A jej Głowę Cytaty

A jej Głowę Cytaty: Sasów cudzołożnicę wieszano, a ciało palono. U Egipcjan obcinano jej nos, a u Rzymian ścinano głowę. Obecnie gdy złapią cudzołożnicę na gorącym uczynku wyśmiewają jej męża. -Anonim


sasów-cudzołożnicę-wieszano-a-ciało-palono-u-egipcjan-obcinano-jej-nos-a-u-rzymian-ścinano-głowę-obecnie-gdy-złapią-cudzołożnicę-na
A jej Głowę Cytaty: Chcesz, żebym stra­cił dla Ciebie głowę? Mam dużą głowę, i niewiele więcej. -kinQ


chcesz-żebym-stra­ł-dla-ciebie-głowę-mam-żą-głowę-i niewiele-więcej
A jej Głowę Cytaty: zachodziła w głowę jak do te­go doszła cho­ciaż miała majtki zro­biło jej się dobrze. -bystry.76


zachodziła-w głowę-jak-do te­go-doszła-cho­ciaż-miała-majtki-zro­biło-jej ę-dobrze
A jej Głowę Cytaty: Ona w białej pościeli spląta­na, ta­ka gorąca , rozgrzana On noszący głowę w chmu­rach, rozmarzony Ona cze­kała na niego od ra­na do późnej nocy On jak zwyk­le spóźniony lecz jej spragniony Ona słowa­mi zachęca i ust nie od­ry­wa od ust je­go On zachwy­co­ny pos­tawą swo­jej ko­biety nur­ku­je w jej biust Oni całują się na­miętnie lecz to ko­niec już z ta­kim miłym akcentem... றiℓℓ... -mill


A jej Głowę Cytaty: w mo­jej głowie wiosna choć błoto na drodze zalega wiel­ka plucha w mieście a w ser­cu wiel­ka potrzeba słońca za­palam je w głowie i to­bie podpowiem że też masz to zrobić pro­myki w głowę włożyć za­pach trawy rosę mgłę roz­pa­lić pragnienia sny i marzenia  -dooorotis


A jej Głowę Cytaty: I mi­mo iż wie­działa, że to nie jest baj­ka, a ona nie jest księżniczką to i tak codzien­nie ubierała suk­nie, a jej głowę zdo­biła ko­rona. Nie chciała pod­dać się pres­ji in­nych, chciała być inna. -opuszczona


A jej Głowę Cytaty: Mężczyźni da­wali jej mnóstwo kosztow­ności, by zdo­być jej ap­ro­batę i miłość. Ale ona żad­ne­go nie chciała, cze­goś jej bra­kowało w tym słod­kim zakłama­niu. Aż w końcu on je­den po­daro­wał jej naj­cenniej­szy skarb - swo­je serce. -Emet


A jej Głowę Cytaty: Półgłówki zwykle najwyżej głowę podnoszą. -Eliza Orzeszkowa


półgłówki-zwykle-najwyżej-głowę-podnoszą
A jej Głowę Cytaty: Kto głową ro­bi, na głowę umierać musi. -Wolfgang Pauli


kto-głową-ro­bi-na głowę-umierać-musi
A jej Głowę Cytaty: U stóp tyrana mędrcy tracą głowę. -Zbigniew Waydyk


u-stóp-tyrana-mędrcy-tracą-głowę
A jej Głowę Cytaty: Łatwiej upaść na głowę niż powstać z miłości. -Jan Twardowski


Łatwiej-upaść-na-głowę-ż-powstać-z-miłoś
A jej Głowę Cytaty: Kamień często spada na głowę tego, co go rzucił. -Elżbieta I


kamień-często-spada-na-głowę-tego-co-go-rzucił
A jej Głowę Cytaty: Gdy lód rusza bałwany tracą głowę. -Antoni Regulski


gdy-lód-rusza-bałwany-tracą-głowę
A jej Głowę Cytaty: Utopia ma głowę wysoko, ale nisko stopę. -Anonim


utopia-głowę-wysoko-ale-nisko-stopę
A jej Głowę Cytaty: Człowiek, które­mu su­fit spadł na głowę - stropiony. -Hugo Dionizy Steinhaus


człowiek-które­mu-su­fit-spadł-na głowę- stropiony
A jej Głowę Cytaty: Zet­nij mą głowę a wy­rosną dwie następne. -Bruno


zet­nij-mą głowę-a wy­rosną-dwie-następne
A jej Głowę Cytaty: zbyt wiele myśli na jedną małą głowę  -nasia


zbyt-wiele-myśli-na jedną-łą-głowę 
A jej Głowę Cytaty: Nie zakładaj się nigdy z diabłem o swą głowę. -Edgar Allan Poe


nie-zakładaj-ę-nigdy-z-diabłem-o-swą-głowę