11 Rano Skończyła Cytaty

11 Rano Skończyła Cytaty: Dziś o 11 rano skończyła się wojna, najokrutniejsza, najstraszniejsza z wojen, jakich doświadczyła ludzkość. Mam nadzieję, iż wolno nam powiedzieć, że tego historycznego poranka skończyła się też epoka wojen. -George David LLoyd


11 Rano Skończyła Cytaty: -Skończyła się wojna. -Kto wygrał? -Nikt. -To kto przegrał? -Ludzie. -paski


skończyła ę-wojna-kto-wygrał-nikt-to-kto-przegrał-ludzie
11 Rano Skończyła Cytaty: Modlitwa jest kluczem rano i zasuwą wieczór. -Mahatma Gandhi


modlitwa-jest-kluczem-rano-i-zasuwą-wieczór
11 Rano Skończyła Cytaty: Za zadanie wzięłam sobie obalić ten przesąd, że kobieta, co skończyła uniwersytet, przestaje być kobietą. -Zofia Nałkowska


za-zadanie-wzięłam-sobie-obalić-ten-przesąd-że-kobieta-co-skończyła-uniwersytet-przestaje-być-kobietą
11 Rano Skończyła Cytaty: Za zadanie wzięłam sobie obalić ten przesąd niemądry, że kobieta, co skończyła uniwersytet, przestaje być kobietą. -Zofia Nałkowska


za-zadanie-wzięłam-sobie-obalić-ten-przesąd-niemądry-że-kobieta-co-skończyła-uniwersytet-przestaje-być-kobietą
11 Rano Skończyła Cytaty: Kto rano wstaje, temu się źle zdaje. -James Joyce


11 Rano Skończyła Cytaty: Wschodzić co rano, co noc za­pomi­nać, tak... majestatycznie  -Chemik -a


wschodzić-co rano-co-noc-za­pomi­nać-tak-majestatycznie 
11 Rano Skończyła Cytaty: Kto rano wstaje temu się źle zdaje. -Joyce James


11 Rano Skończyła Cytaty: Jeśli stracicie rano godzinę, będziecie jej bezskutecznie szukali przez resztę dnia. -Philip Chesterfield


jeśli-stracicie-rano-godzinę-będziecie-jej-bezskutecznie-szukali-przez-resztę-dnia
11 Rano Skończyła Cytaty: Cnota z okazją razem noc przespały, cnoty nie było, kiedy rano wstały. -Jan Sztaudynger


cnota-z-okazją-razem-noc-przespały-cnoty-nie-było-kiedy-rano-wstały
11 Rano Skończyła Cytaty: Nie ma chyba większego wysiłku, niż usiłować ładnie wyglądać od ósmej rano do północy. -Brigitte Bardot


nie-chyba-większego-wysiłku-ż-usiłować-ładnie-wyglądać-od-ósmej-rano-do-północy
11 Rano Skończyła Cytaty: Możliwe, że praca nie jest rzeczą przyjemną, ale przecież gdzieś trzeba rano pójść. -Janina Ipohorska


możliwe-że-praca-nie-jest-rzeczą-przyjemną-ale-przecież-gdzieś-trzeba-rano-pójść
11 Rano Skończyła Cytaty: Codziennie rano staraj się czytać listę najbogatszych. Jeśli cię na niej nie ma, idź do pracy. -Robert Orben


codziennie-rano-staraj-ę-czytać-listę-najbogatszych-jeśli-ę-na-niej-nie-idź-do-pracy
11 Rano Skończyła Cytaty: Wstałem rano, jeść mi dano, chodzę sobie, nic nie robię; ludzie inni bardzo czynni. -Stanisław Jachowicz


wstałem-rano-ść-mi-dano-chodzę-sobie-nic-nie-robię-ludzie-inni-bardzo-czynni
11 Rano Skończyła Cytaty: Równowaga wewnętrzna to kłaść się wieczorem bez lęku i wstawać rano bez męki. -Francoise Sagan


równowaga-wewnętrzna-to-kłaść-ę-wieczorem-bez-lęku-i-wstawać-rano-bez-męki
11 Rano Skończyła Cytaty: Budząc się rano, pomyśl jaki to wspaniały skarb żyć, oddychać i móc się radować. -Marek Aureliusz


budząc-ę-rano-pomyśl-jaki-to-wspaniały-skarb-żyć-oddychać-i-móc-ę-radować
11 Rano Skończyła Cytaty: Budząc się rano, pomyśl jaki to wspaniały skarb żyć, oddychać i móc się radować -Marek Aureliusz


budząc-ę-rano-pomyśl-jaki-to-wspaniały-skarb-żyć-oddychać-i-móc-ę-radować
11 Rano Skończyła Cytaty: Mieć pięć dzieci Pa­tolo­gia !  Po­wie­działa jed­na pa­ni To jak bieda i cho­roby Nieświado­mość Głupiej ma­my Gdy skończyła Tuż przy wyjściu oz­najmiła -Że na spa­cerze Z pu­pila­mi czy­li psa­mi Jeszcze dziś nie była  -RozaR