Aby Się Lepiej Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Aby Się Lepiej Cytaty: Trzeba być samotnikiem, aby czuć własne serce i aby kochać; ale trzeba być światowcem, aby mieć powodzenie w miłości. -Henri Stendhal
trzeba-być-samotnikiem-aby-czuć-własne-serce-i-aby-kochać-ale-trzeba-być-światowcem-aby-mieć-powodzenie-w-miłoś
Aby Się Lepiej Cytaty: Sen­su w życiu szu­ka się nie po to, aby go zna­leźć, lecz po to, aby go do reszty nie zgubić. -aforystokrata
sen­su-w życiu-szu­ka ę-nie po to-aby go zna­źć-lecz-po to-aby go do reszty-nie zgubić
Aby Się Lepiej Cytaty: Na każdym kroku walczyć będziemy o to, aby Polska - Polską była! Aby w Polsce - po polsku się myślało! -Stefan Wyszyński kard
na-każdym-kroku-walczyć-będziemy-o-to-aby-polska-polską-była-aby-w-polsce-po-polsku-ę-myśło
Aby Się Lepiej Cytaty: Mężczyzna myśli: lepiej dzisiaj niż jutro. Kobieta myśli: lepiej dzisiaj i jutro. -Erike Werner
mężczyzna-myśli-lepiej-dzisiaj-ż-jutro-kobieta-myśli-lepiej-dzisiaj-i-jutro
Aby Się Lepiej Cytaty: Władza nie jest środkiem, ale celem. Nie wprowadza się dyktatury po to, aby ochronić rewolucję; robi się rewolucję po to, aby ustanowić dyktaturę. -George Orwell
władza-nie-jest-środkiem-ale-celem-nie-wprowadza-ę-dyktatury-po-to-aby-ochronić-rewolucję-robi-ę-rewolucję-po-to-aby-ustanowić-dyktaturę
Aby Się Lepiej Cytaty: Lepiej zużywać się niż rdzewieć. -Denis Diderot
Aby Się Lepiej Cytaty: Je­dynym pew­nym spo­sobem na to, aby się ludzie sobą nig­dy w życiu nie znudzi­li jest ten, aby się nie częściej w nim ze sobą spotykali. -aforystokrata
je­dynym-pew­nym-spo­sobem-na to-aby ę-ludzie-sobą-nig­dy-w życiu-nie znudzi­li-jest ten-aby ę-nie częściej-w nim-ze sobą
Aby Się Lepiej Cytaty: Mężczyźnie powinno się dawać jałmużnę potajemnie, aby go nie zawstydzić, kobiecie zaś otwarcie, aby nie rzucać na nią podejrzeń. -Talmud
mężczyźnie-powinno-ę-dawać-jałmużnę-potajemnie-aby-go-nie-zawstydzić-kobiecie-zaś-otwarcie-aby-nie-rzucać-na-ą-podejrzeń
Aby Się Lepiej Cytaty: O pewnych rzeczach się nie mówi, aby nie ranić drugiej osoby. Podstawą dobrego małżeństwa jest szacunek, a czasem przejawia się on właśnie tym, aby przemilczeć to, czego śiadomość niczego nie prawi. -Danielle Steel
Aby Się Lepiej Cytaty: Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydawać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości. -Mark Twain
lepiej-jest-nie-odzywać-ę-wcale-i-wydawać-ę-głupim-ż-odezwać-ę-i-rozwiać-wszelkie-wątpliwoś
Aby Się Lepiej Cytaty: Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości. -Mark Twain
lepiej-jest-nie-odzywać-ę-wcale-i-wydać-ę-głupim-ż-odezwać-ę-i-rozwiać-wszelkie-wątpliwoś
Aby Się Lepiej Cytaty: Im mniej mówisz, tym lepiej się czujesz. -Anonim
im-mniej-mówisz-tym-lepiej-ę-czujesz
Aby Się Lepiej Cytaty: Jeśli się chce zachować przyjaciół, lepiej się z nimi nie widywać. -Tristan Bernard
jeśli-ę-chce-zachować-przyjaciół-lepiej-ę-z-nimi-nie-widywać
Aby Się Lepiej Cytaty: Dwa razy w życiu powinien być człowiek samotnym: raz w młodości, aby się wiele nauczyć; drugi raz w starości, aby się cieszyć rozważaniem dobrego, którego w życiu dokonał i pokutować za złe spełnione. -Karol Juliusz Weber
Aby Się Lepiej Cytaty: Żyje się tym lepiej, im pełniejsze jest serce. -Ricarda Huch
Żyje-ę-tym-lepiej-im-pełniejsze-jest-serce
Aby Się Lepiej Cytaty: Lepiej uczyć się rzeczy pożytecznych niż podziwianych. -Augustyn Św
lepiej-uczyć-ę-rzeczy-pożytecznych-ż-podziwianych
Aby Się Lepiej Cytaty: Ludziom wydaje się, że są lepsi, kiedy jest im lepiej. -Anonim
ludziom-wydaje-ę-że-są-lepsi-kiedy-jest-im-lepiej
Aby Się Lepiej Cytaty: Ludziom wy­daje się, że są lep­si, kiedy jest im lepiej. -Mirosław Żuławski
ludziom-wy­daje-ę-że są lep­-kiedy-jest im lepiej
Aby Się Lepiej Cytaty: Lepiej od razu spłonąć niż tlić się powoli. -Kurt Cobain
lepiej-od-razu-spłonąć-ż-tlić-ę-powoli
Aby Się Lepiej Cytaty: Posługujemy się dźwiękami, aby tworzyć muzykę, tak jak posługujemy się słowami, aby tworzyć język. -Fryderyk Chopin
posługujemy-ę-dźwiękami-aby-tworzyć-muzykę-tak-jak-posługujemy-ę-słowami-aby-tworzyć-język
Aby Się Lepiej Cytaty: Uza­leżniam się od życia i sukcesów. Aby później pławić się w uczu­ciu go­ryczy i rozczarowania. Uza­leżniam się od ludzi, często tych których w ogóle nie znam. Aby później roz­paczać nad stratą i poczu­ciem winy. -NieBędęJulią
Aby Się Lepiej Cytaty: Zdrada to cios, którego nie oczekujesz. Jeśli dobrze poznasz swoje serce, to nigdy Ci takiego ciosu nie zada. Będziesz bowiem znał jego najtajniejsze marzenia i jego tęsknoty, i będziesz je szanował. Nikt nie może uciec przed własnym sercem. Dlatego lepiej słuchać, co ono mówi. Aby żaden niespodziewany cios nigdy Cię nie dosięgnął. -Paulo Coelho
Aby Się Lepiej Cytaty: Im bardziej wyzwalamy się z nawyków ścisłego myślenia i wyjaśniania każdego faktu, tym czujemy się lepiej. -Ewa Szumańska
im-bardziej-wyzwalamy-ę-z-nawyków-ścisłego-myślenia-i-wyjaśniania-każdego-faktu-tym-czujemy-ę-lepiej
Aby Się Lepiej Cytaty: Wszystko można robić lepiej, niż robi się dzisiaj -Henry Ford
wszystko-można-robić-lepiej-ż-robi-ę-dzisiaj
Aby Się Lepiej Cytaty: Lepiej pisać bez namysłu, niż namyślając się za mało. -Tristan Bernard
lepiej-pisać-bez-namysłu-ż-namyślając-ę-za-ło
Aby Się Lepiej Cytaty: Jeśli chcesz ucałować niebo - to lepiej naucz się klękać. -Anonim
jeśli-chcesz-ucałować-niebo-to-lepiej-naucz-ę-klękać
Aby Się Lepiej Cytaty: Dobrze się uczyć na własnych błędach, ale lepiej na cudzych. -Tomek Mieszkowski
dobrze-ę-uczyć-na-własnych-błędach-ale-lepiej-na-cudzych
Aby Się Lepiej Cytaty: Lepiej, gdy niektóre głośne kwestie wypowiada się milcząc. -Zbigniew Waydyk
lepiej-gdy-niektóre-głośne-kwestie-wypowiada-ę-milcząc
Aby Się Lepiej Cytaty: Czasem wątpię, czy ludzie powinni się pobierać, może lepiej mieszkać w pobliżu i tylko się odwiedzać? -Katharine Hepburn
czasem-wątpię-czy-ludzie-powinni-ę-pobierać-może-lepiej-mieszkać-w-pobliżu-i-tylko-ę-odwiedzać
Aby Się Lepiej Cytaty: Gdy całe życie poświęciło się na szukanie prawdy, spostrzega się, że lepiej by było użyć je na czynienie dobra.... -Henri Bergson
gdy-całe-życie-poświęło-ę-na-szukanie-prawdy-spostrzega-ę-że-lepiej-by-było-użyć-na-czynienie-dobra
Aby Się Lepiej Cytaty: Lepiej, by się nas bano niż kochano, jeśli nie da się osiągnąć obu tych rzeczy naraz. -Niccolo Machiavelli
lepiej-by-ę-nas-bano-ż-kochano-śli-nie-da-ę-osiągnąć-obu-tych-rzeczy-naraz
Aby Się Lepiej Cytaty: Gdy się całe życie poświęciło na szukanie prawdy, spostrzega się, że lepiej by było użyć je na czynienie dobrze. -Henri Bergson
gdy-ę-całe-życie-poświęło-na-szukanie-prawdy-spostrzega-ę-że-lepiej-by-było-użyć-na-czynienie-dobrze
Aby Się Lepiej Cytaty: Żadnemu z tych, którzy nie przykładają większego wysiłku do tego, aby Go znaleźć, i którzy uważają się za bezpiecznych, żadnemu z nich nie udzieli O mocy, aby stali się dziećmi Bożymi. -John Henry Newman
Aby Się Lepiej Cytaty: Lepiej się wrócić, niż nadal iść źle rozpoczętą drogą. -Binder
lepiej-ę-wróć-ż-nadal-iść-ź-rozpoczętą-drogą
Aby Się Lepiej Cytaty: Lepiej smucić się i kochać, niż żyć bez miłości w weselu. -Selma Lagerlof
lepiej-smucić-ę-i-kochać-ż-żyć-bez-miłoś-w-weselu