A źli Cytaty

A źli Cytaty: Cze­kałem wraz z in­ny­mi na nor­malność i długo przyszło nam cze­kać. Reszta cze­kała wciąż, jak­by na cud. I by­li źli, i złości­li się, bo nie nad­szedł. By­li źli na prze­ciętność, na niemożli­wość zdarze­nia się cudu. -MyArczi


A źli Cytaty: Moim zda­niem życie spra­wia pa­nu ty­le prob­lemów, po­nieważ wie­rzy pan, że są dob­rzy ludzie i źli ludzie. My­li się pan, oczy­wiście. Is­tnieją tyl­ko i wyłącznie źli ludzie, ale niektórzy stoją po prze­ciw­nych stronach. -P » Terry Pratchett » Straż! Straż!


A źli Cytaty: Dobrzy ludzie są mniej dobrzy, a źli ludzie są mniej źli, niż to się wydaje. -Samuel Coleridge


dobrzy-ludzie-są-mniej-dobrzy-a-źli-ludzie-są-mniej-źli-ż-to-ę-wydaje
A źli Cytaty: Ludzie są prze­ważnie źli. -Bias z Prieny


A źli Cytaty: Dobrzy ludzie są szczęśliwi, a źli nieszczęśliwi. -Sokrates


dobrzy-ludzie-są-szczęśliwi-a-źli-nieszczęśliwi
A źli Cytaty: Przestańcie być źli w swoich myślach. -Konfucjusz


przestańcie-być-źli-w-swoich-myślach
A źli Cytaty: Ma­py świata zmieniają od­kryw­cy i źli drukarze. -Wiesław Brudziński


ma­py-świata-zmieniają-od­kryw­cy-i źli-drukarze
A źli Cytaty: To nie świat jest zły – ludzie są źli. -B » Anthony Burgess » Klaskać jedną ręką


A źli Cytaty: Nie ma złej młodzieży, są tyl­ko źli wychowawcy. -Antoni Makarenko


nie- złej-młodzieży-są tyl­ko-źli-wychowawcy
A źli Cytaty: Nie ma złej młodzieży, są tylko źli wychowawcy. -Antoni Makarenko


nie-złej-młodzieży-są-tylko-źli-wychowawcy
A źli Cytaty: Źli ludzie lgną do siebie jak zgnite rodzynki. -Andreas Laskaratos


Źli-ludzie-lgną-do-siebie-jak-zgnite-rodzynki
A źli Cytaty: Świat i ludzie nie są ta­cy źli, jak to wy­nika z ar­chi­wum IPN-u. -Donald Tusk


Świat-i ludzie-nie są ­cy-źli-jak to wy­nika-z ar­chi­wum-ipn-u
A źli Cytaty: Ponieważ ludzie są źli, prawo musi ich mieć za lepszych, niż są w istocie. -Montesquieu


ponieważ-ludzie-są-źli-prawo-musi-ich-mieć-za-lepszych-ż-są-w-istocie
A źli Cytaty: Źli ludzie nie ty­le cieszą się z włas­ne­go po­wodze­nia, ile z cudzych nieszczęść. -Teofrast


Źli-ludzie-nie ty­-cieszą ę-z włas­ne­go-po­wodze­nia-ile-z cudzych-nieszczęść
A źli Cytaty: Kiedy ludzie stają się naprawdę źli, jedynym uczuciem, jakie im pozostaje, jest radość z cudzej krzywdy. -Johann Wolfgang Goethe


kiedy-ludzie-stają-ę-naprawdę-źli-jedynym-uczuciem-jakie-im-pozostaje-jest-radość-z-cudzej-krzywdy
A źli Cytaty: Dramatopisarze są tylko dwojakiego rodzaju - źli i dobrzy. Pierwsi piszą złe sztuki, drudzy - nic nie robią. -Sacha Guitry


dramatopisarze-są-tylko-dwojakiego-rodzaju-źli-i-dobrzy-pierwsi-piszą-złe-sztuki-drudzy-nic-nie-robią
A źli Cytaty: Kiedy ludzie stają się nap­rawdę źli, je­dynym uczu­ciem, ja­kie im po­zos­ta­je, jest ra­dość z cudzej krzywdy. -Johann Wolfgang Goethe


kiedy-ludzie-stają ę-nap­rawdę-źli-­dynym-uczu­ciem-ja­kie-im po­zos­­-jest ra­dość-z cudzej-krzywdy
A źli Cytaty: Ludzie nader rzadko potrafią być całkiem źli albo całkiem dobrzy. -Niccolo Machiavelli


ludzie-nader-rzadko-potrafią-być-całkiem-źli-albo-całkiem-dobrzy