Abyś Cytaty

Abyś Cytaty: Jeśli chcesz znaleźć Boga, musisz milczeć i słuchać, abyś nauczył się języka i abyś się nim posługiwał, abyś stał się odpowiedzią na Jego słowo. -Romuald Hombach


jeśli-chcesz-znaleźć-boga-musisz-milczeć-i-słuchać-abyś-nauczył-ę-języka-i-abyś-ę-nim-posługiwał-abyś-stał-ę-odpowiedzią-na-jego
Abyś Cytaty: Ro­zumiej, abyś mógł wie­rzyć, wierz, abyś mógł rozumieć. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Abyś Cytaty: Rozumiej, abyś mógł wierzyć, wierz, abyś mógł rozumieć. -Augustyn Św


rozumiej-abyś-mógł-wierzyć-wierz-abyś-mógł-rozumieć
Abyś Cytaty: Wy­ciągam do ciebie dłoń w noc straszliwą noc i czuję jej głodu syk Chciałabym tak abyś był abyś mi w mym sercu tlił... A na licu żebyś uj­rzeć mógł pąki róż te przez ciebie i dla ciebie... Gdy­by nie te 20 km... -scorpion


Abyś Cytaty: Pozwoliłam, abyś mnie miłował. Nie pozwoliłam, abyś mnie znieważał. -Juliusz Słowacki


pozwoliłam-abyś-mnie-miłował-nie-pozwoliłam-abyś-mnie-znieważał
Abyś Cytaty: Krzycząc głośno: `W ta­kim ra­zie odejdź,nie pot­rze­buje Cię ! `  .. głucho wołam, abyś mnie nie zos­ta­wiał sa­mej. Wte­dy pragnę tyl­ko te­go abyś mnie czu­le po­całował, za­tonął w moich przes­traszo­nych oczach i od­garnął kos­myk ka­kaowych, kręco­nych włosów z mych różanych policzków. -bluecaffe


Abyś Cytaty: Uwierz, abyś mógł zrozumieć. -Augustyn Św


Abyś Cytaty: Bądź oszczędnym, abyś mógł być szczodrym. -Aleksander Fredro


bądź-oszczędnym-abyś-mógł-być-szczodrym
Abyś Cytaty: Żyj tak, abyś umierając, nicze­go nie żałował. -Patrick Poivre d'Arvor


Abyś Cytaty: Korzystaj z każdej chwili dnia, abyś go nie marnował. -Epikur


korzystaj-z-każdej-chwili-dnia-abyś-go-nie-marnował
Abyś Cytaty: Człowiek uciążliwy to taki, który mówi, kiedy chce, abyś słuchał. -Ambrose Bierce


człowiek-uciążliwy-to-taki-który-mówi-kiedy-chce-abyś-słuchał
Abyś Cytaty:


postrzał-w-pierś-z-perforacją-płuca-twój-organizm-mówi-abyś-zwolnił
Abyś Cytaty: Uważaj abyś w po­goni za per­fek­cją, nie za­bił sa­mego siebie. -respirer


uważaj-abyś-w po­goni-za per­fek­cją-nie za­bił-­mego-siebie
Abyś Cytaty: Kup sobie psa. To jedyny sposób, abyś mógł nabyć miłość za pieniądze. -Augustyn Św


kup-sobie-psa-to-jedyny-sposób-abyś-mógł-nabyć-miłość-za-pieniądze
Abyś Cytaty: Bądź takim, abyś nie musiał czerwienić się sam przed sobą... -Wiktor Hugo


bądź-takim-abyś-nie-musiał-czerwienić-ę-sam-przed-sobą
Abyś Cytaty: Dyplomata to ktoś, kto mówi ci abyś poszedł do diabła, a ty cieszysz się na podróż. -Robertson


dyplomata-to-ktoś-kto-mówi-abyś-poszedł-do-diabła-a-ty-cieszysz-ę-na-podróż
Abyś Cytaty: Bądź taki, abyś nie musiał czerwienić się przed samym sobą -Victor Hugo


bądź-taki-abyś-nie-musiał-czerwienić-ę-przed-samym-sobą
Abyś Cytaty: Bądź ta­kim, abyś nie mu­siał czer­wienić się sam przed sobą. -Victor Marie Hugo


bądź-­kim-abyś-nie mu­siał-czer­wienić ę-sam-przed-sobą