A który Cytaty

Go to Gemtracks Beats
A który Cytaty: W każdym człowieku tkwią właściwie trzej ludzie: jeden, który mówi; drugi, który słucha; trzeci, który umie milczeć. -Giovanni Giacomo Casanova
w-każdym-człowieku-tkwią-właściwie-trzej-ludzie-jeden-który-mówi-drugi-który-słucha-trzeci-który-umie-milczeć
A który Cytaty: W każdym człowieku tkwią właściwie trzej ludzie: jeden, który mówi, drugi, który słucha, trzeci, który umie milczeć... -Giovanni Giacomo Casanova
w-każdym-człowieku-tkwią-właściwie-trzej-ludzie-jeden-który-mówi-drugi-który-słucha-trzeci-który-umie-milczeć
A który Cytaty: Mąż jest typowym facetem, który ma na wszystko logiczne wytłumaczenie, facetem, który nigdy nie okazuje swoich uczuć i tym, który płakał słysząc twoją odmowę, gdy po raz pierwszy poprosił cię o rękę. -Anakarsis
A który Cytaty: Gdy będzie wam trudno, gdy będziecie w życiu przeżywać jakieś niepowodzenie czy zawód, niech myśl wasza biegnie ku Chrystusowi, który was miłuje, który jest wiernym towarzyszem i który pomaga przetrwać każdą trudność. -Jan Paweł II
A który Cytaty: Każdy człowiek trzy charaktery: ten, który ukazuje, ten, który i ten, w który wierzy, że ma. -A. Karr
każdy-człowiek-trzy-charaktery-ten-który-ukazuje-ten-który-i-ten-w-który-wierzy-że
A który Cytaty: Uważam za szczęśliwego tego, który szczęście swoje zawdzięcza naturze, ale podziwiam i szanuję tego, który szczęście stworzył sobie sam, który stworzył je silną wolą i energią. -Anonim
uważam-za-szczęśliwego-tego-który-szczęście-swoje-zawdzięcza-naturze-ale-podziwiam-i-szanuję-tego-który-szczęście-stworzył-sobie-sam
A który Cytaty: Myślała o mężczyźnie, dla które­go miała znacze­nie różni­ca między pas­twis­kiem a łąką, które­go ek­scy­tuje bar­wa nieba, który pi­suje wier­sze ale do pro­zy nie ma ser­ca. Który gra na gi­tarze, który za­rabia na życie fo­tog­ra­fowa­niem, a swój sprzęt wo­zi w ple­cakach. Który jest jak wiatr. I po­rusza się jak wiatr. Być może z wiat­ru powstał. -Robert James Waller
A który Cytaty: Człowiek mądry to nie ten, który wie, tyl­ko który rozumie. -Andrzej Majewski
człowiek-mądry-to nie ten-który-wie-tyl­ko-który-rozumie
A który Cytaty: Człowiek, który się modli, to ten, który inaczej mówi. -Józef Zakwitowski
człowiek-który-ę-modli-to-ten-który-inaczej-mówi
A który Cytaty: Kobieta ma dwa rodzaje gniewu. Ten, który boli i który tylko drażni naskórek. -Gabriela Zapolska
kobieta-dwa-rodzaje-gniewu-ten-który-boli-i-który-tylko-draż-naskórek
A który Cytaty: Naj­trud­niej­szą rzeczą w życiu to nau­czyć się, który most przechodzić, a który za sobą palić. -David Russell
naj­trud­niej­szą-rzeczą-w życiu-to nau­czyć-ę-który-most-przechodzić-a który-za sobą-palić
A który Cytaty: Człowiek, który przes­ta­je kochać, jest mar­twy bar­dziej niż ten, który umarł, kochając. -MyBigDreams
człowiek-który-przes­­-kochać-jest mar­twy-bar­dziej-ż-ten-który-umarł-kochając
A który Cytaty:
syf-na ziemi-który-stworzy­liśmy-i który-da­lej-tworzy­my-pochłonie-jeszcze-wiele-is­tnień-ludzkich-~pa­weł-rychlica 
A który Cytaty: Książę, który staje na czele partii, upodabnia się człowiekowi, który obciąłby sobie jedno ramię, aby wszystkie siły żywotne poszły w drugie. -Montesquieu
książę-który-staje-na-czele-partii-upodabnia-ę-człowiekowi-który-obciąłby-sobie-jedno-ramię-aby-wszystkie-ły-żywotne-poszły-w-drugie
A który Cytaty: w którą stronę mam iść z płaczem który mam w sobie gdzie łzy wylać naj­bar­dziej słone w czy­je ramiona wyk­rzyczeć żal i w które oczy wy­powie­dzieć słowa parzące w duszę pop­roszę ręce ciepłe i wspierające i serce w całości połykające umysł który przyjmie prze­raźli­we wołanie o pomoc chcę głos który ukoi  -dooorotis
A który Cytaty: Mężczyźnie, który jest próżny i prze­sad­ny, wielomówny i w żar­tach niewyb­redny, który o so­bie pra­wi z sa­mochwal­stwem, a o in­nych z po­gardą, który jest po­ryw­czy, niep­rzystępny, zuchwały, nieobyczaj­ny i zgoła niec­ny, og­ra­niczo­ny przy tym i roz­wiązły - trze­ba tyl­ko rysów ład­nych i słuszne­go wzros­tu, by był uwiel­biany przez kobiety. -Jean de La Bruyére
A który Cytaty:
jes­tem-człowiekiem-który- w so­bie-za­sady-który-wie­rzy-w to w co  wie­rzyć-~pa­weł-rychlica 
A który Cytaty: Lep­szy mały ogień, który nas og­rze­wa, niż wiel­ki, który może nas spalić. -Thomas Fuller
lep­szy-ły-ogień-który-nas-og­rze­wa-ż-wiel­ki-który-może-nas-spalić
A który Cytaty: Piękno świeci jaśniej w sercu tego, który za nim tęskni, niż w oczach tego, który je widzi. -Khalil Gibran
piękno-świeci-jaśniej-w-sercu-tego-który-za-nim-tęskni-ż-w-oczach-tego-który-widzi
A który Cytaty: Krzyż nie jest znakiem, który dodaje nam zapału, lecz znakiem, który otrzeźwia. -Werner Steinberg
krzyż-nie-jest-znakiem-który-dodaje-nam-zapału-lecz-znakiem-który-otrzeźwia
A który Cytaty: Piękność jest pierwszym darem, który natura daje kobiecie i pierwszym, który jej odbiera. -Feliks Feldheim
piękność-jest-pierwszym-darem-który-natura-daje-kobiecie-i-pierwszym-który-jej-odbiera
A który Cytaty: Człowiek, który nic nie wie, posiada odwagę; ten, który dużo wie - strach. -Alberto Moravia
człowiek-który-nic-nie-wie-posiada-odwagę-ten-który-żo-wie-strach
A który Cytaty: Biada temu, kto w imię tego, który może się bez niego obejść, opuszcza tego, który go potrzebuje! -Anna Jokai
biada-temu-kto-w-imię-tego-który-może-ę-bez-niego-obejść-opuszcza-tego-który-go-potrzebuje
A który Cytaty: Życiowe bitwy nie zawsze wygrywają silni i szybsi, lecz prędzej czy później TYM, który wygrywa, jest TEN, który nieustannie myśli, że może wygrać. -Anonim
Życiowe-bitwy-nie-zawsze-wygrywają-silni-i-szybsi-lecz-prędzej-czy-później-tym-który-wygrywa-jest-ten-który-nieustannie-myśli-że-może
A który Cytaty: Nie do­wie­rzaj mężczyźnie, który mil­czy, i psu, który nie szczeka. -S » José Saramago » Historia oblężenia Lizbony
A który Cytaty: Miarą mowy nie jest ten, który mówi, lecz ten, który słucha. -Platon
miarą-mowy-nie-jest-ten-który-mówi-lecz-ten-który-słucha
A który Cytaty: Dobry komplement to nie ten, który słodki, lecz ten, który prawdziwy. -Ewa Glińska
dobry-komplement-to-nie-ten-który-słodki-lecz-ten-który-prawdziwy
A który Cytaty: Aby mieć właściwe spojrzenie na własną pozycję w życiu, człowiek powinien posiadać psa, który będzie go uwielbiał, i kota, który będzie go ignorował. -Bruce Derek
aby-mieć-właściwe-spojrzenie-na-własną-pozycję-w-życiu-człowiek-powinien-posiadać-psa-który-będzie-go-uwielbiał-i-kota-który-będzie-go
A który Cytaty: Prawdziwym patriotą jest ten, który nie ze wszystkiego jest zadowolony w swej ojczyźnie, to człowiek, który pragnie i walczy o to, by w niej było lepiej. -Karol Dickens
prawdziwym-patriotą-jest-ten-który-nie-ze-wszystkiego-jest-zadowolony-w-swej-ojczyźnie-to-człowiek-który-pragnie-i-walczy-o-to-by-w-niej-było
A który Cytaty: Ekstremista to facet, który rozbija brudną szybę, zamiast ją umyć. Konserwatysta to ktoś, kto broni istniejącego zła. Liberał to człowiek, który chciałby zastąpić istniejące zło innym złem. -Robert Byrd
A który Cytaty: Jest tylko jeden hołd, który człowiek niegłupi złoży z całego serca kobiecie, hołd, który należy się JeJ pickrwśd, kobiecości i skromności. -Karol Juliusz Weber
jest-tylko-jeden-hołd-który-człowiek-niegłupi-złoży-z-całego-serca-kobiecie-hołd-który-należy-ę-jej-pickrwśd-kobiecoś-i-skromnoś
A który Cytaty: Tyl­ko roz­bi­tek, który uniknął śmier­ci na tonącym okręcie, może pojąć psychikę człowieka, który śmieje się wyłącznie dla­tego, że może oddychać. -Kōbō Abe
tyl­ko-roz­bi­tek-który-uniknął-śmier­-na ącym-okręcie-może-pojąć-psychikę-człowieka-który-śmieje ę-wyłącznie-dla­tego
A który Cytaty: Bóg jest obecny w każdym człowieku, który jest ci przychylny, dla którego jesteś wart trudu, który z tobą idzie i pozostaje, kiedy zapada wieczór. -Phil Bosmans
bóg-jest-obecny-w-każdym-człowieku-który-jest-przychylny-dla-którego-jesteś-wart-trudu-który-z-tobą-idzie-i-pozostaje-kiedy-zapada-wieczór
A który Cytaty: Może pot­ra­fię po­wie­dzieć, który Włoch jest praw­dzi­wy, a który jest po­zerem? Nie. Dla mnie oni wszys­cy wyglądają jak pozerzy. -Quentin Tarantino
może-pot­ra­fię-po­wie­dzieć-który-włoch-jest praw­dzi­wy-a który-jest po­zerem-nie-dla mnie-oni-wszys­cy-wyglądają-jak pozerzy
A który Cytaty: Na­wet w tłumie czuła się ob­co. W tłumie który tak dob­rze znała. W tłumie który na­zywała rodziną. -opuszczona
na­wet-w tłumie-czuła ę-ob­co-w tłumie-który-tak-dob­rze-znała-w tłumie-który-na­zywała-rodziną