A Często Się Cytaty

A Często Się Cytaty: Gdy człowiek uczciwy przekona się, że został oszukany, budzi się w nim często niezwykłe okrucieństwo. -Thomas Hardy


gdy-człowiek-uczciwy-przekona-ę-że-został-oszukany-budzi-ę-w-nim-często-niezwykłe-okrucieństwo
A Często Się Cytaty: Nasze namiętności często stają się naszymi nieszczęściami. -Zygmunt Freud


nasze-namiętnoś-często-stają-ę-naszymi-nieszczęściami
A Często Się Cytaty: Paradoks człowieka. Często nie czują się winni. -Anonim


paradoks-człowieka-często-nie-czują-ę-winni
A Często Się Cytaty: Nasze namiętności często stają się naszym nieszczęściem. -Zygmunt Freud


nasze-namiętnoś-często-stają-ę-naszym-nieszczęściem
A Często Się Cytaty: Nasze na­miętności często stają się naszy­mi nieszczęściami. -Zygmunt Freud


nasze-na­miętnoś-często-stają ę-naszy­mi-nieszczęściami
A Często Się Cytaty: Często krytykuje się swych przyjaciół tylko dla udowodnienia, że ma się na tyle przenikliwości, by dostrzec ich przywary. -Montesquieu


często-krytykuje-ę-swych-przyjaciół-tylko-dla-udowodnienia-że-ę-na-tyle-przenikliwoś-by-dostrzec-ich-przywary
A Często Się Cytaty: Dziwną sławę ma dzi­siaj poetów elita: Często czy­ta się o nich, lecz ich się nie czyta. -Antoni Marianowicz


dziwną-sławę- dzi­siaj-poetów-elita-często-czy­ ę-o nich-lecz-ich ę-nie czyta
A Często Się Cytaty: Sta­ra to praw­da, że w po­lity­ce często mu­simy uczyć się od wrogów. -Włodzimierz Lenin


sta­ra-to praw­da-że w po­lity­-często-mu­simy-uczyć ę-od wrogów
A Często Się Cytaty: Miłość zbyt często staje się ucieczką od wszystkiego, co rzeczywiste. -William Wharton


miłość-zbyt-często-staje-ę-ucieczką-od-wszystkiego-co-rzeczywiste
A Często Się Cytaty: Zbyt często związujemy się z kobietami parą jedwabnych pończoch. -John Steinbeck


zbyt-często-związujemy-ę-z-kobietami-ą-jedwabnych-pończoch
A Często Się Cytaty: Często zaprzątają nas w życiu sprawy, które - kiedy przyjrzeć im się bliżej - okazują się wcale nie takie ważne. -Richard Carlson


często-zaprzątają-nas-w-życiu-sprawy-które-kiedy-przyjrzeć-im-ę-bliżej-okazują-ę-wcale-nie-takie-ważne
A Często Się Cytaty: Człowieko­wi często zda­je się, że się już skończył, że się w nim nic więcej nie po­mieści. Ale po­mie­szczą się w nim jeszcze zaw­sze no­we cier­pienia, no­we ra­dości, no­we grzechy. -Maria Dąbrowska


A Często Się Cytaty: Bardzo często okazuje się, że szczęściem jest nie wiedzieć wszystkiego. -H. Jackson Brown


bardzo-często-okazuje-ę-że-szczęściem-jest-nie-wiedzieć-wszystkiego
A Często Się Cytaty: Miłość od pierwszego wejrzenia kończy się często małżeństwem do ostatniego westchnienia. -Witold Zechenter


miłość-od-pierwszego-wejrzenia-kończy-ę-często-łżeństwem-do-ostatniego-westchnienia
A Często Się Cytaty: Sko­rych na każde za­wołanie przy­wołuje się często gwizdaniem. -Aleksander Kumor


sko­rych-na każde-za­wołanie-przy­wołuje ę-często-gwizdaniem
A Często Się Cytaty: Często szuka się sensu życia przy pomocy bezsensownych metod -Aldous Huxley


często-szuka-ę-sensu-życia-przy-pomocy-bezsensownych-metod
A Często Się Cytaty: Często szuka się sensu życia przy pomocy bezsensownych metod. -Aldous Huxley


często-szuka-ę-sensu-życia-przy-pomocy-bezsensownych-metod
A Często Się Cytaty: Ufność jest dobro, za które często zbyt drogo się płaci. -Baltazar Gracian Y Morales