Aby Z Nich Korzystać Cytaty

Aby Z Nich Korzystać Cytaty: Ciągle musi człowiek robić doświadczenia, aż wreszcie zabraknie mu czasu, aby z nich korzystać. -Jean Paul


ciągle-musi-człowiek-robić-doświadczenia-aż-wreszcie-zabraknie-mu-czasu-aby-z-nich-korzystać
Aby Z Nich Korzystać Cytaty: Dobroć istnieje wcale nie po to, aby z niej korzystać. -Michał Choromański


dobroć-istnieje-wcale-nie-po-to-aby-z-niej-korzystać
Aby Z Nich Korzystać Cytaty: Byłbyś wiele szczęśliwszy, gdybyś potrafił akceptować rzeczy takimi, jakie są, i starał się korzystać z nich do maksimum. -William Wharton


byłbyś-wiele-szczęśliwszy-gdybyś-potrafił-akceptować-rzeczy-takimi-jakie-są-i-starał-ę-korzystać-z-nich-do-maksimum
Aby Z Nich Korzystać Cytaty: Dob­roć is­tnieje wca­le nie po to, aby z niej korzystać. -Michał Choromański


dob­roć-is­tnieje-wca­-nie po to-aby z niej-korzystać
Aby Z Nich Korzystać Cytaty: Tyle tylko powinniśmy się zastanawiać nad błędami drugich, ile z nich korzystać możemy dla poprawienia własnych. -Maria Karolina Leszczyńska


tyle-tylko-powinniśmy-ę-zastanawiać-nad-błędami-drugich-ile-z-nich-korzystać-możemy-dla-poprawienia-własnych
Aby Z Nich Korzystać Cytaty: Ciekawa jestem, co się dzieje ze zmarnowanymi sposobnościami? Może nasz anioł stróż zbiera je, w miarę jak je gubimy, i zwróci je kiedyś w pięknej chwili, gdy zmądrzejemy i nauczymy się należycie z nich korzystać? -Helen Keller Adams


Aby Z Nich Korzystać Cytaty: Aby znać człowieka, wystarczy poznać samego siebie; aby poznać ludzi, trzeba żyć pośród nich. -Henri Stendhal


aby-znać-człowieka-wystarczy-poznać-samego-siebie-aby-poznać-ludzi-trzeba-żyć-pośród-nich
Aby Z Nich Korzystać Cytaty: Francuzi nie mówią prawie nigdy o swoich żonach: lękają się, aby się im nie zdarzyło rozprawiać o nich wobec ludzi, którzy znają je lepiej od nich. -Montesquieu


francuzi-nie-mówią-prawie-nigdy-o-swoich-żonach-lękają-ę-aby-ę-im-nie-zdarzyło-rozprawiać-o-nich-wobec-ludzi-którzy-znają-lepiej-od-nich
Aby Z Nich Korzystać Cytaty: Aby znać człowieka, wys­tar­czy poz­nać sa­mego siebie; aby poz­nać ludzi, trze­ba żyć pośród nich. -Stendhal (Henri Beyle)


aby-znać-człowieka-wys­tar­czy-poz­nać-­mego-siebie-aby poz­nać-ludzi-trze­ba-żyć-pośród-nich
Aby Z Nich Korzystać Cytaty: Nie powinniśmy kochać ludzi na tyle, aby dla nich kochać ich występki, a nie powinniśmy nienawidzić występków na tyle, aby dla nich nienawidzić ludzi. -Augustyn Św


nie-powinniśmy-kochać-ludzi-na-tyle-aby-dla-nich-kochać-ich-występki-a-nie-powinniśmy-nienawidzić-występków-na-tyle-aby-dla-nich-nienawidzić
Aby Z Nich Korzystać Cytaty: Na swo­jej drodze spo­tyka­my wiele osób Często znaj­dując w nich swych przyjaciół By w chwi­lach kry­zysu czy zwątpienia Od­na­leźć w nich duszę ukojenia W for­mie listów w for­mie tych słów Aby za­kończyć życia nędzy cudzysłów ....................................................................................................   -MarzycielS


Aby Z Nich Korzystać Cytaty: Nie po­win­niśmy kochać ludzi na ty­le, aby dla nich kochać ich występki, a nie po­win­niśmy niena­widzieć występków na ty­le, aby dla nich niena­widzieć ludzi. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Aby Z Nich Korzystać Cytaty: Żadnemu z tych, którzy nie przykładają większego wysiłku do tego, aby Go znaleźć, i którzy uważają się za bezpiecznych, żadnemu z nich nie udzieli O mocy, aby stali się dziećmi Bożymi. -John Henry Newman


Aby Z Nich Korzystać Cytaty: Trzeba niekiedy odsłaniać błędy świata, aby się z nich poprawić. -Pierre De Bourdeille(s) Brantome


Aby Z Nich Korzystać Cytaty: Marze­nia są po to, aby je spełniać, a nie żeby ciągle o nich marzyć... -october90


marze­nia-są po to-aby  spełniać-a nie żeby-ągle-o nich-marzyć
Aby Z Nich Korzystać Cytaty: Są obrazy, które się porzuca, aby jeszcze do nich wrócić a one dojrzewają same z siebie. -Pablo Picasso


są-obrazy-które-ę-porzuca-aby-jeszcze-do-nich-wróć-a-one-dojrzewają-same-z-siebie
Aby Z Nich Korzystać Cytaty: Istota wiedzy polega na tym, by posiadając ją korzystać z niej -Konfucjusz


istota-wiedzy-polega-na-tym-by-posiadając-ją-korzystać-z-niej
Aby Z Nich Korzystać Cytaty: Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze z niej korzystać. -Cyceron


nie-wystarczy-zdobywać-mądroś-trzeba-jeszcze-z-niej-korzystać