A nie pięknych Słów I myśli Cytaty

A nie pięknych Słów I myśli Cytaty: Miłość jest skut­kiem dob­rych czynów, a nie pięknych słów i myśli. -Emmanuel


miłość-jest skut­kiem-dob­rych-czynów-a nie pięknych-słów-i myśli
A nie pięknych Słów I myśli Cytaty: Wiele wier­szy na­pisałem Wiele pięknych słów wypowiedziałem Wiele pięknych życzeń Ci wysłałem Ale …  Naj­droższa Nie ma ta­kich słów na tym świecie Które mogłyby opi­sać mą wielką miłość do Ciebie Dziś pokładam swe ser­ce w Twe dłonie Bo tyl­ko pragnę ofiaro­wać je To­bie .................................................. Od­dałem ser­ce, a te­raz już nie wiem gdzie się podziało ... -MarzycielS


A nie pięknych Słów I myśli Cytaty: Nie ma gorszego zła od pięknych słów, które kłamią. -Ajschylos


nie-gorszego-zła-od-pięknych-słów-które-kłamią
A nie pięknych Słów I myśli Cytaty: Od pięknych słów da­leko do czynu... -kate-em


od pięknych-słów-da­leko-do czynu
A nie pięknych Słów I myśli Cytaty: Nie ma gor­sze­go zła od pięknych słów, które kłamią. -Ajschylos


nie- gor­sze­go-zła-od pięknych-słów-które-kłamią
A nie pięknych Słów I myśli Cytaty: Lepiej jest szukać pięknych słów, niż zadawać śmierć. -Jaroslav Seifert


lepiej-jest-szukać-pięknych-słów-ż-zadawać-śmierć
A nie pięknych Słów I myśli Cytaty: Pod­czas, kiedy kłam­stwo to mówienie pięknych słów - mówienie praw­dy jest wy­powiada­niem piękna. -Lilliana


pod­czas-kiedy-kłam­stwo-to mówienie-pięknych-słów- mówienie-praw­dy-jest wy­powiada­niem-piękna
A nie pięknych Słów I myśli Cytaty: Pasją naszą bywa odkrywać karty wszystkich tych pięknych rzeczy, które niby to oglądamy w wielu rodzinach, nie widząc wszystkiego, co się tam dzieje, przy czym znaleźlibyśmy nienawiść, wściekłość, pogardę zamiast pięknych rzeczy wystawianych na pokaz i uchodzących za prawdę. -Marie De Rabutin - Chantal Sevigne


A nie pięknych Słów I myśli Cytaty: Im mniej słów, tym więcej myśli. -Sienki


im mniej-słów-tym-więcej-myśli
A nie pięknych Słów I myśli Cytaty: Smyczkiem delikatnie grasz me­lo­dię me­go serca. W po­wiet­rzu tańczy melancholia. Uczuć mych wianek muskasz, słów lekką mgiełką, co ok­ry­wa nasze na­gie dusze. Dreszcz myśli trąca, Gdy warg swych niebo z mym niebem złączasz. Między nieby­tem jesteśmy a łąką spełnienia. Nie pot­rze­ba nam słów, nie pot­rze­ba na­wet milczenia... -Malyor


A nie pięknych Słów I myśli Cytaty: Jeśli ktoś nie potrafi sformułować czegoś, to znaczy, że nie wie, jeśli wyraża się mętnie, znaczy to, że myśli ma mętne, jeśli nie znajduje słow, by się wypowiedzieć, znaczy to, że nie myśli w ogóle. -Kolakowski


A nie pięknych Słów I myśli Cytaty: Dwu­kierun­ko­wość słów, to agen­tu­ra myśli. -Dr Tawian Stambuła


dwu­kierun­ko­wość-słów-to agen­­ra-myśli
A nie pięknych Słów I myśli Cytaty: wszys­tkie sny o tobie obudź dru­gim brze­giem nie od­da­laj mostów gdyż tyl­ko pod bramą pięknych uczuć zap­raszają ogrody kwiata­mi myśli niepojętych po ludzku ra­dos­nych chwil i wszys­tkich początków  -wdech


A nie pięknych Słów I myśli Cytaty: Ludzie używają słów tyl­ko po to, by uk­ryć swe myśli. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


A nie pięknych Słów I myśli Cytaty: Afo­rys­ty­ka to rzeźbienie słów w mar­murze myśli. -Aldona Różanek


afo­rys­ty­ka-to rzeźbienie-słów-w mar­murze-myśli
A nie pięknych Słów I myśli Cytaty: Myśli zdradzają na­job­rzyd­li­wiej. Myśli mają nad na­mi władzę. Myśli kradną nasze naj­skryt­sze zakątki umysłu. Myśli tworzą to, co chcieli­byśmy zro­bić, ale nie wypada. -memberr


myśli-zdradzają-na­job­rzyd­li­wiej-myśli mają-nad-na­mi-władzę-myśli kradną-nasze-naj­skryt­sze-zakątki-umysłu-myśli tworzą
A nie pięknych Słów I myśli Cytaty: Choćby i ty­siąc słów z ust zos­tało wy­lanych, cza­sami nie znaj­dzie się te­go od­po­wied­niego. Za to jed­no spoj­rze­nie pot­ra­fi spra­wić, że i myśli nie są potrzebne. -Devin


A nie pięknych Słów I myśli Cytaty: Ciężko słuchać słów piosen­ki, kiedy nie ro­zumie się jej słów. -Chemicals


ciężko-słuchać-słów-piosen­ki-kiedy-nie ro­zumie ę-jej-słów