„narzeczonym… Cytaty

„narzeczonym… Cytaty: ... blon­dynka roz­ma­wia że swoim no­wym „narzeczonym