żyje Cytaty

Go to Gemtracks Beats
żyje Cytaty: Wszys­tko, co żyje, nie żyje samo, nie żyje tyl­ko dla siebie. -William Blake
wszys­tko-co żyje-nie żyje-samo-nie-żyje-tyl­ko-dla-siebie
żyje Cytaty: Z literatury się nie żyje. Żyje się przy literaturze, poprzez literaturę, koło niej. Mnóstwo ludzi żyje z książki - ale sam jej twórca wyżyć z tego nie może. -Pola Gojawiczyńska
z-literatury-ę-nie-żyje-Żyje-ę-przy-literaturze-poprzez-literaturę-koło-niej-mnóstwo-ludzi-żyje-z-książki-ale-sam-jej-twórca-wyżyć-z
żyje Cytaty: Jeżeli ktoś żyje według zaleceń lekarza, żyje nędznie. -Richard Burton
jeżeli-ktoś-żyje-według-zaleceń-lekarza-żyje-nędznie
żyje Cytaty: Moje ciało jest kształtem, w którym żyję i ono kształtuje sposób, w jaki żyję. -Raquel Welch
moje-ciało-jest-kształtem-w-którym-żyję-i-ono-kształtuje-sposób-w-jaki-żyję
żyje Cytaty: Kto żyje w miłości, żyje - świadomie czy nieświadomie - w polu magnetycznym Boga, który jest miłością. -Phil Bosmans
kto-żyje-w-miłoś-żyje-świadomie-czy-nieświadomie-w-polu-magnetycznym-boga-który-jest-miłośą
żyje Cytaty: Naród żyje, dopóki język jego żyje. -Karol Libelt
naród-żyje-dopóki-język-jego-żyje
żyje Cytaty: Lecz gdy miłością serce moje bije, Gdy powiem:
lecz-gdy-miłośą-serce-moje-bije-gdy-powiem-kocham-wtenczas-tylko-żyję-Żyję-szczęśliwy-i-w-lubym-zamęcie-Świat-do-podziału-pociągam-w
żyje Cytaty: Kto żyje życiem miłości - żyje życiem Boga. -Jan Twardowski
kto-żyje-życiem-miłoś-żyje-życiem-boga
żyje Cytaty: Zyje się raz! Ale jeśli żyje się dobrze to ten jeden raz wystarczy!! -Anonim
zyje-ę-raz-ale-śli-żyje-ę-dobrze-to-ten-jeden-raz-wystarczy
żyje Cytaty:
żyje Cytaty: Żyje­my bo­wiem w epo­ce straszli­wej, ja­kiej dotąd nie znała his­to­ria ludzkości, a tak za­mas­ko­wanej pew­ny­mi ideami, że człowiek dzi­siej­szy nie zna siebie, w kłam­stwie się rodzi, żyje i umiera i nie zna głębi swe­go upadku. -Stanisław Ignacy Witkiewicz
żyje Cytaty: Tak długo, jak nor­malnie żyję, będę ro­bić wszys­tko tak, jak do tej po­ry. Pra­cować w Sej­mie, za­bierać głos, pro­wadzić pra­ce dok­tor­skie, spo­tykać się z dziećmi. Żyję da­lej, sta­ram się żyć nor­malnie. Zakładam, że jeszcze pożyję. Ale nie cze­piam się życia kurczowo. -Zbigniew Religa
żyje Cytaty: Pod­sta­wowym wie­rze­niem In­diani­na jest to, że po śmier­ci człowieka je­go duch jest gdzieś na Ziemi lub w niebie, dokład­nie nie wiemy gdzie, i wciąż żyje... Po­dob­nie jest z Wa­kan Tan­ka. Wie­rzy­my, że żyje wszędzie. Co więcej, wie­rzy­my, że jest dla nas jak dusze zmarłych przy­jaciół, których głosów nie możemy usłyszeć. -Ścigany przez Niedźwiedzie
żyje Cytaty: Niech żyje sztuka. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
żyje Cytaty: Czy ja jeszcze żyję?  -Julie de Lespinasse
żyje Cytaty: Miłość żyje miłymi drobiazgami. -Theodor Haecker
żyje Cytaty: Wszystko, co żyje, powstaje z jaja. -Johann Christian Poggendorff
żyje Cytaty: Przyszłość ma każdy dopóki żyje. -Katarzyna Grochola
żyje Cytaty: Człowiek żyje wśród innych. -Bujak Bogusław
żyje Cytaty: Dob­ro ze złem żyje w symbiozie. -Indygoo
dob­ro-ze złem-żyje-w symbiozie
żyje Cytaty: Żyję, aby się zachwycać. -Johann Wolfgang Goethe
żyje Cytaty: Żyje w świecie ciągłych wątpliwości. -Aleksandra_Czarna
żyje Cytaty: Dłużej żyje, kto krócej je. -Bujak Bogusław
żyje Cytaty: Życie żyje tylko miłością. -Clemens Von Brentano
żyje Cytaty: Żyje się tylko raz! -Heinrich Waldberg
żyje Cytaty: Poślu­bił anioła - żyje ze stróżem. -Stanisław Fornal
poślu­bił-anioła- żyje-ze stróżem
żyje Cytaty: Kto żyje nadzieją, um­rze głodny. -Benjamin Franklin
żyje Cytaty: Pesymista to facet, który żyje z optymistką. -Anonim
pesymista-to-facet-który-żyje-z-optymistką
żyje Cytaty: Kto żyje nadzieją, umrze głodny. -Benjamin Franklin
żyje Cytaty: Dziwię się, a więc jeszcze żyję. -Janina Ipohorska
żyje Cytaty: Kto czy­ta książki, żyje podwójnie. -Umberto Eco
kto-czy­-książki-żyje-podwójnie
żyje Cytaty: Sztuka żyje z przymusu, a umiera od wolności. -Andre Gide
sztuka-żyje-z-przymusu-a-umiera-od-wolnoś
żyje Cytaty: Kto czyta książki, żyje podwójnie. -Umberto Eco
kto-czyta-książki-żyje-podwójnie
żyje Cytaty: Nieza­leżnie od mu­zeum, żyje­my w obrazach. -Pablo Ruiz Picasso
żyje Cytaty: Sa­per żyje do pier­wszej po­myłki, po­lityk - od pierwszej. -Stanisław Fornal
sa­per-żyje-do pier­wszej-po­myłki-po­lityk- od pierwszej