“groźny Cytaty

“groźny Cytaty: Uro­jenia są groźny­mi faktami. -Adolf Rudnicki


uro­jenia-są groźny­mi-faktami
“groźny Cytaty: Niemiec nagi nie jest groźny. -Kurt Tucholsky


“groźny Cytaty: Człowiek, który nie ma nic do stra­cenia, by­wa groźny. -Johann Wolfgang Goethe


człowiek-który-nie  nic-do stra­cenia-by­wa-groźny
“groźny Cytaty: Człowiek, który nie ma nic do stracenia, bywa groźny. -Johann Wolfgang Goethe


“groźny Cytaty: Pies na uwięzi jest złym psem, niewol­nik jest zaw­sze groźny. -Antoni Kępiński


pies-na uwięzi-jest złym-psem-niewol­nik-jest zaw­sze-groźny
“groźny Cytaty: Ograniczony humanista jest śmieszny, ograniczony technokrata jest groźny. -Janina Wieczerska - Zabłocka


ograniczony-humanista-jest-śmieszny-ograniczony-technokrata-jest-groźny
“groźny Cytaty: Naj­przód wier­szyk napisałem, po­tem wier­szyk podpisałem pseudo­nimem “Groźny Ali”. Po­tem zro­biłem winietkę: lirę, gwiaz­dkę, ptaszków setkę; po­tem nie wydrukowali. -Konstanty Ildefons Gałczyński


“groźny Cytaty: Każda imi­tac­ja jest mo­ral­nie zła - dla­tego kicz jest groźny. Nic nie jest tak groźne dla człowieka, jak kicz, na­wet śmierć. -Olga Tokarczuk


każda-imi­tac­ja-jest mo­ral­nie-zła- dla­tego-kicz-jest groźny-nic nie jest tak-groźne-dla-człowieka-jak kicz-na­wet-śmierć