A Ty Człowieku Cytaty

Go to Gemtracks Beats
A Ty Człowieku Cytaty: I nieważne jak źle jest...człowieku nie trać nadziei ! Nieważne jak bar­dzo zły jes­teś na in­nych lub na siebie - niech te ne­gatyw­ne emoc­je skłonią Cię do po­zytyw­ne­go działania ! Tyl­ko się nie pod­da­waj, człowieku..nie pod­da­waj się.. jeszcze nie dziś.. -pepek100
A Ty Człowieku Cytaty: Czas robi swoje. A ty człowieku? -Stanisław Jerzy Lec
A Ty Człowieku Cytaty: I cóż dalej, szary człowieku? -Hans Fallada
A Ty Człowieku Cytaty: Człowieku - radź sobie sam! -Ludwig van Beethoven
A Ty Człowieku Cytaty: Miłość jest aktywną siłą w człowieku. -Erich Fromm
miłość-jest-aktywną-łą-w-człowieku
A Ty Człowieku Cytaty: Człowieku! Gdybyś wiedział, jaka twoja władza! -Adam Mickiewicz
człowieku-gdybyś-wiedział-jaka-twoja-władza
A Ty Człowieku Cytaty: Najważniejsze, by zoo w człowieku miało odpowiedni dozór. -Antoni Regulski
najważniejsze-by-zoo-w-człowieku-miało-odpowiedni-dozór
A Ty Człowieku Cytaty: Człowieku! Dlacze­go jes­teś ta­ki bezlitosny?? Mery  -Mery=]
człowieku-dlacze­go-jes­teś-­ki-bezlitosny-mery 
A Ty Człowieku Cytaty: Co w człowieku kocha się najdłużej? Jego tajemnicę.... -Tadeusz Ruciński
co-w-człowieku-kocha-ę-najdłużej-jego-tajemnicę
A Ty Człowieku Cytaty: Wyrwa po człowieku może być maleńka, np. kalibru 7 mm. -Stanisław Jerzy Lec
wyrwa-po-człowieku-może-być-maleńka-np-kalibru-7-mm
A Ty Człowieku Cytaty: W człowieku tylko żołądek bywa, i to czasem, w pełni zadowolony. -John Stuart Mill
w-człowieku-tylko-żołądek-bywa-i-to-czasem-w-peł-zadowolony
A Ty Człowieku Cytaty: W człowieku tylko żołądek bywa i to czasem w pełni zadowolony. -John Stuart Mill
w-człowieku-tylko-żołądek-bywa-i-to-czasem-w-peł-zadowolony
A Ty Człowieku Cytaty: W człowieku tyl­ko żołądek by­wa i to cza­sem w pełni zadowolony. -John Stuart Mill
w człowieku-tyl­ko-żołądek-by­wa-i to cza­sem-w peł-zadowolony
A Ty Człowieku Cytaty: Kto nie ma przyjaciół, widzi w każdym człowieku nieprzyjaciela. -Ante Dukic
kto-nie-przyjaciół-widzi-w-każdym-człowieku-nieprzyjaciela
A Ty Człowieku Cytaty: Dobra wola jest czymś najbardziej wartościowym w człowieku. -Francois Fenelon
dobra-wola-jest-czymś-najbardziej-wartościowym-w-człowieku
A Ty Człowieku Cytaty: Gniew musi tkwić w człowieku, nie można go sobie wypożyczyć. -Elias Canetti
gniew-musi-tkwić-w-człowieku-nie-można-go-sobie-wypożyczyć
A Ty Człowieku Cytaty: Kto wierzy w obecność dobra w drugim człowieku, rozbudza je w nim -Jean-Paul Sartre
kto-wierzy-w-obecność-dobra-w-drugim-człowieku-rozbudza-w-nim
A Ty Człowieku Cytaty: Odpowiadaj dobrem na zło, a zniszczysz w podłym człowieku zadowolenie ze zła -Lew Tołstoj
odpowiadaj-dobrem-na-zło-a-zniszczysz-w-podłym-człowieku-zadowolenie-ze-zła
A Ty Człowieku Cytaty: To, co zazwyczaj uważamy w człowieku za dojrzałość, jest rodzajem zrezygnowanego rozsądku. -Albert Schweitzer
to-co-zazwyczaj-uważamy-w-człowieku-za-dojrzałość-jest-rodzajem-zrezygnowanego-rozsądku
A Ty Człowieku Cytaty: Im więcej w człowieku zła, tym bar­dziej mu­simy go kochać. -Mikołaj Gogol
im więcej-w człowieku-zła-tym-bar­dziej-mu­simy-go kochać
A Ty Człowieku Cytaty: A brak człowieka W człowieku jest tym że Zat­ra­camy się  -matijah
a brak-człowieka-w-człowieku-jest tym-że-zat­ra­camy-ę 
A Ty Człowieku Cytaty: Szczęście i nieszczęście: dwa pojęcia na określenie pracy Boga w człowieku. -Ina Seidel
szczęście-i-nieszczęście-dwa-pojęcia-na-określenie-pracy-boga-w-człowieku
A Ty Człowieku Cytaty: Kto wierzy w obecność dobra w drugim człowieku, rozbudza je w nim. -Jean Paul
kto-wierzy-w-obecność-dobra-w-drugim-człowieku-rozbudza-w-nim
A Ty Człowieku Cytaty: Do myślenia potrzebny jest mózg, nie mówiąc już o człowieku. -Stanisław Jerzy Lec
do-myślenia-potrzebny-jest-mózg-nie-mówiąc-już-o-człowieku
A Ty Człowieku Cytaty: Bóg objawia się zarówno w człowieku, jak i w jego kraju. -Rabindranath Tagore
bóg-objawia-ę-zarówno-w-człowieku-jak-i-w-jego-kraju
A Ty Człowieku Cytaty: Człowieku, pa­miętasz jeszcze, że zos­tałeś stworzo­ny by da­wać, a nie odbierać?  -Nadzieja21
człowieku-pa­miętasz-jeszcze-że zos­łeś-stworzo­ny-by da­wać-a nie odbierać 
A Ty Człowieku Cytaty: Tyl­ko ten, kto kocha, widzi, co jest praw­dzi­we w człowieku. -Karl Theodor Jaspers
tyl­ko-ten-kto-kocha-widzi-co jest praw­dzi­we-w człowieku
A Ty Człowieku Cytaty: W człowieku wszystko powinno być piękne; i twarz, i ubranie, i dusza, i myśli. -Anton Czechow
w-człowieku-wszystko-powinno-być-piękne-i-twarz-i-ubranie-i-dusza-i-myśli
A Ty Człowieku Cytaty: Cza­sem życie mści się na człowieku, dając mu to, cze­go chce. -Arturo Pérez-Reverte
cza­sem-życie-mś ę-na człowieku-dając-mu to-cze­go-chce
A Ty Człowieku Cytaty: Przeludnienie świata doprowadziło do tego, że w jednym człowieku żyje wielu ludzi. -Stanisław Jerzy Lec
przeludnienie-świata-doprowadziło-do-tego-że-w-jednym-człowieku-żyje-wielu-ludzi
A Ty Człowieku Cytaty: Można wiele powiedzieć o człowieku na podstawie obserwacji, w jaki sposób je landrynki. -Ronald Reagan
można-wiele-powiedzieć-o-człowieku-na-podstawie-obserwacji-w-jaki-sposób-landrynki
A Ty Człowieku Cytaty: W każdym człowieku jest przepaść, którą można wypełnić jedynie Bogiem. -Blaise Pascal
w-każdym-człowieku-jest-przepaść-którą-można-wypełć-jedynie-bogiem
A Ty Człowieku Cytaty: Tkwi w człowieku pewna mistyczna zaborczość, która
tkwi-w-człowieku-pewna-mistyczna-zaborczość-która-widzieć-utożsamia-z-mieć
A Ty Człowieku Cytaty: Ukórz się, dumny człowieku, i przede wszystkim złam swoją dumę. -Fiodor Dostojewski
ukórz-ę-dumny-człowieku-i-przede-wszystkim-złam-swoją-dumę
A Ty Człowieku Cytaty: Tyl­ko śmierć budzi w człowieku nap­rawdę głębo­kie zainteresowanie. -Aleksander Dumas
tyl­ko-śmierć-budzi-w człowieku-nap­rawdę-głębo­kie-zainteresowanie