A Nawet Przeciw Cytaty

A Nawet Przeciw Cytaty: Jestem za, a nawet przeciw. -Lech Wałęsa


A Nawet Przeciw Cytaty: Walka człowieka przeciw władzy jest walką pamięci przeciw zapomnieniu. -Milian Kundera


walka-człowieka-przeciw-władzy-jest-walką-pamię-przeciw-zapomnieniu
A Nawet Przeciw Cytaty: Ponieważ więc książę obowiązany jest umieć używać bestii, powinien sobie wybrać lisa i lwa, lew bowiem nie poradzi przeciw sieciom, lis nie poradzi przeciw wilkom. Należy więc być lisem, aby się poznać na sieciach, i lwem, aby odstraszać wilków. -Niccolo Machiavelli


A Nawet Przeciw Cytaty: Jes­tem za, a na­wet przeciw. -Lech Wałęsa


A Nawet Przeciw Cytaty: Bez względu na to, o co chodzi, jes­tem przeciw. -Groucho Marx (Julius Marx)


A Nawet Przeciw Cytaty: Szminka jest protestem przeciw niedoskonałości bytu. -Peter Bamm


szminka-jest-protestem-przeciw-niedoskonałoś-bytu
A Nawet Przeciw Cytaty: Dyplomata jest zaszczepiony przeciw niedyskrecjom szampana. -Ramon Gomez De La Serna


dyplomata-jest-zaszczepiony-przeciw-niedyskrecjom-szampana
A Nawet Przeciw Cytaty: Kobiety muszą trzymać ze sobą nawet... nawet jeśli wypadnie im na pewien czas być przeciwniczkami. -Stanisława Fleszarowa - Muskat


kobiety-muszą-trzymać-ze-sobą-nawet-nawet-śli-wypadnie-im-na-pewien-czas-być-przeciwniczkami
A Nawet Przeciw Cytaty: Ty złemu nie ustępuj, lecz przeciw idź śmiało! -Wergiliusz


ty-złemu-nie-ustępuj-lecz-przeciw-idź-śmiało
A Nawet Przeciw Cytaty: Ten, kto nie jest z nami, jest przeciw nam. Kto nie jest przeciw nam, jest z nami. -Franciszek Bacon


ten-kto-nie-jest-z-nami-jest-przeciw-nam-kto-nie-jest-przeciw-nam-jest-z-nami
A Nawet Przeciw Cytaty: Grawitacja nie jest dostatecznym argumentem przeciw tańcowi. -Hugo Dyonizy Steinhaus


grawitacja-nie-jest-dostatecznym-argumentem-przeciw-ńcowi
A Nawet Przeciw Cytaty: Braterstwo dwóch narodów to jest to właśnie, że będą razem przeciw trzeciemu. -Zofia Nałkowska


braterstwo-dwóch-narodów-to-jest-to-właśnie-że-będą-razem-przeciw-trzeciemu
A Nawet Przeciw Cytaty: Jedynym lekarstwem przeciw niepohamowanemu gadulstwu żony jest głuchota męża. -Francois Rabelais


jedynym-lekarstwem-przeciw-niepohamowanemu-gadulstwu-żony-jest-głuchota-męża
A Nawet Przeciw Cytaty: Najzręczniejsza miłość własna popełnia wiele błędów przeciw swoim interesom. -Luc De Vauvenargues


najzręczniejsza-miłość-własna-popełnia-wiele-błędów-przeciw-swoim-interesom
A Nawet Przeciw Cytaty: Ustąp z drogi trzodzie idącej; przeciw znacznej większości nie występuj. -Pitagoras


ustąp-z-drogi-trzodzie-idącej-przeciw-znacznej-większoś-nie-występuj
A Nawet Przeciw Cytaty: Gdy nadchodzi świt, trudno walczyć przeciw nocy, która przyjdzie. -Stanisław Jerzy Lec


gdy-nadchodzi-świt-trudno-walczyć-przeciw-nocy-która-przyjdzie
A Nawet Przeciw Cytaty: W nieugiętym proteście przeciw złu kryje się cała sól życia. -Antoni Czechow


w-nieugiętym-proteście-przeciw-złu-kryje-ę-cała-sól-życia
A Nawet Przeciw Cytaty: Tytaniczne rewolty przeciw Bogu kończą się cotygodniowymi wizytami w burdelu za rogiem. -Mikołaj Gomez Davilla


tytaniczne-rewolty-przeciw-bogu-kończą-ę-cotygodniowymi-wizytami-w-burdelu-za-rogiem