A Mali Więksi Cytaty

A Mali Więksi Cytaty: Ludzie, jak góry: wielcy wydają się z bliska mniejsi, a mali więksi. -Aleksander Świętochowski


A Mali Więksi Cytaty: Ludzie są jak góry: wielcy wydają się z bliska mniejsi, a mali więksi. -Aleksander Świętochowski


ludzie-są-jak-góry-wielcy-wydają-ę-z-bliska-mniejsi-a-mali-więksi
A Mali Więksi Cytaty: Dwaj naj­więksi ty­rani ziemi: przy­padek i czas. -Johann Gottfried Herder


A Mali Więksi Cytaty: Działanie ucisku zależy od materiału. Jedni stają się mniejsi, drudzy więksi. -Stanisław Jerzy Lec


działanie-ucisku-zależy-od-materiału-jedni-stają-ę-mniejsi-drudzy-więksi
A Mali Więksi Cytaty: Wielcy ludzie są dumni, mali zarozumiali. -George Gordon Byron


A Mali Więksi Cytaty: Ludzie mali nie cierpią swojej skali. -Jan Sztaudynger


ludzie-mali-nie-cierpią-swojej-skali
A Mali Więksi Cytaty: Tylko ludzie mali utrzymują się zawsze na swoim poziomie. -William Somerset Maugham


A Mali Więksi Cytaty: Tylko ludzie mali, zawsze utrzymują się na swoim poziomie. -William Somerset Maugham


A Mali Więksi Cytaty: Tylko mali ludzie boją się o prestiż, wielcy go mają. -Karel Capek


tylko-mali-ludzie-boją-ę-o-prestiż-wielcy-go-mają
A Mali Więksi Cytaty: Naj­więksi dyg­ni­tarze nie są by­naj­mniej ludźmi najmądrzejszymi. -Elżbieta I


naj­więksi-dyg­­tarze-nie są by­naj­mniej-ludźmi-najmądrzejszymi
A Mali Więksi Cytaty: Właściwy byt ziemi stanowią słabi i mali, a posłuszni swemu zadaniu. -Maria Rodziewiczówna


właściwy-byt-ziemi-stanowią-słabi-i-mali-a-posłuszni-swemu-zadaniu
A Mali Więksi Cytaty: Ludzie mali biorą zwykle swój duży cień za miarę swej wielikości. -Aleksander Świętochowski


ludzie-mali-biorą-zwykle-swój-ży-cień-za-miarę-swej-wielikoś
A Mali Więksi Cytaty: Ludzie mali biorą zwykle swój duży cień za miarę swojej wielkości. -Antoni Słonimski


ludzie-mali-biorą-zwykle-swój-ży-cień-za-miarę-swojej-wielkoś
A Mali Więksi Cytaty: Ludzie nieskończenie mali są zwykle nieskończenie dumni. -Wolter


ludzie-nieskończenie-mali-są-zwykle-nieskończenie-dumni
A Mali Więksi Cytaty: Jest możliwe, że życie jest o wiele większe niż my, jednak równie dobrze my możemy być o wiele więksi niż życie. -Robert Ardey


jest-możliwe-że-życie-jest-o-wiele-większe-ż-my-jednak-równie-dobrze-my-możemy-być-o-wiele-więksi-ż-życie
A Mali Więksi Cytaty: Obieca­li nam oni wiele rzeczy, więcej, niż mogę spa­miętać. Lecz słowa dot­rzy­mali tyl­ko raz; Za­powie­dzieli, że od­biorą nam nasze ziemie, i zro­bili to. -Czerwona Chmura


obieca­li-nam-oni-wiele-rzeczy-więcej-ż-mogę-spa­mięć-lecz słowa-dot­rzy­mali-tyl­ko-raz-za­powie­dzieli-że od­biorą-nam-nasze
A Mali Więksi Cytaty: Ludzie mali popełniają głupstwa. Ludzie wielcy popełniają błędy. -Anonim


ludzie-mali-popełniają-głupstwa-ludzie-wielcy-popełniają-błędy
A Mali Więksi Cytaty: Najmądrzej­szy naród na świecie to niewątpli­wie Chińczy­cy. Wy­naleźli druk - ale nie ga­zety, proch - ale tyl­ko do sztucznych og­ni, wy­naleźli wreszcie kom­pas - ale pow­strzy­mali się przed od­kry­ciem Ameryki. -Charles Chaplin