Aby się Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Aby się Cytaty: Jest to oczywiście przeciwne prawu natury, jakkolwiek je określimy, aby dziecko rozkazywało starcowi, aby głupiec władał mędrcem i aby garść ludzi dusiła się w zbytkach, gdy tymczasem głodny tłum nie ma rzeczy najniezbędniejszych. -Jean Jacques Rousseau
Aby się Cytaty: Trzeba być podobnym, aby się zrozumieć i innym, aby się pokochać. Trzeba być silnym aby wybaczyć. -Eliza Orzeszkowa
trzeba-być-podobnym-aby-ę-zrozumieć-i-innym-aby-ę-pokochać-trzeba-być-silnym-aby-wybaczyć
Aby się Cytaty: Bez Ciebie, Jezu, rodzimy się tylko, aby umrzeć; z Tobą umieramy po to, aby się narodzić. -Miguel de Unamuno
bez-ciebie-jezu-rodzimy-ę-tylko-aby-umrzeć-z-tobą-umieramy-po-to-aby-ę-narodzić
Aby się Cytaty: Wystarczyło, aby pewien mężczyzna zakochał się w kobiecie, aby świat stał się taki, jaki jest. -Wolter
wystarczyło-aby-pewien-mężczyzna-zakochał-ę-w-kobiecie-aby-świat-stał-ę-taki-jaki-jest
Aby się Cytaty: Nie na to żyją istoty, aby się wzajemnie pożerały, lecz dlatego muszą się pożerać, aby żyć mogły. -Karol Kazimierz Kurpiński
nie-na-to-żyją-istoty-aby-ę-wzajemnie-pożerały-lecz-dlatego-muszą-ę-pożerać-aby-żyć-mogły
Aby się Cytaty: Nie po to się żyje, aby pracować, lecz po to się pracuje, aby żyć. -Anonim
nie-po-to-ę-żyje-aby-pracować-lecz-po-to-ę-pracuje-aby-żyć
Aby się Cytaty: Jestem za mądra, aby się zwać szczęśliwą, a za głupia, aby być spokojną. -Maryla Wolska
jestem-za-mądra-aby-ę-zwać-szczęśliwą-a-za-głupia-aby-być-spokojną
Aby się Cytaty: Nie po to interpretuje się fakty, aby je wyjaśniać, ale aby dowieść swoich racji. -Stefan Pacek
nie-po-to-interpretuje-ę-fakty-aby-wyjaśniać-ale-aby-dowieść-swoich-racji
Aby się Cytaty: Miłość nie pragnie zawładnąć drugą osobą, aby wzbogacić się jej kosztem, lecz jest oddaniem się drugiej osobie, aby właśnie ją ubogacić. -Michel Quoist
miłość-nie-pragnie-zawładnąć-drugą-osobą-aby-wzbogacić-ę-jej-kosztem-lecz-jest-oddaniem-ę-drugiej-osobie-aby-właśnie-ją-ubogacić
Aby się Cytaty: Pan przyszedł na świat nie po to, aby ludzie stali się mądrzejsi, lecz aby byli lepsi. -Karl Heinrich Waggerl
pan-przyszedł-na-świat-nie-po-to-aby-ludzie-stali-ę-mądrzejsi-lecz-aby-byli-lepsi
Aby się Cytaty: Do teatru nie przychodzi się, aby patrzeć na łzy, lecz aby słuchać słów, które je wyciskają. -Denis Diderot
do-teatru-nie-przychodzi-ę-aby-patrzeć-na-łzy-lecz-aby-słuchać-słów-które-wyciskają
Aby się Cytaty: Największą chlubą nie jest to, aby się nie potknąć, ale to aby po każdym upadku dźwignąć się i stanąć na nogi -przysłowie chińskie
największą-chlubą-nie-jest-to-aby-ę-nie-potknąć-ale-to-aby-po-każdym-upadku-dźwignąć-ę-i-stanąć-na-nogi
Aby się Cytaty: W młodości studiuje się dorosłych, aby osiągnąć mądrość. Na starość studiuje się dzieci, aby znaleźć szczęście. -Peter Rosegger
w-młodoś-studiuje-ę-dorosłych-aby-osiągnąć-mądrość-na-starość-studiuje-ę-dzieci-aby-znaleźć-szczęście
Aby się Cytaty: Potrzeba dwóch lat, aby nauczyć się mówić; pięćdziesięciu, aby nauczyć się milczeć. -Ernest Hemingway
potrzeba-dwóch-lat-aby-nauczyć-ę-mówić-pięćdziesięciu-aby-nauczyć-ę-milczeć
Aby się Cytaty: Pisząc nie trzeba tak wyczerpywać przedmiotu, aby nic nie pozostało dla czytelnika. Nie chodzi wszako o to, aby ludzie czytali, ale aby myśleli. -Charles Louis Montesquieu
pisząc-nie-trzeba-tak-wyczerpywać-przedmiotu-aby-nic-nie-pozostało-dla-czytelnika-nie-chodzi-wszako-o-to-aby-ludzie-czytali-ale-aby-myśleli
Aby się Cytaty: Miliony jestestw pada w krwawych zapasach o kawałek chleba, o uczucie swoje, o prawa; jedne giną, aby żyły drugie. Każdy się bowiem broni, każdy walczy, ale nie każdy zwycięża. Życie ziemskie oraz ziemia sama, aby się zapłodnić, potrzebuje trupów, aby życie rozwijać dalej. Więc gdy jedni święcą pogrzeby i żałobę, drudzy ich kosztem wyprawiają wesela [...] -Adolf Dygasiński
Aby się Cytaty: Kiedy byłem mały, miałem bar­dzo ma­giczne mo­ce: wys­tar­czyło, aby unieścić mo­je ręce przed oczy­ma tak, aby stały się niewidzialne. -BassTille
kiedy-byłem-ły-miałem-bar­dzo-­giczne-mo­-wys­tar­czyło-aby unieść-mo­-rę-przed-oczy­-tak-aby stały ę-niewidzialne
Aby się Cytaty: Jaki Pan jest dobry! Oddajmy się Mu bez reszty, aby Go miłować i tak pełnić Jego wolę, aby ona była dla nas pokarmem. -Elżbieta bł
jaki-pan-jest-dobry-oddajmy-ę-mu-bez-reszty-aby-go-miłować-i-tak-pełć-jego-wolę-aby-ona-była-dla-nas-pokarmem
Aby się Cytaty: Trze­ba być sa­mot­ni­kiem, aby czuć włas­ne ser­ce i aby kochać; ale trze­ba być światow­cem, aby mieć po­wodze­nie w miłości. -Stendhal (Henri Beyle)
trze­ba-być-­­­kiem-aby czuć-włas­ne-ser­-i aby kochać-ale-trze­ba-być-światow­cem-aby mieć-po­wodze­nie-w miłoś
Aby się Cytaty: Trzeba być samotnikiem, aby czuć własne serce i aby kochać; ale trzeba być światowcem, aby mieć powodzenie w miłości. -Henri Stendhal
trzeba-być-samotnikiem-aby-czuć-własne-serce-i-aby-kochać-ale-trzeba-być-światowcem-aby-mieć-powodzenie-w-miłoś
Aby się Cytaty: Na każdym kroku walczyć będziemy o to, aby Polska - Polską była! Aby w Polsce - po polsku się myślało! -Stefan Wyszyński kard
na-każdym-kroku-walczyć-będziemy-o-to-aby-polska-polską-była-aby-w-polsce-po-polsku-ę-myśło
Aby się Cytaty: Sen­su w życiu szu­ka się nie po to, aby go zna­leźć, lecz po to, aby go do reszty nie zgubić. -aforystokrata
sen­su-w życiu-szu­ka ę-nie po to-aby go zna­źć-lecz-po to-aby go do reszty-nie zgubić
Aby się Cytaty: Władza nie jest środkiem, ale celem. Nie wprowadza się dyktatury po to, aby ochronić rewolucję; robi się rewolucję po to, aby ustanowić dyktaturę. -George Orwell
władza-nie-jest-środkiem-ale-celem-nie-wprowadza-ę-dyktatury-po-to-aby-ochronić-rewolucję-robi-ę-rewolucję-po-to-aby-ustanowić-dyktaturę
Aby się Cytaty: Je­dynym pew­nym spo­sobem na to, aby się ludzie sobą nig­dy w życiu nie znudzi­li jest ten, aby się nie częściej w nim ze sobą spotykali. -aforystokrata
je­dynym-pew­nym-spo­sobem-na to-aby ę-ludzie-sobą-nig­dy-w życiu-nie znudzi­li-jest ten-aby ę-nie częściej-w nim-ze sobą
Aby się Cytaty: Mężczyźnie powinno się dawać jałmużnę potajemnie, aby go nie zawstydzić, kobiecie zaś otwarcie, aby nie rzucać na nią podejrzeń. -Talmud
mężczyźnie-powinno-ę-dawać-jałmużnę-potajemnie-aby-go-nie-zawstydzić-kobiecie-zaś-otwarcie-aby-nie-rzucać-na-ą-podejrzeń
Aby się Cytaty: O pewnych rzeczach się nie mówi, aby nie ranić drugiej osoby. Podstawą dobrego małżeństwa jest szacunek, a czasem przejawia się on właśnie tym, aby przemilczeć to, czego śiadomość niczego nie prawi. -Danielle Steel
Aby się Cytaty: Dwa razy w życiu powinien być człowiek samotnym: raz w młodości, aby się wiele nauczyć; drugi raz w starości, aby się cieszyć rozważaniem dobrego, którego w życiu dokonał i pokutować za złe spełnione. -Karol Juliusz Weber
Aby się Cytaty: Posługujemy się dźwiękami, aby tworzyć muzykę, tak jak posługujemy się słowami, aby tworzyć język. -Fryderyk Chopin
posługujemy-ę-dźwiękami-aby-tworzyć-muzykę-tak-jak-posługujemy-ę-słowami-aby-tworzyć-język
Aby się Cytaty: Uza­leżniam się od życia i sukcesów. Aby później pławić się w uczu­ciu go­ryczy i rozczarowania. Uza­leżniam się od ludzi, często tych których w ogóle nie znam. Aby później roz­paczać nad stratą i poczu­ciem winy. -NieBędęJulią
Aby się Cytaty: Żadnemu z tych, którzy nie przykładają większego wysiłku do tego, aby Go znaleźć, i którzy uważają się za bezpiecznych, żadnemu z nich nie udzieli O mocy, aby stali się dziećmi Bożymi. -John Henry Newman
Aby się Cytaty: Aby nie być bardzo nieszczęśliwym, najlepiej jest nie żądać, aby się było bardzo szczęśliwym. -Artur Schopenhauer
aby-nie-być-bardzo-nieszczęśliwym-najlepiej-jest-nie-żądać-aby-ę-było-bardzo-szczęśliwym
Aby się Cytaty: Bóg nie stworzył kobiety z głowy mężczyzny - aby nim nie rządziła, nie stworzył z nogi - aby nie była niewolnicą, ale z żebra - aby była bliska jego sercu! -Anonim
bóg-nie-stworzył-kobiety-z-głowy-mężczyzny-aby-nim-nie-rządziła-nie-stworzył-z-nogi-aby-nie-była-niewolnicą-ale-z-żebra-aby-była
Aby się Cytaty: Przyszliśmy na świat, aby współżyć, a więc przyszliśmy na świat, aby się sobie wzajemnie podobać. -Charles Louis Montesquieu
przyszliśmy-na-świat-aby-współżyć-a-więc-przyszliśmy-na-świat-aby-ę-sobie-wzajemnie-podobać
Aby się Cytaty: Nie żyjemy, aby umierać, ale umieramy, aby żyć wiecznie. -Michael Buchberger
nie-żyjemy-aby-umierać-ale-umieramy-aby-żyć-wiecznie
Aby się Cytaty: Bóg panuje nie po to, aby uciskać, lecz aby podnosić i ożywiać. -Hermann Schell
bóg-panuje-nie-po-to-aby-uciskać-lecz-aby-podnosić-i-ożywiać