A A A Serca Cytaty

A A A Serca Cytaty: Serca kobiet, jak serca aniołów, pełne są miłości i litości. -Józef Ignacy Kraszewski


A A A Serca Cytaty: Jednego serca! Tak mało, tak mało, jednego serca trzeba mi na ziemi, co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichym pomiędzy cichemi. -Adam Asnyk


jednego-serca-tak-ło-tak-ło-jednego-serca-trzeba-mi-na-ziemi-co-by-przy-moim-miłośą-zadrżało-a-byłbym-cichym-pomiędzy-cichemi
A A A Serca Cytaty: Są różne dzieci ... Dzieci serca, dzieci krwi, dzieci obowiązku. Najszczęśliwsze są dzieci serca. -Gabriela Zapolska


są-różne-dzieci-dzieci-serca-dzieci-krwi-dzieci-obowiązku-najszczęśliwsze-są-dzieci-serca
A A A Serca Cytaty: Uj­mij mnie za rękę spoj­rze­niem prawdy trwa­niem chwili czy­nami ust bezlitosnymi kiedy czuć jak skóra oddycha a wśród tańca języ­ka i warg świat może się walić. Pod­nieś mnie uparcie z am­nezji serca zaap­li­kuj dożyl­nie siebie transfuzją. Wskrzesz mnie od śmierci po­ran­nym wsta­waniem obok obłoków kiedy jas­ność jeszcze śpi słucha­niem bi­cia serca wejdź mi w duszę (s)twórz mi życie. -Nutricia


A A A Serca Cytaty: Serca potrzebują przyjaciół. -Linda Macfarlane


A A A Serca Cytaty: Łzy to krew serca... -patka5463


A A A Serca Cytaty: Bóg szu­ka serca. -Talmud


bóg-szu­ka-serca
A A A Serca Cytaty: Szczerość - to otwartość serca. -Violetta Villas


A A A Serca Cytaty: przychodzisz by wśród mroku przy­tulić na osiem uderzeń serca za­nim w czer­ni przepadniesz jak schwy­tana w sidła za­cis­kam palce i w pa­nice go­nię twój wzrok w tej jed­nej chwi­li wy­pełnia się przyszłość tęsknotą do kil­ku skradzionych sekund wiem już na pew­no nie zdołam się wy­dos­tać jak ptak skrzydłami trze­poczący w klatce da­rem największym w pośpie­chu sple­cione dłonie bo jes­teśmy so­bie przeznaczeni na osiem uderzeń serca  -Deszcz


A A A Serca Cytaty: Miłość jest życiem serca. -Augustyn Św


A A A Serca Cytaty: Wielkie myśli przychodzą z serca. -Luc De Vauvenargues


A A A Serca Cytaty: Wielkie myśli pochodzą z serca. -Luc De Vauvenargues


A A A Serca Cytaty: Logika serca jest niedorzeczna. -Julie Eleonore Jeanne De Laspinasse


A A A Serca Cytaty: Takt jest rozumem serca. -Karl Gutzkow


A A A Serca Cytaty: Nie oczyścisz serca łzami. -Chevenix


nie-oczyścisz-serca-łzami
A A A Serca Cytaty: Miłość otwiera album serca. -Krecia Pataczkówna


A A A Serca Cytaty: je­go od­dech bi­ciem mo­jego serca  -wenaa01


­go-od­dech-bi­ciem-mo­jego-serca 
A A A Serca Cytaty: Kultura serca zaczyna się od wdzięczności. -Meves Christa


kultura-serca-zaczyna-ę-od-wdzięcznoś