żyjesz W Zgodzie Cytaty

żyjesz W Zgodzie Cytaty: Ważne, że żyjesz w zgodzie ze sobą, nikogo nie udajesz i przed niczym nie uciekasz. Kiedy jesteś świadomie sobą i kochasz ten stan – jesteś szczęśliwy -Beata Pawlikowska


ważne-że-żyjesz-w-zgodzie-ze-sobą-nikogo-nie-udajesz-i-przed-niczym-nie-uciekasz-kiedy-jesteś-świadomie-sobą-i-kochasz-ten-stan-jesteś
żyjesz W Zgodzie Cytaty: Za­nim będę mógł żyć w zgodzie z in­ny­mi ludźmi, prze­de wszys­tkim muszę żyć w zgodzie z sa­mym sobą. Je­dyną rzeczą, która nie pod­le­ga przegłoso­waniu przez większość, jest ludzkie sumienie. -Harper Lee


żyjesz W Zgodzie Cytaty: Jedyne, na czym mi zależy, to być w zgodzie ze sobą. -Julia Roberts


jedyne-na-czym-mi-zależy-to-być-w-zgodzie-ze-sobą
żyjesz W Zgodzie Cytaty: Zadawanie pytań sprawia, że czujesz, że żyjesz -Albert Espinosa


zadawanie-pytań-sprawia-że-czujesz-że-żyjesz
żyjesz W Zgodzie Cytaty: Kto zna działanie przyrody, ten żyje z nią w zgodzie. -Czuang-Cy


kto-zna-działanie-przyrody-ten-żyje-z-ą-w-zgodzie
żyjesz W Zgodzie Cytaty: Rządy i kapitały potrafią się wzajemnie zwalczać - policje są zawsze w zgodzie. -Stanisława Fleszarowa - Muskat


rządy-i-kapitały-potrafią-ę-wzajemnie-zwalczać-policje-są-zawsze-w-zgodzie
żyjesz W Zgodzie Cytaty: Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi! -Paweł Św


jeżeli-to-jest-możliwe-o-ile-to-od-was-zależy-żyjcie-w-zgodzie-ze-wszystkimi-ludźmi
żyjesz W Zgodzie Cytaty: Dzięki zgodzie małe rzeczy rosną, przez niezgodę - wielkie upadają. -Salustiusz


dzięki-zgodzie-łe-rzeczy-rosną-przez-niezgodę-wielkie-upadają
żyjesz W Zgodzie Cytaty: Czy może żyć w zgodzie z in­ny­mi, kto sam z sobą jest niezgodny?  -Erazm z Rotterdamu


czy-może-żyć-w zgodzie-z in­ny­mi-kto-sam-z sobą-jest niezgodny 
żyjesz W Zgodzie Cytaty: Śmierć pyta mnie każdego poranka:


Śmierć-pyta-mnie-każdego-poranka-na-jaką-żyjesz-miarę
żyjesz W Zgodzie Cytaty: Jeśli myślisz tylko o swoim znaczeniu - nie żyjesz miłością. -Jan Twardowski


jeśli-myślisz-tylko-o-swoim-znaczeniu-nie-żyjesz-miłośą
żyjesz W Zgodzie Cytaty: Szczęściem jest rozpłynąć się w twórczej pracy, żyć w zgodzie z wewnętrznymi predyspozycjami. -Zenta Maurina


szczęściem-jest-rozpłynąć-ę-w-twórczej-pracy-żyć-w-zgodzie-z-wewnętrznymi-predyspozycjami
żyjesz W Zgodzie Cytaty: Lepiej zostać pokonanym, walcząc w zgodzie z zasadami, niż zwyciężyć dzięki kłamstwu. -Arthur Calwell


lepiej-zostać-pokonanym-walcząc-w-zgodzie-z-zasadami-ż-zwyciężyć-dzięki-kłamstwu
żyjesz W Zgodzie Cytaty: Jeśli żyjesz dość długo, spostrzegasz, iż każ zwycięstwo obraca się w klęskę. -Simone de Beauvoir


jeśli-żyjesz-dość-długo-spostrzegasz-iż-każ-zwycięstwo-obraca-ę-w-klęskę
żyjesz W Zgodzie Cytaty: Nie żałuj, że żyjesz, dziec­ko. Życie i tak prze­minie ci dos­ta­tecznie prędko. -Jeanette Winterson


nie-żałuj-że żyjesz-dziec­ko-Życie i tak-prze­minie- ­­tecznie-prędko
żyjesz W Zgodzie Cytaty: In­dy­widualizm to życie w zgodzie ze sobą bez względu na kon­sekwen­cje oraz opi­nie innych. -Emilia Szumiło


in­dy­widualizm-to życie-w zgodzie-ze sobą-bez-wzglę-na kon­sekwen­cje-oraz-opi­nie-innych
żyjesz W Zgodzie Cytaty: Marze­nia wiel­kich ludzi sa nab­rzmiałe przyszłością. Myśli­ciele śnią w zgodzie z tym, co ma być. -Victor Marie Hugo


marze­nia-wiel­kich-ludzi- nab­rzmiałe-przyszłośą-myśli­ciele śą-w zgodzie-z tym-co  być
żyjesz W Zgodzie Cytaty: Pa­radok­salnie kon­flikt po­koleń ma­nifes­tu­je się w pełnej zgodzie: dzieci nie chcą mówić, rodzi­ce słuchać. -Andrzej Majewski


pa­radok­salnie-kon­flikt-po­koleń-­nifes­­ ę-w pełnej-zgodzie-dzieci-nie chcą-mówić-rodzi­-słuchać