Aby osiągnąć Mądrość Cytaty

Aby osiągnąć Mądrość Cytaty: W młodości stu­diuje­my do­rosłych, aby osiągnąć mądrość. W do­rosłości stu­diuje­my dzieci, aby zro­zumieć, czym jest szczęście. -Peter Rosegger


w młodoś-stu­diuje­my-do­rosłych-aby osiągnąć-mądrość-w do­rosłoś-stu­diuje­my-dzieci-aby zro­zumieć-czym-jest szczęście
Aby osiągnąć Mądrość Cytaty: W młodości studiuje się dorosłych, aby osiągnąć mądrość. Na starość studiuje się dzieci, aby znaleźć szczęście. -Peter Rosegger


w-młodoś-studiuje-ę-dorosłych-aby-osiągnąć-mądrość-na-starość-studiuje-ę-dzieci-aby-znaleźć-szczęście
Aby osiągnąć Mądrość Cytaty: Je­dyna mądrość, jaką możemy osiągnąć, jest mądrość pokory. -Thomas Stearns Eliot


je­dyna-mądrość-jaką-możemy-osiągnąć-jest mądrość-pokory
Aby osiągnąć Mądrość Cytaty: Jakaż to mądrość owych czasów, które nazywamy starymi? Czyż jest to mądrość siwych włosów? Nie, to mądrość kolebki. -Jeremy Bentham


jakaż-to-mądrość-owych-czasów-które-nazywamy-starymi-czyż-jest-to-mądrość-siwych-włosów-nie-to-mądrość-kolebki
Aby osiągnąć Mądrość Cytaty: Aby osiągnąć wszys­tko, cza­sami trze­ba'' włożyć kij w mrowisko''... -Niusza


aby-osiągnąć-wszys­tko-cza­sami-trze­ba''-włożyć-kij-w mrowisko''
Aby osiągnąć Mądrość Cytaty: Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć. -Napoleon Hill


wygrywa-tylko-ten-kto-jasno-określony-cel-i-nieodparte-pragnienie-aby-go-osiągnąć
Aby osiągnąć Mądrość Cytaty: Każdy pracuje, aby osiągnąć odpoczynek, tak więc lenistwo czyni nas pracowitymi. -Jean Jacques Rousseau


każdy-pracuje-aby-osiągnąć-odpoczynek-tak-więc-lenistwo-czyni-nas-pracowitymi
Aby osiągnąć Mądrość Cytaty: Żal wystarcza sam sobie, ale aby osiągnąć prawdziwą radość, trzeba ją z kimś podzielić. -Mark Twain


Żal-wystarcza-sam-sobie-ale-aby-osiągnąć-prawdziwą-radość-trzeba-ją-z-kimś-podzielić
Aby osiągnąć Mądrość Cytaty: Żal wystarcza sam sobie, ale aby osiągnąć prawdziwą radość trzeba ją z kimś podzielić. -Mark Twain


Żal-wystarcza-sam-sobie-ale-aby-osiągnąć-prawdziwą-radość-trzeba-ją-z-kimś-podzielić
Aby osiągnąć Mądrość Cytaty: Wykorzystaj czas na doskonalenie się poprzez czytanie dzieł innych ludzi, aby łatwo osiągnąć to, na co oni ciężko pracowali -Sokrates


wykorzystaj-czas-na-doskonalenie-ę-poprzez-czytanie-dzieł-innych-ludzi-aby-łatwo-osiągnąć-to-na-co-oni-ężko-pracowali
Aby osiągnąć Mądrość Cytaty: Gdyby ludzie wiedzieli, jak ciężko pracowałem, aby osiągnąć swe mistrzostwo, wcale nie wydawałoby im się tak cudowne. -Michał Anioł


gdyby-ludzie-wiedzieli-jak-ężko-pracowałem-aby-osiągnąć-swe-mistrzostwo-wcale-nie-wydawałoby-im-ę-tak-cudowne
Aby osiągnąć Mądrość Cytaty: Mądrość polega na tym, aby nie być szalonym, jeśli tylko usprawiedliwiają to okoliczności. -Jean Cocteau


mądrość-polega-na-tym-aby-nie-być-szalonym-śli-tylko-usprawiedliwiają-to-okolicznoś
Aby osiągnąć Mądrość Cytaty: Mądrość po­lega na tym wed­le me­go zda­nia, aby nie od­po­wiadać na głupie pytania. -Ignacy Krasicki


mądrość-po­lega-na tym-wed­-me­go-zda­nia-aby nie od­po­wiadać-na głupie-pytania
Aby osiągnąć Mądrość Cytaty: To nie przy­padek zrządził, że zna­leźliśmy się na tym świecie. W nim da­ne jest nam wzras­tać i doj­rze­wać, aby osiągnąć in­ny świat. -Matthias Claudius (Asmus)


to nie przy­padek-zrządził-że zna­źliśmy ę-na tym-świecie-w nim-da­ne-jest nam-wzras­ć-i doj­rze­wać-aby osiągnąć-in­ny
Aby osiągnąć Mądrość Cytaty: Przyjaźń jest największym darem, jaki mądrość może ofiarować, aby uczynić całe życie szczęśliwym. -Anonim


przyjaźń-jest-największym-darem-jaki-mądrość-może-ofiarować-aby-uczynić-całe-życie-szczęśliwym
Aby osiągnąć Mądrość Cytaty: Od­po­wiedź mo­jej ko­leżan­ki na py­tanie pa­na ka­teche­ty


Aby osiągnąć Mądrość Cytaty: `Aby zjeść te soczys­te, czer­wo­ne cze­reśnie na czub­ku drze­wa mu­sisz przejść przez pok­rzy­wy, przed­rzeć się przez chmarę ko­marów i pow­spi­nać się od­ro­binę bo spróchniałych oka­leczających two­je ciało gałęziach. W życiu również aby osiągnąć wcześniej pos­ta­wione so­bie ce­le trze­ba po­konać wszel­kie trud­ności i wyt­rwa­le dążyć do celu. -bluecaffe


Aby osiągnąć Mądrość Cytaty: Aby osiągnąć szczęście, trzeba spełnić trzy warunki: być imbecylem, być egoistą i cieszyć się dobrym zdrowiem. Jeśli jednak nie spełnicie pierwszego warunku, wszystko jest stracone. -Gustaw Flaubert


aby-osiągnąć-szczęście-trzeba-spełć-trzy-warunki-być-imbecylem-być-egoistą-i-cieszyć-ę-dobrym-zdrowiem-jeśli-jednak-nie-spełnicie