Aby ludzie Cytaty

Aby ludzie Cytaty: Pisząc nie trzeba tak wyczerpywać przedmiotu, aby nic nie pozostało dla czytelnika. Nie chodzi wszako o to, aby ludzie czytali, ale aby myśleli. -Charles Louis Montesquieu


pisząc-nie-trzeba-tak-wyczerpywać-przedmiotu-aby-nic-nie-pozostało-dla-czytelnika-nie-chodzi-wszako-o-to-aby-ludzie-czytali-ale-aby-myśleli
Aby ludzie Cytaty: Ludzie są, jacy są: nie zawsze idzie o to, aby zmieniać, lecz o to, aby ich poznawać. -Anonim


ludzie-są-jacy-są-nie-zawsze-idzie-o-to-aby-zmieniać-lecz-o-to-aby-ich-poznawać
Aby ludzie Cytaty: Pan przyszedł na świat nie po to, aby ludzie stali się mądrzejsi, lecz aby byli lepsi. -Karl Heinrich Waggerl


pan-przyszedł-na-świat-nie-po-to-aby-ludzie-stali-ę-mądrzejsi-lecz-aby-byli-lepsi
Aby ludzie Cytaty: Je­dynym pew­nym spo­sobem na to, aby się ludzie sobą nig­dy w życiu nie znudzi­li jest ten, aby się nie częściej w nim ze sobą spotykali. -aforystokrata


je­dynym-pew­nym-spo­sobem-na to-aby ę-ludzie-sobą-nig­dy-w życiu-nie znudzi­li-jest ten-aby ę-nie częściej-w nim-ze sobą
Aby ludzie Cytaty: Uważałbym się za najszczęśliwszego ze śmiertelnych, gdybym mógł sprawić, aby ludzie wyleczyli się ze swych przesądów. Nazywam przesądami nie to, co sprawia, że ludzie są nieświadomi pewnych rzeczy, ale co sprawia, że są nieświadomi samych siebie. -Montesquieu


Aby ludzie Cytaty: Wszyscy ludzie pragną, aby ich chwalono. -Quintus Eniusz


wszyscy-ludzie-pragną-aby-ich-chwalono
Aby ludzie Cytaty: Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej. -Edward Gierek


aby-polska-rosła-w-łę-a-ludzie-żyli-dostatniej
Aby ludzie Cytaty: Ludzie mają zbyt mało czasu, aby cokolwiek poznać. -Antoine De Saint - Exupery


Aby ludzie Cytaty: Ludzie są jak kwiaty: stworzeni do tego, aby się rozwijać. -Andre Liege


ludzie-są-jak-kwiaty-stworzeni-do-tego-aby-ę-rozwijać
Aby ludzie Cytaty: Aby być ory­ginal­nym nie pot­rze­ba wca­le w życiu ro­bić zbyt wiele: wys­tar­czy tyl­ko aby wszys­cy otaczający cię ludzie by­li całko­wicie do ciebie niepo­dob­ni i abyś ty był całko­wicie po­dob­ny tyl­ko do nikogo. -aforystokrata


Aby ludzie Cytaty: Aby popełnić zbiorową nikczemność, ludzie nie potrzebują się naradzać. -Adolf Dygasiński


aby-popełć-zbiorową-nikczemność-ludzie-nie-potrzebują-ę-naradzać
Aby ludzie Cytaty: Dziw­ne: ludzie szu­kają w życiu skrótów głównie po to, aby dłużej iść do je­go końca. -aforystokrata


dziw­ne-ludzie-szu­kają-w życiu-skrótów-głównie-po to-aby dłużej-iść-do ­go-końca
Aby ludzie Cytaty: Dla miłości nie jest ważne, aby ludzie do siebie pa­sowa­li, ale by by­li ra­zem szczęśliwi. -Brigitte Bardot


dla-miłoś-nie jest ważne-aby ludzie-do siebie-pa­sowa­li-ale-by by­li-ra­zem-szczęśliwi
Aby ludzie Cytaty: •


dla-miłoś-nie jest ważne-aby ludzie-do siebie-pasowali-ale-by by­li-ra­zem-szczęśliwi 
Aby ludzie Cytaty: Do trium­fu zła pot­rze­ba tyl­ko aby dob­rzy ludzie nic nie robili. -Edmund Burke


do trium­fu-zła-pot­rze­ba-tyl­ko-aby dob­rzy-ludzie-nic-nie robili
Aby ludzie Cytaty: Nie umiałbym zresztą zazdrościć pozycji temu rodzajowi ludzi, którzy znajdują się między władcą i poddanymi; ludzi, którzy dzielą z książętami nieszczęścia ich pozycji, nie korzystając zarazem ani z prawdziwej władzy, ani z radości życia prywatnego. Radzę im, aby nigdy nie podejmowali niegodnych działań dla zachowania się na nieszczęsnym stanowisku; aby obejmowali je z honorem, piastowali je jako ludzie prawi i opuszczali je z godnością; oraz, gdy raz już je opuszczą, aby nigdy na nic nie wracali. -Montesquieu


Aby ludzie Cytaty: Dla miłości nie jest ważne, aby ludzie do siebie pasowali, ale by byli razem szczęśliwi. -Brigitte Bardot


dla-miłoś-nie-jest-ważne-aby-ludzie-do-siebie-pasowali-ale-by-byli-razem-szczęśliwi
Aby ludzie Cytaty: Ludzie pragną, aby ich szczęście było bez granic, zapominają jednak o prawach tego świata. -Mikołaj Gogol


ludzie-pragną-aby-ich-szczęście-było-bez-granic-zapominają-jednak-o-prawach-tego-świata