A nie pięknych Cytaty

A nie pięknych Cytaty: Pasją naszą bywa odkrywać karty wszystkich tych pięknych rzeczy, które niby to oglądamy w wielu rodzinach, nie widząc wszystkiego, co się tam dzieje, przy czym znaleźlibyśmy nienawiść, wściekłość, pogardę zamiast pięknych rzeczy wystawianych na pokaz i uchodzących za prawdę. -Marie De Rabutin - Chantal Sevigne


A nie pięknych Cytaty: Wiele wier­szy na­pisałem Wiele pięknych słów wypowiedziałem Wiele pięknych życzeń Ci wysłałem Ale …  Naj­droższa Nie ma ta­kich słów na tym świecie Które mogłyby opi­sać mą wielką miłość do Ciebie Dziś pokładam swe ser­ce w Twe dłonie Bo tyl­ko pragnę ofiaro­wać je To­bie .................................................. Od­dałem ser­ce, a te­raz już nie wiem gdzie się podziało ... -MarzycielS


A nie pięknych Cytaty: Nie ma gorszego zła od pięknych słów, które kłamią. -Ajschylos


nie-gorszego-zła-od-pięknych-słów-które-kłamią
A nie pięknych Cytaty: Nie ma gor­sze­go zła od pięknych słów, które kłamią. -Ajschylos


nie- gor­sze­go-zła-od pięknych-słów-które-kłamią
A nie pięknych Cytaty: Poezja to tworzenie pięknych zdań. -Tadeusz Peiper


poezja-to-tworzenie-pięknych-zdań
A nie pięknych Cytaty: Od pięknych słów da­leko do czynu... -kate-em


od pięknych-słów-da­leko-do czynu
A nie pięknych Cytaty: Miłość jest skut­kiem dob­rych czynów, a nie pięknych słów i myśli. -Emmanuel


miłość-jest skut­kiem-dob­rych-czynów-a nie pięknych-słów-i myśli
A nie pięknych Cytaty: Nie mam żadnego zaufania do wyrazów wspaniałych i przesądnie pięknych, które nie oddają wiernie rzeczywistości. -Giovani Pico della Mirandela


nie-mam-żadnego-zaufania-do-wyrazów-wspaniałych-i-przesądnie-pięknych-które-nie-oddają-wiernie-rzeczywistoś
A nie pięknych Cytaty: Szko­da tych pięknych marzeń, które już się spełniły!  -Alfred Aleksander Konar


A nie pięknych Cytaty: Najmniejsza zaś z cnót lepszą jest atoli od pięknych manier. -Stephanie - Felicite De Genlis


A nie pięknych Cytaty: Lepiej jest szukać pięknych słów, niż zadawać śmierć. -Jaroslav Seifert


lepiej-jest-szukać-pięknych-słów-ż-zadawać-śmierć
A nie pięknych Cytaty: Niezliczona jest liczba istot pięknych. Nie każda piękność budzi miłość, niektóre radują wzrok, a nie ujarzmiają woli. -Miguel de Cervantes


niezliczona-jest-liczba-istot-pięknych-nie-każda-piękność-budzi-miłość-niektóre-radują-wzrok-a-nie-ujarzmiają-woli
A nie pięknych Cytaty: Ludziom nie brak pięknych nazw, jeżeli nazwy te mogą odsłonić lub usprawiedliwić to coś, co jest w nas robaczywe. -Urszula Kozioł


ludziom-nie-brak-pięknych-nazw-żeli-nazwy-te-mogą-odsłonić-lub-usprawiedliwić-to-coś-co-jest-w-nas-robaczywe
A nie pięknych Cytaty: Szyk jest deską ratunku brzydkich kobiet i szczytem doskonałości pięknych. -Anita


szyk-jest-deską-ratunku-brzydkich-kobiet-i-szczytem-doskonałoś-pięknych
A nie pięknych Cytaty: Używaj swoich zdolności, jakiekolwiek są. Lasy trwałyby w ciszy, gdyby śpiewały tylko ptaki o pięknych głosach. -Kenny Ausubel


używaj-swoich-zdolnoś-jakiekolwiek-są-lasy-trwałyby-w-ciszy-gdyby-śpiewały-tylko-ptaki-o-pięknych-głosach
A nie pięknych Cytaty: Choć je­sieni czas Me­lan­cho­lię niesie nam Uśmiech pięknych barw Krys­ty­na Sz. .10.2014r. -krysta


choć-­sieni-czas-me­lan­cho­lię-niesie-nam-uśmiech-pięknych-barw-krys­ty­na-sz-102014r
A nie pięknych Cytaty: Wciąż otacza­li ją urodzi­wi ludzie, ale naj­częściej w ich oczach widziała pus­tkę. Doszła do wnios­ku, że nie można być pięknym, jeśli nie ma się pięknych oczu. -Jeffery Deaver


wciąż-otacza­li-ją urodzi­wi-ludzie-ale-naj­częściej-w ich-oczach-widziała-pus­tkę-doszła do wnios­ku-że nie można-być-pięknym
A nie pięknych Cytaty: Grafoman pisze byle jak o pięknych rzeczach, talent - pięknie o byle czym. -Anonim


grafoman-pisze-byle-jak-o-pięknych-rzeczach-talent-pięknie-o-byle-czym