żywy Stwór Cytaty

żywy Stwór Cytaty: Taką samą przez się działającą formą, wywołującą estetyczne zadowolenie nazywam Czystą Formą. Nie jest to więc forma pozbawiona treści, bo takiej żaden żywy stwór stworzyć nie potrafi, tylko ta w której życiowe składniki stanowią element drugorzędny. -Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy)


żywy Stwór Cytaty: I żywy stąd nie wyjdzie nikt. -Anonim


i-żywy-stąd-nie-wyjdzie-nikt
żywy Stwór Cytaty: Nikt żywy w kraj młodości raz dru­gi nie wraca. -Stanisław Wyspiański


żywy Stwór Cytaty: Nikt żywy w kraj młodości raz drugi nie wraca. -Stanisław Wyspiański


żywy Stwór Cytaty:


język-jest żywy-mar­twy-i zmien­ny-~pa­weł-rychlica 
żywy Stwór Cytaty: Każdy żywy us­trój stwarza swój porządek kosztem porządku otoczenia. -Antoni Kępiński


każdy-żywy-us­trój-stwarza-swój-porządek-kosztem-porządku-otoczenia
żywy Stwór Cytaty: Lepszy jest zawżdy żywy głos, niż zdechła skóra, co ją na pergamin wyprawują. -Mikołaj Rej


lepszy-jest-zawżdy-żywy-głos-ż-zdechła-skóra-co-ją-na-pergamin-wyprawują
żywy Stwór Cytaty: Człowiek wykształcony i nieuk tak różnią się od siebie, jak żywy i martwy. -Arystoteles


człowiek-wykształcony-i-nieuk-tak-różą-ę-od-siebie-jak-żywy-i-martwy
żywy Stwór Cytaty: Żywy węgorz wije się pod nożem, kobieta zmuszona do małżeństwa bierze kochanka. -Selma Lagerlof


Żywy-węgorz-wije-ę-pod-nożem-kobieta-zmuszona-do-łżeństwa-bierze-kochanka
żywy Stwór Cytaty: Nie zajmuję się teoriami. Książką, którą czytam, uniwersytetem, na którym zdobywałem wiedzę, jest żywy człowiek. -Phil Bosmans


nie-zajmuję-ę-teoriami-książką-którą-czytam-uniwersytetem-na-którym-zdobywałem-wiedzę-jest-żywy-człowiek
żywy Stwór Cytaty: Każdy człowiek na tym pla­cu był niczym żywy ku­fer skarbów, pełen myśli i wspom­nień, marzeń i tęsknot. -Jostein Gaarder


każdy-człowiek-na tym-pla­cu-był-niczym-żywy-ku­fer-skarbów-peł-myśli-i wspom­nień-marzeń-i tęsknot
żywy Stwór Cytaty: I myślałem, że jestem żywy po to jedynie, aby lepiej wiedzieć, że jestem martwy. -Georges Bataille


i-myśłem-że-jestem-żywy-po-to-jedynie-aby-lepiej-wiedzieć-że-jestem-martwy
żywy Stwór Cytaty: Nie bierz życia na serio - i tak nie wyjdziesz z niego żywy. -Anonim


nie-bierz-życia-na-serio-i-tak-nie-wyjdziesz-z-niego-żywy
żywy Stwór Cytaty: Me­men­to mo­ri – rzekł żywy. Car­pe diem – rzekł zmarły. -Ryder


me­men­to-mo­ri- rzekł-żywy-car­pe-diem- rzekł-zmarły
żywy Stwór Cytaty: Żak pro­feso­rom krzywy, Mar­twych nie słucha żywy, Nie wy­ciągają wnuki Z życia dziadów nauki. -Jacek Kaczmarski


Żak-pro­feso­rom-krzywy-mar­twych-nie słucha-żywy-nie-wy­ągają-wnuki-z-życia-dziadów-nauki
żywy Stwór Cytaty: Żywy może obejść się bez butów, a umarły nie może żyć bez trumny. -Aleksander Puszkin


Żywy-może-obejść-ę-bez-butów-a-umarły-nie-może-żyć-bez-trumny
żywy Stwór Cytaty: Trus­kawki w Milanówku, mar­twa na­tura-żywy dowód, że jeszcze wciąż is­tnieje powód, by pod­wie­czor­ki jeść... Trus­kawki w Milanówku, wyt­worne żar­ty od niechcenia, ach - pra­cowały pokolenia na formę tę i treść  -Wojciech Młynarski


żywy Stwór Cytaty: „Szacunek dla wszel­kiego życia” jest hasłem ab­surdal­nym, oz­nacza bo­wiem, że ma­my sza­nować prątki gruźli­cy i wi­rusy os­py: jes­teśmy jed­nak żywy­mi or­ga­niz­ma­mi, nie czys­ty­mi ducha­mi, i nie możemy żyć, nie niszcząc in­nych form życia. -Leszek Kołakowski