A Iżbyś Spokój Cytaty

A Iżbyś Spokój Cytaty: Byś nie był trapion troską nieustanną, nie żeń się z panną. Byś nie był dręczon wojną domową nie żeń się z wdową, a iżbyś spokój miał w życiu stale, nie żeń się wcale. -Józef Znowicki


byś-nie-był-trapion-troską-nieustanną-nie-żeń-ę-z-panną-byś-nie-był-dręczon-wojną-domową-nie-żeń-ę-z-wdową-a-iżbyś-spokój-miał-w
A Iżbyś Spokój Cytaty: daj mi wreszcie spokój chcę przes­pa­nych nocy mniej nerwów za dnia od­chodzę od zmysłów do­nikąd gu­bię się bo Ty mnie gubisz daj mi spokój daj siebie nim samotnie oszaleję  -funeralofheart


daj-mi wreszcie-spokój-chcę-przes­pa­nych-nocy-mniej-nerwów-za dnia-od­chodzę-od zmysłów-do­nikąd-gu­bię-ę-bo-ty mnie-gubisz-daj
A Iżbyś Spokój Cytaty: Tak jak zasadą rządu despotycznego jest lęk, tak celem jego spokój, ale to nie jest spokój, to cisza owych miast, w których mury wkracza nieprzyjaciel. -Charles Louis Montesquieu


tak-jak-zasadą-rzą-despotycznego-jest-lęk-tak-celem-jego-spokój-ale-to-nie-jest-spokój-to-cisza-owych-miast-w-których-mury-wkracza
A Iżbyś Spokój Cytaty: Kocha­my tyl­ko raz. Głupie stwier­dze­nie. Można zos­tać oszu­kanym, zra­nionym, zmie­sza­nym z błotem przez


A Iżbyś Spokój Cytaty: I w nieszczęściu zachowuj spokój umysłu. -Horacy


i-w-nieszczęściu-zachowuj-spokój-umysłu
A Iżbyś Spokój Cytaty: Spokój domowy ma swoją cenę. -Margaret Mitchell


A Iżbyś Spokój Cytaty: Pokora i spokój wewnętrzny idą z sobą w parze. -Richard Carlson


pokora-i-spokój-wewnętrzny-idą-z-sobą-w-parze
A Iżbyś Spokój Cytaty: Naj­lep­szym le­kar­stwem jest spokój. -Celsus


naj­lep­szym-­kar­stwem-jest spokój
A Iżbyś Spokój Cytaty: U wielu ludzi spokój jest odrętwieniem, wzruszenie wściekłością. -Epikur


u-wielu-ludzi-spokój-jest-odrętwieniem-wzruszenie-wściekłośą
A Iżbyś Spokój Cytaty: Tros­ki uczą od­czu­wać spokój jak szczęście. -Stefan Żeromski


tros­ki-uczą-od­czu­wać-spokój-jak szczęście
A Iżbyś Spokój Cytaty: Nie bój się te­go, co no­we - cho­ciaż ci miły spokój. -Tytus Carus Lukrecjusz


A Iżbyś Spokój Cytaty: U wielu ludzi spokój jest odrętwieniem,wzruszenie wściekłością. -Epikur


u-wielu-ludzi-spokój-jest-odrętwieniemwzruszenie-wściekłośą
A Iżbyś Spokój Cytaty: Na drze­wie mil­cze­nia wi­si je­go owoc - spokój. -Arthur Schopenhauer


A Iżbyś Spokój Cytaty: Us­ta unoszą Spokój ducha - pełny luz Niepodważalność Krys­ty­na Sz. 07.01.2015r. -krysta


us­-unoszą-spokój-ducha- pełny-luz-niepodważalność-krys­ty­na-sz-07012015r
A Iżbyś Spokój Cytaty: U wielu ludzi spokój jest odrętwieniem, wzrusze­nie wściekłością. -Epikur


u wielu-ludzi-spokój-jest odrętwieniem-wzrusze­nie-wściekłośą
A Iżbyś Spokój Cytaty: Kiedy przychodzi do nas spokój, mu­simy go przyjąć z ot­warty­mi rękoma. -Arthur Schopenhauer


kiedy-przychodzi-do nas-spokój-mu­simy-go przyjąć-z ot­warty­mi-rękoma
A Iżbyś Spokój Cytaty: Człowiek miłujący spokój jest bardziej potrzebny niż mędrzec. -Tomasz Kempis


człowiek-miłujący-spokój-jest-bardziej-potrzebny-ż-mędrzec
A Iżbyś Spokój Cytaty: Mądrym jest ten, który wie, kiedy zachować spokój. -Anonim


mądrym-jest-ten-który-wie-kiedy-zachować-spokój