A je­dynie Ka­lekie Prawdy Cytaty

Go to Gemtracks Beats
A je­dynie Ka­lekie Prawdy Cytaty: Nie is­tnieją kłam­stwa, a je­dynie ka­lekie prawdy. -Baruch Spinoza
nie-is­tnieją-kłam­stwa-a ­dynie-ka­lekie-prawdy
A je­dynie Ka­lekie Prawdy Cytaty: Mo­je su­mienie, choć ka­lekie i nieme, na­dal istnieje  -Lola_♡
mo­-su­mienie-choć-ka­lekie-i nieme-na­dal-istnieje 
A je­dynie Ka­lekie Prawdy Cytaty: Jakże są piękni Wszys­cy w tym jed­nym smutku Ka­lekie serca. -Ariadne
jakże-są piękni-wszys­cy-w tym-jed­nym-smutku-ka­lekie-serca
A je­dynie Ka­lekie Prawdy Cytaty: Przez dro­gi cier­pkie, da­lekie i gorzkie po coś tu do nas przyszedł, boże czy człowieku?  -Krzysztof Kamil Baczyński
przez-dro­gi-cier­pkie-da­lekie-i gorzkie-po-coś- do nas-przyszedł-boże-czy-człowieku 
A je­dynie Ka­lekie Prawdy Cytaty: Wys­tar­czy je­dynie obrócić tok myślenia. A zaw­sze będziesz się wznosił. Spa­danie będzie je­dynie luk­su­sem dla słabeuszy. -thrillofit
wys­tar­czy-­dynie-obróć-tok-myślenia-a-zaw­sze-będziesz ę-wznosił-spa­danie-będzie-­dynie-luk­su­sem-dla-słabeuszy
A je­dynie Ka­lekie Prawdy Cytaty: Światło prawdy spada na nas z bezlitosną szczerością, w świetle prawdy obojgu nam diabelsko nie do twarzy. -Virginia Woolf
Światło-prawdy-spada-na-nas-z-bezlitosną-szczerośą-w-świetle-prawdy-obojgu-nam-diabelsko-nie-do-twarzy
A je­dynie Ka­lekie Prawdy Cytaty: Są prawdy, których nie wystarczy dowieść, ale które trzeba dać uczuć; do tych należą prawdy moralne. -Montesquieu
są-prawdy-których-nie-wystarczy-dowieść-ale-które-trzeba-dać-uczuć-do-tych-należą-prawdy-moralne
A je­dynie Ka­lekie Prawdy Cytaty: Da­lekie jest od nas to, co przy­puszcza­my, że jest bliskie. -Mikołaj Gogol
da­lekie-jest od nas-to-co przy­puszcza­my-że jest bliskie
A je­dynie Ka­lekie Prawdy Cytaty: I było w niej coś: ko­biece, nieu­chwyt­ne, da­lekie...Coś, co trze­ba chwy­tać pazurami!  -Konstanty Ildefons Gałczyński
i było-w niej-coś-ko­biece-nieu­chwyt­ne-da­lekiecoś-co trze­ba-chwy­ć-pazurami 
A je­dynie Ka­lekie Prawdy Cytaty: Przeciwieństwem prawdy płytkiej jest fałsz, przeciwieństwem prawdy głębokiej może być inna głęboka prawda. -Albert Einstein
przeciwieństwem-prawdy-płytkiej-jest-fałsz-przeciwieństwem-prawdy-głębokiej-może-być-inna-głęboka-prawda
A je­dynie Ka­lekie Prawdy Cytaty: W zasadzie pragniemy tylko jednego: prawdy Uwolnić się od zgiełku słów, przebić się przez schematy obrazów i dojść do prawdy. -Ivo Andric
w-zasadzie-pragniemy-tylko-jednego-prawdy-uwolnić-ę-od-zgiełku-słów-przebić-ę-przez-schematy-obrazów-i-dojść-do-prawdy
A je­dynie Ka­lekie Prawdy Cytaty: A.L.: W swoim pisarstwie dochodzisz od absurdu do prawdy. J.G.: Albo od prawdy do absurdu. -Janusz Głowacki
al-w-swoim-pisarstwie-dochodzisz-od-absurdu-do-prawdy-jg-albo-od-prawdy-do-absurdu
A je­dynie Ka­lekie Prawdy Cytaty: Zły człowiek nie chce mieć prawdy Ewangelii przed sobą, lecz za sobą. Gdy są te prawdy przed tobą, to cię prowadzą, a gdy za tobą to cię obarczają. -Augustyn Św
zły-człowiek-nie-chce-mieć-prawdy-ewangelii-przed-sobą-lecz-za-sobą-gdy-są-te-prawdy-przed-tobą-to-ę-prowadzą-a-gdy-za-tobą-to-ę
A je­dynie Ka­lekie Prawdy Cytaty: Je­dynie błąd by­wa nieomylny. -Papillondenuit
A je­dynie Ka­lekie Prawdy Cytaty: Je­dynie mądrość pot­ra­fi się ukorzyć. -Mikołaj Gogol
je­dynie-mądrość-pot­ra­fi ę-ukorzyć
A je­dynie Ka­lekie Prawdy Cytaty: Bądź przy mnie to mo­je je­dynie pragnienie... -stokrotka123
bądź-przy-mnie-to mo­-­dynie-pragnienie
A je­dynie Ka­lekie Prawdy Cytaty: W potęgę le­karzy wierzą je­dynie zdrowi. -Alfred Aleksander Konar
A je­dynie Ka­lekie Prawdy Cytaty: Z rodziną, łączy mnie je­dynie łańcuch DNA. -Krio
z rodziną-łączy-mnie-­dynie-łańcuch-dna
A je­dynie Ka­lekie Prawdy Cytaty: Je­dynie żywi mogą od­ku­pić swo­je grzechy. -Krio
je­dynie-żywi-mogą-od­ku­pić-swo­-grzechy
A je­dynie Ka­lekie Prawdy Cytaty: Wycho­wują je­dynie ci, którzy mają nadzieję. -Józef Stanisław Tischner
A je­dynie Ka­lekie Prawdy Cytaty: Po­zos­tając je­dynie w fikcji nie ro­bisz nic.   -wdech
po­zos­tając-­dynie-w fikcji-nie-ro­bisz-nic- 
A je­dynie Ka­lekie Prawdy Cytaty: Uczuć nie da się wyłączyć, można je je­dynie uciszyć... -Papużka
uczuć-nie da ę-wyłączyć-można- ­dynie-uciszyć
A je­dynie Ka­lekie Prawdy Cytaty: szu­kając praw­dy, znaj­dziesz je­dynie siebie  -Papillondenuit
szu­kając-praw­dy-znaj­dziesz-­dynie-siebie 
A je­dynie Ka­lekie Prawdy Cytaty: Je­dynie w uszkodzo­nej muszli rodzi się perła. -Renata Szuman-Fikus
je­dynie-w uszkodzo­nej-muszli-rodzi ę-perła
A je­dynie Ka­lekie Prawdy Cytaty: Je­dynie wiel­ka dusza waży się na styl prosty. -Stendhal (Henri Beyle)
A je­dynie Ka­lekie Prawdy Cytaty: Zdra­da jest je­dynie kon­sekwen­cją małżeństwa. -Pitigrilli
zdra­da-jest ­dynie-kon­sekwen­cją-łżeństwa
A je­dynie Ka­lekie Prawdy Cytaty: Błędy to droga do prawdy. -Fiodor Dostojewski
A je­dynie Ka­lekie Prawdy Cytaty: Sztuka to uruchamianie prawdy. -Martin Heidegger
A je­dynie Ka­lekie Prawdy Cytaty: Nieśmier­telne na świecie mogą być je­dynie wiara i marzenia. -św. Tomasz z Akwinu
nieśmier­telne-na świecie-mogą-być-­dynie-wiara-i marzenia
A je­dynie Ka­lekie Prawdy Cytaty: Życie poświęć dla prawdy. -Decimus Junius Juvenalis
A je­dynie Ka­lekie Prawdy Cytaty: Miarą prawdy jest ucucie. -Samos
miarą-prawdy-jest-ucucie
A je­dynie Ka­lekie Prawdy Cytaty: Prawdy nie ma i to jest prawda. -Lech Konopiński
A je­dynie Ka­lekie Prawdy Cytaty: Wiedza jest obrazem prawdy. -Anonim
wiedza-jest-obrazem-prawdy
A je­dynie Ka­lekie Prawdy Cytaty: Skrucha wypływa z poznania prawdy. -Thomas Stearns Eliot
A je­dynie Ka­lekie Prawdy Cytaty: Każde kłamstwo ma kompleks prawdy. -Lech Nawrocki