Aby Ten Mógł Wzlecieć Do Cytaty

Aby Ten Mógł Wzlecieć Do Cytaty: Miłość jest skrzydłem, które Ten dał człowiekowi, aby ten mógł wzlecieć do Niego. -Michał Anioł


miłość-jest-skrzydłem-które-ten-dał-człowiekowi-aby-ten-mógł-wzlecieć-do-niego
Aby Ten Mógł Wzlecieć Do Cytaty: Miłość jest skrzydłem, które Bóg dał człowiekowi, aby ten mógł wzlecieć do Niego. -Michał Anioł


miłość-jest-skrzydłem-które-bóg-dał-człowiekowi-aby-ten-mógł-wzlecieć-do-niego
Aby Ten Mógł Wzlecieć Do Cytaty: Nikt nie jest tak bogaty, aby mógł się obyć bez uśmiechu, i nikt nie jest tak ubogi, aby go nie mógł podarować -Dale Carnegie


nikt-nie-jest-tak-bogaty-aby-mógł-ę-obyć-bez-uśmiechu-i-nikt-nie-jest-tak-ubogi-aby-go-nie-mógł-podarować
Aby Ten Mógł Wzlecieć Do Cytaty: Aby kraj mógł żyć, trzeba, aby żyły prawa. -Adam Mickiewicz


aby-kraj-mógł-żyć-trzeba-aby-żyły-prawa
Aby Ten Mógł Wzlecieć Do Cytaty: Aby człowiek mógł być za­dowo­lony z życia, jed­nym z na­jis­totniej­szych wa­runków jest, aby był prze­kona­ny, ze ma ono ja­kiś sens, ja­kaś wartość. -Władysław Tatarkiewicz


aby-człowiek-mógł-być-za­dowo­lony-z życia-jed­nym-z na­jis­totniej­szych-wa­runków-jest-aby był-prze­kona­ny-ze  ono-ja­kiś
Aby Ten Mógł Wzlecieć Do Cytaty: Kiedy jej do­tykał, nie mógł do nie mówić. Kiedy ją kochał, nie mógł od niej odejść. Kiedy mówił, nie mógł słuchać. Kiedy wal­czył, nie mógł wygrać. -Arundhati Roy


kiedy-jej-do­tykał-nie mógł-do nie mówić-kiedy ją kochał-nie mógł-od niej-odejść-kiedy mówił-nie mógł-słuchać
Aby Ten Mógł Wzlecieć Do Cytaty: Czy gwiazdy świecą tylko po to, aby każdy mógł znaleźć swoją? -Antoine De Saint - Exupery


czy-gwiazdy-świecą-tylko-po-to-aby-każdy-mógł-znaleźć-swoją
Aby Ten Mógł Wzlecieć Do Cytaty: Pewne zaniedbanie formy jest konieczne, aby duch mógł przez nią przezierać. -Maria Dąbrowska


pewne-zaniedbanie-formy-jest-konieczne-aby-duch-mógł-przez-ą-przezierać
Aby Ten Mógł Wzlecieć Do Cytaty: Umiera­my dając miej­sce no­wo na­rodzo­nym. Za­kochu­jemy się ,aby ktoś mógł te­go nie odwzajemnić. -respirer


umiera­my-dając-miej­sce-no­wo-na­rodzo­nym-za­kochu­jemy ę-aby-ktoś-mógł-te­go-nie odwzajemnić
Aby Ten Mógł Wzlecieć Do Cytaty: Ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś. -William Shakespeare


Aby Ten Mógł Wzlecieć Do Cytaty: Nikt nie jest tak stary, aby nie mógł się jeszcze czegoś nowego nauczyć. -Ajschylos


nikt-nie-jest-tak-stary-aby-nie-mógł-ę-jeszcze-czegoś-nowego-nauczyć
Aby Ten Mógł Wzlecieć Do Cytaty: Herkules dwanaście ciężkich prac wykonał, a trzynastej nie mógł podołać - żony nie mógł poskromić. -Platon


herkules-dwanaście-ężkich-prac-wykonał-a-trzynastej-nie-mógł-podołać-żony-nie-mógł-poskromić
Aby Ten Mógł Wzlecieć Do Cytaty: Niech ryczy z bólu ranny łoś, zwierz zdrów przebiega knieje, ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś. To są zwyczajne dzieje. -William Shakespeare


niech-ryczy-z-bólu-ranny-łoś-zwierz-zdrów-przebiega-knieje-ktoś-nie-śpi-aby-spać-mógł-ktoś-to-są-zwyczajne-dzieje
Aby Ten Mógł Wzlecieć Do Cytaty: Dana jest człowiekowi urojona boskość, aby mógł z niej się wyzuć, tak jak Chrystus wyzuł się ze swojej rzeczywistej boskości. -Simone Weil


dana-jest-człowiekowi-urojona-boskość-aby-mógł-z-niej-ę-wyzuć-tak-jak-chrystus-wyzuł-ę-ze-swojej-rzeczywistej-boskoś
Aby Ten Mógł Wzlecieć Do Cytaty: Ro­zumiej, abyś mógł wie­rzyć, wierz, abyś mógł rozumieć. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Aby Ten Mógł Wzlecieć Do Cytaty: Rozumiej, abyś mógł wierzyć, wierz, abyś mógł rozumieć. -Augustyn Św


rozumiej-abyś-mógł-wierzyć-wierz-abyś-mógł-rozumieć
Aby Ten Mógł Wzlecieć Do Cytaty: Wszystko w człowieku jest paradoksalne. Komuś zapewnia się chleb, aby mógł tworzyć, a on usypia, zwycięski zdobywca niewieścieje, szczodry, zdobywszy bogactwa, staje się sknerą. -Antoine De Sainte - Exupery


wszystko-w-człowieku-jest-paradoksalne-komuś-zapewnia-ę-chleb-aby-mógł-tworzyć-a-on-usypia-zwycięski-zdobywca-niewieścieje-szczodry-zdobywszy
Aby Ten Mógł Wzlecieć Do Cytaty: Z nami ten, kto choćby jedną duszą rozpromienić mógł. A kto miłości nie zna, niech nie wchodzi tu na próg! -Fryderyk Schiller


z-nami-ten-kto-choćby-jedną-duszą-rozpromienić-mógł-a-kto-miłoś-nie-zna-niech-nie-wchodzi-na-próg