A je­dynie Cytaty

Go to Gemtracks Beats
A je­dynie Cytaty: Wys­tar­czy je­dynie obrócić tok myślenia. A zaw­sze będziesz się wznosił. Spa­danie będzie je­dynie luk­su­sem dla słabeuszy. -thrillofit
wys­tar­czy-­dynie-obróć-tok-myślenia-a-zaw­sze-będziesz ę-wznosił-spa­danie-będzie-­dynie-luk­su­sem-dla-słabeuszy
A je­dynie Cytaty: Je­dynie błąd by­wa nieomylny. -Papillondenuit
A je­dynie Cytaty: Je­dynie mądrość pot­ra­fi się ukorzyć. -Mikołaj Gogol
je­dynie-mądrość-pot­ra­fi ę-ukorzyć
A je­dynie Cytaty: Bądź przy mnie to mo­je je­dynie pragnienie... -stokrotka123
bądź-przy-mnie-to mo­-­dynie-pragnienie
A je­dynie Cytaty: W potęgę le­karzy wierzą je­dynie zdrowi. -Alfred Aleksander Konar
A je­dynie Cytaty: Z rodziną, łączy mnie je­dynie łańcuch DNA. -Krio
z rodziną-łączy-mnie-­dynie-łańcuch-dna
A je­dynie Cytaty: Wycho­wują je­dynie ci, którzy mają nadzieję. -Józef Stanisław Tischner
A je­dynie Cytaty: Je­dynie żywi mogą od­ku­pić swo­je grzechy. -Krio
je­dynie-żywi-mogą-od­ku­pić-swo­-grzechy
A je­dynie Cytaty: Je­dynie w uszkodzo­nej muszli rodzi się perła. -Renata Szuman-Fikus
je­dynie-w uszkodzo­nej-muszli-rodzi ę-perła
A je­dynie Cytaty: Zdra­da jest je­dynie kon­sekwen­cją małżeństwa. -Pitigrilli
zdra­da-jest ­dynie-kon­sekwen­cją-łżeństwa
A je­dynie Cytaty: Uczuć nie da się wyłączyć, można je je­dynie uciszyć... -Papużka
uczuć-nie da ę-wyłączyć-można- ­dynie-uciszyć
A je­dynie Cytaty: Nie is­tnieją kłam­stwa, a je­dynie ka­lekie prawdy. -Baruch Spinoza
nie-is­tnieją-kłam­stwa-a ­dynie-ka­lekie-prawdy
A je­dynie Cytaty: szu­kając praw­dy, znaj­dziesz je­dynie siebie  -Papillondenuit
szu­kając-praw­dy-znaj­dziesz-­dynie-siebie 
A je­dynie Cytaty: Po­zos­tając je­dynie w fikcji nie ro­bisz nic.   -wdech
po­zos­tając-­dynie-w fikcji-nie-ro­bisz-nic- 
A je­dynie Cytaty: Je­dynie wiel­ka dusza waży się na styl prosty. -Stendhal (Henri Beyle)
A je­dynie Cytaty: Nieśmier­telne na świecie mogą być je­dynie wiara i marzenia. -św. Tomasz z Akwinu
nieśmier­telne-na świecie-mogą-być-­dynie-wiara-i marzenia
A je­dynie Cytaty: Ho­nor i Hi­pok­ryzję łączy je­dynie to, iż zaczy­nają się na tą samą literę. -Bruno
ho­nor-i hi­pok­ryzję-łączy-­dynie-to-iż zaczy­nają ę-na tą samą-literę
A je­dynie Cytaty: Od krzyża, cięższe mogą być je­dynie skrzydła do, nie nasze­go nieba... -Seneka 18
od krzyża-ęższe-mogą-być-­dynie-skrzydła-do-nie nasze­go-nieba
A je­dynie Cytaty: nie zna­lazła panna szlachcica na twarzy została je­dynie kwaśnica... -Tygrys
nie zna­lazła-panna-szlachcica-na-twarzy-została-­dynie-kwaśnica
A je­dynie Cytaty: Je­dynie pier­wotny strój Ewy nig­dy nie wychodzi z mody. -Zbigniew Hołodiuk
je­dynie-pier­wotny-strój-ewy-nig­dy-nie wychodzi-z mody
A je­dynie Cytaty: Chęć - to je­dynie połowa spra­wy, ale niechęć - to już, nies­te­ty, cała. -Władysław Grzeszczyk
chęć- to ­dynie-połowa-spra­wy-ale-niechęć- to już-nies­te­ty-cała
A je­dynie Cytaty: Z wielu po­rażeń je­dynie zdro­wym jest po­rażenie prądem umysłowym. -Tadeusz Fangrat
z wielu-po­rażeń-­dynie-zdro­wym-jest po­rażenie-prądem-umysłowym
A je­dynie Cytaty: Praw­dzi­wie kochać można je­dynie to, cze­go jest się częścią. -Krio
praw­dzi­wie-kochać-można-­dynie-to-cze­go-jest ę-częśą
A je­dynie Cytaty: Cza­sami przy­jaźń nie is­tnieje, je­dynie wyob­rażenie o niej. -AnDree
cza­sami-przy­jaźń-nie is­tnieje-­dynie-wyob­rażenie-o niej
A je­dynie Cytaty: `Ta­kim zwierzęciem dla czlo­wieka może być je­dynie dru­gi człowiek. -bluecaffe
`ta­kim-zwierzęciem-dla-czlo­wieka-może-być-­dynie-dru­gi-człowiek
A je­dynie Cytaty: Od gwiazd pochodzi­my i ku gwiaz­dom zmie­rza­my. Życie jest je­dynie podróżą w nieznane. -Walter Moers
od gwiazd-pochodzi­my-i ku gwiaz­dom-zmie­rza­my-Życie jest ­dynie-podróżą-w nieznane
A je­dynie Cytaty: Na­leży wie­rzyć je­dynie te­mu, cośmy dos­ko­nale poz­na­li i w co nie można wątpić. -René Descartes (Kartezjusz)
na­ży-wie­rzyć-­dynie-te­mu-cośmy-­ko­nale-poz­na­li-i w co nie można-wątpić
A je­dynie Cytaty: Ludzie wy­myśli­li ty­le czasów, a prze­cież liczy się w ich życiu je­dynie czas szczęścia. -fyrfle
ludzie-wy­myśli­li-ty­-czasów-a prze­cież-liczy ę-w ich-życiu-­dynie-czas-szczęścia
A je­dynie Cytaty: Je­dyną wierną to­warzyszką, która spi­ja mo­je łzy mogę naz­wać je­dynie moją chusteczkę. -loquentia
je­dyną-wierną-to­warzyszką-która-spi­ja-mo­-łzy-mogę-naz­wać-­dynie-moją-chusteczkę
A je­dynie Cytaty: Cza­sami je­dynie kon­fron­tacja ze społeczeństwem sta­nowi os­tatnią deskę ratunku... -qches
cza­sami-­dynie-kon­fron­tacja-ze społeczeństwem-sta­nowi-os­tatnią-deskę-ratunku
A je­dynie Cytaty: W naj­czar­niej­szej godzi­nie je­dynie miłość może nas uratować. -przeczytane. -szantiil
w naj­czar­niej­szej-godzi­nie-­dynie-miłość-może-nas-uratować-przeczytane
A je­dynie Cytaty: Praw­dzi­wy znak to umiejętność dos­trzeżenia ce­lu, tam gdzie wi­dać je­dynie pustą drogę. -Kedar
praw­dzi­wy-znak-to umiejętność-­trzeżenia-­lu-tam-gdzie-wi­dać-­dynie-pustą-drogę
A je­dynie Cytaty: Zgadza­my się na niewy­godę, wca­le nie prze­rywając wal­ki. Do­paso­wuje­my je­dynie środki. -Kedar
zgadza­my ę-na niewy­godę-wca­-nie prze­rywając-wal­ki-do­paso­wuje­my-­dynie-środki
A je­dynie Cytaty: wiara nie czy­ni cudów. do­daje je­dynie siły na podjęcie ko­lej­nych walk o włas­ne szczęście. -thrillofit
wiara-nie czy­-cudów-do­daje-­dynie-ły-na podjęcie-ko­lej­nych-walk-o włas­ne-szczęście
A je­dynie Cytaty: co­raz częściej tros­ka o dru­giego człowieka jest je­dynie zas­po­koje­niem włas­ne­go sumienia. -thrillofit
co­raz-częściej-tros­ka-o dru­giego-człowieka-jest-­dynie-zas­po­koje­niem-włas­ne­go-sumienia