A czy Bóg Cytaty

A czy Bóg Cytaty: Czy Bóg istnieje? Powiedziałbym, że Bóg to całość rzeczywistości duchowej, której wszyscy jesteśmy małą cząstką. -Anonim


czy-bóg-istnieje-powiedziałbym-że-bóg-to-całość-rzeczywistoś-duchowej-której-wszyscy-jesteśmy-łą-cząstką
A czy Bóg Cytaty: Jakie to ma znaczenie, czy Bóg mówi do nas z krzaków ciernistych, czy z pachnących kwiatów! -Franciszek Salezy Św


jakie-to-znaczenie-czy-bóg-mówi-do-nas-z-krzaków-ciernistych-czy-z-pachnących-kwiatów
A czy Bóg Cytaty: Pomyślałem, że czy jest Bóg, czy nie, to się jakoś tym ludziom po prostu należy. -Janusz Głowacki


pomyśłem-że-czy-jest-bóg-czy-nie-to-ę-jakoś-tym-ludziom-po-prostu-należy
A czy Bóg Cytaty: Cały ten tylko mój, moimi oczami widziany i sercem przeżywany świat - to wspaniałe piękno, które stworzyło się samo? Czy Bóg je stworzył? Czy wymyślił człowiek? Czy szatan, żeby omamić, zauroczyć, rozkochać a potem zabrać, zgasić, kazać opuścić? -Zofia Kucówna


A czy Bóg Cytaty: Cóż nam po filozofii albo religii, która nie pomaga żyć? Cóż to obchodzi życie, czy Bóg stworzył zło, czy je tylko toleruje? -William James


cóż-nam-po-filozofii-albo-religii-która-nie-pomaga-żyć-cóż-to-obchodzi-życie-czy-bóg-stworzył-zło-czy-tylko-toleruje
A czy Bóg Cytaty: Sprawiedliwy w ciszy gdy wzywa Boga, Bóg widzi, Bóg słyszy, Bóg schodzi. -Wacław Szymanowski


sprawiedliwy-w-ciszy-gdy-wzywa-boga-bóg-widzi-bóg-słyszy-bóg-schodzi
A czy Bóg Cytaty: Bóg czy­li natura. -Baruch Spinoza


A czy Bóg Cytaty: Czy jestem wierzący? Bóg jeden raczy wiedzieć. -Stanisław Jerzy Lec


A czy Bóg Cytaty: świat nie py­ta o to czy stworzył go bóg, lecz o to po co to zrobił  -danioł


świat-nie py­-o to czy-stworzył-go bóg-lecz-o to po co to zrobił 
A czy Bóg Cytaty: Bóg czy­ni wszys­tko we właści­wym czasie. -Edyta Stein


bóg-czy­-wszys­tko-we właś­wym-czasie
A czy Bóg Cytaty: Sko­ro bóg stworzył białego człowieka na swo­je po­dobieństwo , to czar­ne­go na czy­je ?  -Mateusz Piecki Schizoidalny


sko­ro-bóg-stworzył-białego-człowieka-na swo­-po­dobieństwo- to czar­ne­go-na czy­- 
A czy Bóg Cytaty: Jak­by bóg za­kazy­wał pi­cia, czy uczy­niłby wi­no tak dobrym. -Armand-Jean du Plessis de Richelieu


A czy Bóg Cytaty: Nie wiem, czy Bóg stworzył kobietę, ale jeśli tak - to wiedział po co... -Brigitte Bardot


nie-wiem-czy-bóg-stworzył-kobietę-ale-śli-tak-to-wiedział-po-co
A czy Bóg Cytaty: Nie wiem, czy Bóg stworzył ko­bietę, ale jeśli tak, to wie­dział po co... -Brigitte Bardot


nie-wiem-czy-bóg-stworzył-ko­bietę-ale-śli-tak-to wie­dział-po co
A czy Bóg Cytaty: scep­ty­cyzm, bóg, wątpli­wość, byt, myśl, myśl, myśl, bóg, byt, bóg i nad­miar wątpliwości. Strach, że już po wszystkim. Dlacze­go świado­mość na­kazu­je nam od­chodzić od naszych in­styk­ntów? Dlacze­go wie­rzy­my, że to ona ma rację? Błogosławieństwem na­zywa­my niechęć do od­czu­wania w czys­tej pos­ta­ci, szcze­re prag­nienie niemyśli od­rzu­camy bez analizy. Nadzieja, że już po wszys­tkim nie prze­minie w ta­kim czy in­nym wypadku. I przy­naj­mniej to możemy spra­wied­li­wie oz­najmić naszym drob­nym zwycięstwem. -michaelangelo


A czy Bóg Cytaty: Bóg stworzył przestrzeń kosmiczną, ale co z samym Bogiem? Czy on stworzył się sam, z niczego? -Jostein Gaarder


bóg-stworzył-przestrzeń-kosmiczną-ale-co-z-samym-bogiem-czy-on-stworzył-ę-sam-z-niczego
A czy Bóg Cytaty: Nie mu­sisz wszys­tkiego ro­zumieć, wys­tar­czy, że wszys­tko, co Bóg da­je, kochasz. -Stefan Wyszyński


nie-mu­sisz-wszys­tkiego-ro­zumieć-wys­tar­czy-że wszys­tko-co bóg-da­-kochasz
A czy Bóg Cytaty: A czy Bóg, gdy­by chciał, mógłby stworzyć dru­giego Bo­ga, ta­kiego sa­mego – prze­cież jest wszechmoc­ny. Wte­dy by się nie nudził. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


a czy-bóg-gdy­by-chciał-mógłby-stworzyć-dru­giego-bo­ga-­kiego-­mego- prze­cież-jest wszechmoc­ny-wte­dy by ę-nie nudził