Aby Mieć Cytaty

Aby Mieć Cytaty: Trze­ba być sa­mot­ni­kiem, aby czuć włas­ne ser­ce i aby kochać; ale trze­ba być światow­cem, aby mieć po­wodze­nie w miłości. -Stendhal (Henri Beyle)


trze­ba-być-­­­kiem-aby czuć-włas­ne-ser­-i aby kochać-ale-trze­ba-być-światow­cem-aby mieć-po­wodze­nie-w miłoś
Aby Mieć Cytaty: Trzeba być samotnikiem, aby czuć własne serce i aby kochać; ale trzeba być światowcem, aby mieć powodzenie w miłości. -Henri Stendhal


trzeba-być-samotnikiem-aby-czuć-własne-serce-i-aby-kochać-ale-trzeba-być-światowcem-aby-mieć-powodzenie-w-miłoś
Aby Mieć Cytaty: Najbardziej pożądane jest, aby mieć duszę czynną i aby swe szczęście znajdowała ona nie w szczęściu, lecz w poczuciu swej pełnej aktywności. -Andre Gide


najbardziej-pożądane-jest-aby-mieć-duszę-czynną-i-aby-swe-szczęście-znajdowała-ona-nie-w-szczęściu-lecz-w-poczuciu-swej-pełnej-aktywnoś
Aby Mieć Cytaty: Po co żyć, jeśli i tak umrzemy, po co mieć, jeśli nicze­go nie za­bie­rze­my na drugą stronę, po co wie­dzieć, jeśli i tak zapomnimy... Po to aby mieć miłe wspom­nienia i swoją dumę  -matteo007


Aby Mieć Cytaty: Jeśli chcesz mieć wrogów, bądź lepszy od swoich przyjaciół. Lecz jeśli chcesz mieć przyjaciół, pozwól, aby przyjaciele byli lepsi od ciebie. -Francois de la Rochefoucauld


jeśli-chcesz-mieć-wrogów-bądź-lepszy-od-swoich-przyjaciół-lecz-śli-chcesz-mieć-przyjaciół-pozwól-aby-przyjaciele-byli-lepsi-od-ciebie
Aby Mieć Cytaty: Naukowiec naprawdę potrzebuje pewnego rodzaju megalomanii łagodzonej przez skromność. Musi mieć dość dużo zaufania do samego siebie, aby zdobywać gwiazdy, a przy tym być dostatecznie skromnym, aby zdać sobie sprawę bez rozczarowania, że ich nigdy nie zdobędzie. -Hans Selye


Aby Mieć Cytaty: Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć. -Tadeusz Kotarbiński


Aby Mieć Cytaty: Aby stawić czoła, trzeba mieć twarz. -Urszula Zybura


aby-stawić-czoła-trzeba-mieć-twarz
Aby Mieć Cytaty: na co mi te okna? stoję aby patrzę na pa­mięć znam już Twoją nieobecność  -boundlessness


na co mi te okna-stoję-aby-patrzę-na-pa­mięć-znam-już-twoją-nieobecność 
Aby Mieć Cytaty: Aby istnieć, trzeba mieć wokół siebie rzeczywistość, która trwa. -Antoine De Saint - Exupery


aby-istnieć-trzeba-mieć-wokół-siebie-rzeczywistość-która-trwa
Aby Mieć Cytaty: Trzeba się dobrze mieć na baczności, aby rozpoznać fałszywą monetę przyjaźni. -Honore de Balzac


trzeba-ę-dobrze-mieć-na-bacznoś-aby-rozpoznać-fałszywą-monetę-przyjaź
Aby Mieć Cytaty: Mąż zawsze ma tę możliwość, aby mieć ostatnie słowo; może prosić o przebaczenie. -Noel Coward


mąż-zawsze-tę-możliwość-aby-mieć-ostatnie-słowo-może-prosić-o-przebaczenie
Aby Mieć Cytaty: Nieje­den spo­wied­nik wy­myśla no­we grzechy, aby mieć klientelę. -Wiesław Brudziński


nieje­den-spo­wied­nik-wy­myś-no­we-grzechy-aby mieć-klientelę
Aby Mieć Cytaty: Każdy chce mieć przyjaciela, a nikt nie myśli, co robić, aby nim być. -A. Karr


każdy-chce-mieć-przyjaciela-a-nikt-nie-myśli-co-robić-aby-nim-być
Aby Mieć Cytaty: Czasami warto znosić wszystkie wady małżeństwa, aby mieć jednego przyjaciela w świecie skażonym obojętnością. -Erica Jong


czasami-warto-znosić-wszystkie-wady-łżeństwa-aby-mieć-jednego-przyjaciela-w-świecie-skażonym-obojętnośą
Aby Mieć Cytaty: Upaść na sa­mo dno, aby później nie mieć wyrzutów su­mienia, że coś jeszcze mogłam zro­bić . -Olusia1007


upaść-na ­mo-dno-aby później-nie mieć-wyrzutów-su­mienia-że coś-jeszcze-mogłam-zro­bić
Aby Mieć Cytaty: W polityce cała sztuka polega na tym, aby mieć dobre oczy i umieć wykorzystać ślepotę innych. -Emil Zola


w-polityce-cała-sztuka-polega-na-tym-aby-mieć-dobre-oczy-i-umieć-wykorzystać-ślepotę-innych
Aby Mieć Cytaty: Mąż zaw­sze ma tę możli­wość, aby mieć os­tatnie słowo: może pro­sić o przebaczenie. -Noel Coward


mąż-zaw­sze- tę możli­wość-aby mieć-os­tatnie-słowo-może-pro­ć-o przebaczenie