejszości znieść nie można. -Maria Kuncewicz
trudno-niech-przepada-przyszłość-śli-teraźniejszoś-znieść-nie-można
żyje W teraźniejszości Cytaty: Przyszłość będzie szczodra jedynie wtedy, kiedy wszystko ofiarujesz teraźniejszości -Albert Camus
przyszłość-będzie-szczodra-jedynie-wtedy-kiedy-wszystko-ofiarujesz-teraźniejszoś
żyje W teraźniejszości Cytaty: Nadzieja nie przywiązuje się do teraźniejszości, wybiega naprzód, by dotrzeć do celu. -Pino Pellegrino
nadzieja-nie-przywiązuje-ę-do-teraźniejszoś-wybiega-naprzód-by-dotrzeć-do-celu
żyje W teraźniejszości Cytaty: Doniosłość teraźniejszości rzadko jest natychmiast rozpoznana; następuje to dopiero o wiele później. -Artur Schopenhauer
doniosłość-teraźniejszoś-rzadko-jest-natychmiast-rozpoznana-następuje-to-dopiero-o-wiele-później
żyje W teraźniejszości Cytaty: Człowiek szczęśliwy jest zbyt zadowolony z teraźniejszości, by oddawać się zanadto rozmyślaniom o przyszłości. -Albert Einstein
człowiek-szczęśliwy-jest-zbyt-zadowolony-z-teraźniejszoś-by-oddawać-ę-zanadto-rozmyślaniom-o-przyszłoś
żyje W teraźniejszości Cytaty: Człowiek szczęśliwy jest zbyt zadowolony z teraźniejszości, by oddawać się zanadto rozmyślaniom o przyszłości -Albert Einstein
człowiek-szczęśliwy-jest-zbyt-zadowolony-z-teraźniejszoś-by-oddawać-ę-zanadto-rozmyślaniom-o-przyszłoś
żyje W teraźniejszości Cytaty: Doniosłość teraźniejszości rzadko jest rozpoznawana natychmiast, zwykle następuje to niestety o wiele później. -Artur Schopenhauer
doniosłość-teraźniejszoś-rzadko-jest-rozpoznawana-natychmiast-zwykle-następuje-to-niestety-o-wiele-później
żyje W teraźniejszości Cytaty: Życie jest krótkie. Korzystaj z teraźniejszości w sposób rozumny i słuszny. Bądź rozsądny w odpoczynku. -Marek Aureliusz
Życie-jest-krótkie-korzystaj-z-teraźniejszoś-w-sposób-rozumny-i-słuszny-bądź-rozsądny-w-odpoczynku
żyje W teraźniejszości Cytaty: Wszystko co pospolicie nazywa się przeszłością, jest w gruncie rzeczy tylko stonowaną odmianą teraźniejszości. -Gertrud von Le Fort
wszystko-co-pospolicie-nazywa-ę-przeszłośą-jest-w-gruncie-rzeczy-tylko-stonowaną-odmianą-teraźniejszoś
żyje W teraźniejszości Cytaty: Mar­nuję te­raźniej­szość, wspo­minając przeszłość. Tracę przyszłość, ob­serwując ry­sy smut­nej teraźniejszości. 23.06.2011  -watchingmefall
mar­nuję-te­raźniej­szość-wspo­minając-przeszłość-tracę przyszłość-ob­serwując-ry­sy-smut­nej-teraźniejszoś-23062011 
żyje W teraźniejszości Cytaty: Lecz gdy miłością serce moje bije, Gdy powiem:
lecz-gdy-miłośą-serce-moje-bije-gdy-powiem-kocham-wtenczas-tylko-żyję-Żyję-szczęśliwy-i-w-lubym-zamęcie-Świat-do-podziału-pociągam-w
żyje W teraźniejszości Cytaty: Ludzie genialni: ludzie bezustannej teraźniejszości. -Stefan Napierski
ludzie-genialni-ludzie-bezustannej-teraźniejszoś
żyje W teraźniejszości Cytaty: Ludzie genialni to ludzie bezustannej teraźniejszości. -Stefan Napierski
ludzie-genialni-to-ludzie-bezustannej-teraźniejszoś
żyje W teraźniejszości Cytaty: Kto żyje życiem miłości - żyje życiem Boga. -Jan Twardowski
kto-żyje-życiem-miłoś-żyje-życiem-boga
żyje W teraźniejszości Cytaty: Człowiek jest: dla przeszłości - historykiem, dla przyszłości - poetą, dla teraźniejszości - komediantem. -Polivios Dimitrakopulos
człowiek-jest-dla-przeszłoś-historykiem-dla-przyszłoś-poetą-dla-teraźniejszoś-komediantem
żyje W teraźniejszości Cytaty: Zyje się raz! Ale jeśli żyje się dobrze to ten jeden raz wystarczy!! -Anonim
zyje-ę-raz-ale-śli-żyje-ę-dobrze-to-ten-jeden-raz-wystarczy
żyje W teraźniejszości Cytaty:
żyje W teraźniejszości Cytaty: Żyje­my bo­wiem w epo­ce straszli­wej, ja­kiej dotąd nie znała his­to­ria ludzkości, a tak za­mas­ko­wanej pew­ny­mi ideami, że człowiek dzi­siej­szy nie zna siebie, w kłam­stwie się rodzi, żyje i umiera i nie zna głębi swe­go upadku. -Stanisław Ignacy Witkiewicz
żyje W teraźniejszości Cytaty: Świat nie miał początku i nie będzie miał końca. Ruch jest wieczny, tak jak i czas, który go mierzy: pojęcie teraźniejszości zawiera pojęcie przeszłości i przyszłości. -Arystoteles
Świat-nie-miał-początku-i-nie-będzie-miał-końca-ruch-jest-wieczny-tak-jak-i-czas-który-go-mierzy-pojęcie-teraźniejszoś-zawiera-pojęcie
żyje W teraźniejszości Cytaty: Tak długo, jak nor­malnie żyję, będę ro­bić wszys­tko tak, jak do tej po­ry. Pra­cować w Sej­mie, za­bierać głos, pro­wadzić pra­ce dok­tor­skie, spo­tykać się z dziećmi. Żyję da­lej, sta­ram się żyć nor­malnie. Zakładam, że jeszcze pożyję. Ale nie cze­piam się życia kurczowo. -Zbigniew Religa
żyje W teraźniejszości Cytaty: Pod­sta­wowym wie­rze­niem In­diani­na jest to, że po śmier­ci człowieka je­go duch jest gdzieś na Ziemi lub w niebie, dokład­nie nie wiemy gdzie, i wciąż żyje... Po­dob­nie jest z Wa­kan Tan­ka. Wie­rzy­my, że żyje wszędzie. Co więcej, wie­rzy­my, że jest dla nas jak dusze zmarłych przy­jaciół, których głosów nie możemy usłyszeć. -Ścigany przez Niedźwiedzie
żyje W teraźniejszości Cytaty: gdy lek­kość łez zmienia ciężar a niebo całe w chmurach nie straszne pod­muchy wiatru wszys­tko zda­je się klękać w mil­cze­niu krzycząc o pomstę której do­konać mu­si złoczyńca czy je­go ręka jest ta­ka cięta że ra­ny długo zdrowieją a bliz­ny nie przes­tają pamiętać zna­miona są przek­leństwem cieniem w teraźniejszości gdzie li zba­wienną absolucja  -Papużka
żyje W teraźniejszości Cytaty: Czy ja jeszcze żyję?  -Julie de Lespinasse
żyje W teraźniejszości Cytaty: Niech żyje sztuka. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
żyje W teraźniejszości Cytaty: Żyje się tylko raz! -Heinrich Waldberg