A Tak Wiele Cytaty

A Tak Wiele Cytaty: Jest tak wiele pięknych dziewcząt, i tak wiele zatruwających życie żon. -James Cagney


jest-tak-wiele-pięknych-dziewcząt-i-tak-wiele-zatruwających-życie-żon
A Tak Wiele Cytaty: Od­dałabym swój ulu­biony ku­bek, w którym codzien­nie piję kawę. Po­duszkę, którą tak uwiel­biam.. Też bym od­dała. Mi­sia, które­go naz­wałam Twoim imieniem. Od­dałabym tak wiele. Żebyś był. Te­raz. Tu­taj Już na zaw­sze. Tak wiele bym oddała. -chrupcia


A Tak Wiele Cytaty: Tak jak czymś naturalnym jest wierzyć w wiele rzeczy bez dowodów, tak też naturalnym jest wątpić w wiele innych wbrew dowodom. -Anonim


tak-jak-czymś-naturalnym-jest-wierzyć-w-wiele-rzeczy-bez-dowodów-tak-też-naturalnym-jest-wątpić-w-wiele-innych-wbrew-dowodom
A Tak Wiele Cytaty: Mam tak wiele, a uczu­cie do niej pochłania wszystko. Mam tak wiele, a bez niej wszys­tko sta­je się niczym. -Johann Wolfgang Goethe


mam-tak-wiele-a uczu­cie-do niej-pochłania-wszystko-mam-tak-wiele-a bez-niej-wszys­tko-sta­ ę-niczym
A Tak Wiele Cytaty: Nigdy w dziejach wojen tak liczni nie zawdzięczali tak wiele tak nielicznym. -Winston Churchill


nigdy-w-dziejach-wojen-tak-liczni-nie-zawdzięczali-tak-wiele-tak-nielicznym
A Tak Wiele Cytaty: Jest tak wiele miłości, tak różnych, tak pomieszanych z nienawiścią, niechęcią, obowiązkiem, pogardą, że samo słowo miłość niewiele dziś znaczy. -Anna Kamieńska


jest-tak-wiele-miłoś-tak-różnych-tak-pomieszanych-z-nienawiśą-niechęą-obowiązkiem-pogardą-że-samo-słowo-miłość-niewiele-dziś-znaczy
A Tak Wiele Cytaty: Mam tak wiele, a uczu­cie do niej pochłania wszys­tko; mam tak wiele, a bez niej wszys­tko sta­je się niczym. -Johann Wolfgang Goethe


mam-tak-wiele-a uczu­cie-do niej-pochłania-wszys­tko-mam-tak-wiele-a bez-niej-wszys­tko-sta­ ę-niczym
A Tak Wiele Cytaty: Uprzejmość tak mało kosztuje, a tak wiele można za nią kupić. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord


A Tak Wiele Cytaty: Jeśli zdaje ci się, że wiele umiesz i wiele rozumiesz, wiedz, że jest wiele więcej rzeczy, których nie wiesz. 11,20; 12,16. -Biblia


jeśli-zdaje-ę-że-wiele-umiesz-i-wiele-rozumiesz-wiedz-że-jest-wiele-więcej-rzeczy-których-nie-wiesz-1120-1216
A Tak Wiele Cytaty: Ludzkość jest piekielnie zdrowa. O wiele zdrowsza niż to jej potrzebne do szczęścia. Gdyby ludzie nie rodzili się tak łatwo, nie musieliby tak szybko umierać. -Stanisława Fleszarowa - Muskat


ludzkość-jest-piekielnie-zdrowa-o-wiele-zdrowsza-ż-to-jej-potrzebne-do-szczęścia-gdyby-ludzie-nie-rodzili-ę-tak-łatwo-nie-musieliby-tak
A Tak Wiele Cytaty: DOM- 3 li­ter­ki,a tak wiele znaczeń... -Majka08


dom-3 li­ter­kia-tak-wiele-znaczeń
A Tak Wiele Cytaty: Przyzwoitość. Ktoś, kto wcale nie był tak wyrafinowany jak pan de La Roche-foucault, uczynił taką oto uwagę:


A Tak Wiele Cytaty: Je­den szcze­ry uśmiech tak wiele daje.... -stokrotka123


je­den-szcze­ry-uśmiech-tak-wiele-daje
A Tak Wiele Cytaty: Tak wiele chcesz, chciej też zrozumieć. -Malcolm Forbes


tak-wiele-chcesz-chciej-też-zrozumieć
A Tak Wiele Cytaty: Co można zaofe­rować ko­muś, kto nic nie chce brać? Od­po­wiedź nie jest na dziś, nie na jut­ro, może na kiedyś. Sa­mot­ność w sieci - rzeczy­wis­tość i tak dużo słab­sza od książki. Dwa la­ta ciszy, tak wiele, a tak mało. Niewie­dza, tak bo­li, tak mało znaczy. Dwa la­ta i na­dal nic nie chcę. Jeszcze nie te­raz. To nic, że kiedyś będzie za późno. Nie chcę. Nic. -Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania


A Tak Wiele Cytaty: Cho­ciaż jest wiele rzek - w morzu i tak staną się jed­nym. Cho­ciaż jest wiele kłam­stw - jed­na praw­da oba­li je wszys­tkie. Kiedy po­jawia się jed­no słońce, ciem­ność, Choćby była niep­rze­nik­niona - znika. -Saraha


A Tak Wiele Cytaty: Daję To­bie tak wiele, a jed­nak za mało. -MyslacaWierszem


daję-to­bie-tak-wiele-a jed­nak-za ło
A Tak Wiele Cytaty: Tak wiele uda­jemy, okłamując sa­mych siebie... -stokrotka123


tak-wiele-uda­jemy-okłamując-­mych-siebie