A także Cytaty

A także Cytaty: Żeby do­konać wiel­kich rzeczy, mu­simy nie tyl­ko działać, ale także marzyć, nie tyl­ko pla­nować, ale także wierzyć. -Anatol France (François Anatole Thibault)


Żeby-do­konać-wiel­kich-rzeczy-mu­simy-nie tyl­ko-działać-ale-także-marzyć-nie tyl­ko-pla­nować-ale-także-wierzyć
A także Cytaty: Odrzucanie zasad to także zasada. -Jean Paul Sartre


A także Cytaty: Zabicie czasu to także zbrodnia. -Bogusław Wojnar


A także Cytaty: Czas jest także żywiołem. -Johann Wolfgang Goethe


A także Cytaty: Bestie mają także ojczyznę. -Curzio Malaparte


A także Cytaty: Sława demoralizuje także i płazy. -Karel Capek


sława-demoralizuje-także-i-płazy
A także Cytaty: Męczą także ciosy zadawane. -Roman Bratny


A także Cytaty: Bez koguta także świta. -Anonim


bez-koguta-także-świta
A także Cytaty: Każdy ab­surd ma także swoją logikę. -Ludwik Flaszen


każdy-ab­surd- także-swoją-logikę
A także Cytaty: Kara jest także rodzajem lekarstwa. -Bacon Francis


kara-jest-także-rodzajem-lekarstwa
A także Cytaty: Od­rzu­canie za­sad to także zasada. -Jean-Paul Sartre


od­rzu­canie-za­sad-to także-zasada
A także Cytaty: Sława de­mora­lizu­je także i płazy. -Karel Capek


sława-de­mora­lizu­-także-i płazy
A także Cytaty: Ka­ra jest także rodza­jem lekarstwa. -Arystoteles


ka­ra-jest także-rodza­jem-lekarstwa
A także Cytaty: Bes­tie mają także ojczyznę. -Curzio Malaparte


A także Cytaty: To, co chcesz na­rodzić, za­leży także od te­go, z kim spałeś. -Jan Cybis


to-co chcesz-na­rodzić-za­ży-także-od te­go-z kim-spałeś
A także Cytaty: Entuzjazm jest zaraźliwy. Jego brak także. -Krecia Pataczkówna


A także Cytaty: Utonąć na dnie kieliszka, to także rodzaj samobójstwa. -Leonard Drzewiecki


utonąć-na dnie-kieliszka-to także-rodzaj-samobójstwa
A także Cytaty: Umysł także może być sferą erogenną. -Raquel Welch


umysł-także-może-być-sferą-erogenną