A Zawsze Trafisz W Głupca Cytaty

Go to Gemtracks Beats
A Zawsze Trafisz W Głupca Cytaty: Rzuć kamieniem w tłum, a zawsze trafisz w głupca. -Mark Twain
rzuć-kamieniem-w-tłum-a-zawsze-trafisz-w-głupca
A Zawsze Trafisz W Głupca Cytaty: Domieszka kilku kropel chrześcijaństwa do lewicowych poglądów zamienia głupca w głupca doskonałego. -Mikołaj Gomez Davilla
domieszka-kilku-kropel-chrześcijaństwa-do-lewicowych-poglądów-zamienia-głupca-w-głupca-doskonałego
A Zawsze Trafisz W Głupca Cytaty: Płyń za rekinem trafisz do ludzi. -Stanisław Jerzy Lec
A Zawsze Trafisz W Głupca Cytaty: Celuj aby trafić, a trafisz do celu. -Cezary Michalski
A Zawsze Trafisz W Głupca Cytaty: Jeśli celujesz w nic, trafisz za każdym razem -Zig Ziglar
jeśli-celujesz-w-nic-trafisz-za-każdym-razem
A Zawsze Trafisz W Głupca Cytaty: Aby być pewnym trafienia w cel, najpierw strzelaj, a cokolwiek trafisz nazwij celem. -Ashleigh Brilliant
aby-być-pewnym-trafienia-w-cel-najpierw-strzelaj-a-cokolwiek-trafisz-nazwij-celem
A Zawsze Trafisz W Głupca Cytaty: Kobietę piękną możesz całować bez końca i nigdy nie trafisz po raz drugi w to samo miejsce. -Anonim
kobietę-piękną-możesz-całować-bez-końca-i-nigdy-nie-trafisz-po-raz-drugi-w-to-samo-miejsce
A Zawsze Trafisz W Głupca Cytaty: Spryt zastępuje u głupca inteligencję. -Ambrose Bierce
spryt-zastępuje-u-głupca-inteligencję
A Zawsze Trafisz W Głupca Cytaty: Nie po­wołuje się na świad­ka głupca. -Talmud
nie-po­wołuje ę-na świad­ka-głupca
A Zawsze Trafisz W Głupca Cytaty: Kre­tynizm: szczyt roz­wo­ju głupca. -Bujak Bogusław
kre­tynizm-szczyt-roz­wo­ju-głupca
A Zawsze Trafisz W Głupca Cytaty: Niejednego głupca chroni jego urząd. -Cyceron
niejednego-głupca-chroni-jego-urząd
A Zawsze Trafisz W Głupca Cytaty: Mętnej wody i głupca lepiej nie ruszać. -Sokrates
mętnej-wody-i-głupca-lepiej-nie-ruszać
A Zawsze Trafisz W Głupca Cytaty: Po­lemi­ka z idiotą,to ce­na na którą stać tyl­ko głupca. -Dr Tawian Stambuła
po­lemi­ka-z idiotąto-­na-na którą-stać-tyl­ko-głupca
A Zawsze Trafisz W Głupca Cytaty: Mów mądrze do głupca, a nazwie cię idiotą. -Eurypides
mów-mądrze-do-głupca-a-nazwie-ę-idiotą
A Zawsze Trafisz W Głupca Cytaty: Mędrzec widzi w lustrze głupca, głupiec przeciwnie. -Hugo Dyonizy Steinhaus
mędrzec-widzi-w-lustrze-głupca-głupiec-przeciwnie
A Zawsze Trafisz W Głupca Cytaty: Na ustach rozumnych jest mądrość, na grzbiecie głupca kij. -Salomon
na-ustach-rozumnych-jest-mądrość-na-grzbiecie-głupca-kij
A Zawsze Trafisz W Głupca Cytaty: Nie ma nic piękniejszego jak przysłuchiwanie się milczeniu głupca. -Helmut Qualtinger
nie-nic-piękniejszego-jak-przysłuchiwanie-ę-milczeniu-głupca
A Zawsze Trafisz W Głupca Cytaty: Gorzej głupca będzie poniżony, kto zbyt porywczo sądzi. -Alighieri Dante
gorzej-głupca-będzie-poniżony-kto-zbyt-porywczo-sądzi
A Zawsze Trafisz W Głupca Cytaty: Głupiec znajdzie jeszcze większego głupca, który go będzie podziwiał. -Nicolas Boileau-Despreaux
głupiec-znajdzie-jeszcze-większego-głupca-który-go-będzie-podziwiał
A Zawsze Trafisz W Głupca Cytaty: Gdy rada głupca jest dobra, to mądry człowiek jej słucha. -Gotthold Ephraim Lessing
gdy-rada-głupca-jest-dobra-to-mądry-człowiek-jej-słucha
A Zawsze Trafisz W Głupca Cytaty: Głupstwa przede wszystkim robi się z lęku, by nie wyjść na głupca. -Krecia Pataczkówna
głupstwa-przede-wszystkim-robi-ę-z-lęku-by-nie-wyjść-na-głupca
A Zawsze Trafisz W Głupca Cytaty: Niedowiarstwo jest często grzechem głupca, zaś łatwowierność słabością wyższego umysłu. -Denis Diderot
niedowiarstwo-jest-często-grzechem-głupca-zaś-łatwowierność-słabośą-wyższego-umysłu
A Zawsze Trafisz W Głupca Cytaty: Jaka może być inna korzyść z głupca, prócz tej, że możemy go oszukać. -Maksym Gorki
jaka-może-być-inna-korzyść-z-głupca-prócz-tej-że-możemy-go-oszukać
A Zawsze Trafisz W Głupca Cytaty: Nie ma większego głupca niż człowiek wykształcony, jeśli pominąć dziedzinę jego wykształcenia. -Will Rogers
nie-większego-głupca-ż-człowiek-wykształcony-śli-pominąć-dziedzinę-jego-wykształcenia
A Zawsze Trafisz W Głupca Cytaty: Jeśli chcesz żyć szczęśli­wie, nie przej­muj się tym, że uważają cię za głupca. -Seneka Młodszy
jeśli-chcesz-żyć-szczęśli­wie-nie przej­muj ę-tym-że uważają-ę-za głupca
A Zawsze Trafisz W Głupca Cytaty: Lepiej nic nie mówić i sprawiać tylko wrażenie głupca, niż odezwać się, by rozwiać wszelkie złudzenia. -Rami Belson
lepiej-nic-nie-mówić-i-sprawiać-tylko-wrażenie-głupca-ż-odezwać-ę-by-rozwiać-wszelkie-złudzenia
A Zawsze Trafisz W Głupca Cytaty: Wystarczą małe rzeczy, aby uszczęśliwić mędrca; głupca natomiast nic nie uraduje. Dlatego jest tak wielu zrozpaczonych. -Francois de la Rochefoucauld
wystarczą-łe-rzeczy-aby-uszczęśliwić-mędrca-głupca-natomiast-nic-nie-uraduje-dlatego-jest-tak-wielu-zrozpaczonych
A Zawsze Trafisz W Głupca Cytaty: Serce mędrca zwraca się ku prawej stronie, a serce głupca ku lewej. -Anonim
serce-mędrca-zwraca-ę-ku-prawej-stronie-a-serce-głupca-ku-lewej
A Zawsze Trafisz W Głupca Cytaty: Czy le­piej jest dos­trze­gać prawdę I znając ją cierpieć? A może zaśle­piony­mi oczyma Żyć swoim szczęściem głupca...?  -Andrea
czy-­piej-jest ­trze­gać-prawdę-i-znając-ją cierpieć-a-może-zaś­piony­mi-oczyma-Żyć-swoim-szczęściem-głupca 
A Zawsze Trafisz W Głupca Cytaty: Wielkie to szczęście, że w naszych czasach nie ma już głupca, który by się trochę nie poduczył. -Anonim
wielkie-to-szczęście-że-w-naszych-czasach-nie-już-głupca-który-by-ę-trochę-nie-poduczył
A Zawsze Trafisz W Głupca Cytaty: Najważniejszą godziną jest zawsze ta obecna! Najważniejszym człowiekiem jest zawsze ten, który akurat stoi przede mną! Dziełem najkonieczniejszym jest zawsze miłość! -Johannes Eckhart
najważniejszą-godziną-jest-zawsze-obecna-najważniejszym-człowiekiem-jest-zawsze-ten-który-akurat-stoi-przede-mną-dziełem-najkonieczniejszym
A Zawsze Trafisz W Głupca Cytaty: Kto czy­ni się włas­nym nau­czy­cielem, czy­ni się uczniem głupca. -św. Bernard z Clairvaux
A Zawsze Trafisz W Głupca Cytaty: Stwarzać, stwarzać zawsze oto prawdziwe pojęcie życia. Ulepszać drugich, rodzić potomstwo cielesne i duchowe, snuć dalej nieprzerwany wątek życia i zawsze iść naprzód, ku przyszłości, nie cofając się nigdy, oto ideał, do którego powinniśmy zawsze dążyć. -Malwina Meysenburg
A Zawsze Trafisz W Głupca Cytaty: Zawsze kochaj sąsiada. Ale zawsze wybieraj sobie dobre sąsiedztwo. -Robert Fulghum
zawsze-kochaj-sąsiada-ale-zawsze-wybieraj-sobie-dobre-sąsiedztwo
A Zawsze Trafisz W Głupca Cytaty: Zawsze ufaj drugiemu człowiekowi. Ale zawsze znacz karty. -Robert Fulghum
zawsze-ufaj-drugiemu-człowiekowi-ale-zawsze-znacz-karty