Ak­ro­bat­ka Balansuje Cytaty

Ak­ro­bat­ka Balansuje Cytaty: Bat: I bat puszcza pędy, gdy natrafi na podatny grunt. -Stanisław Jerzy Lec


bat-i-bat-puszcza-pędy-gdy-natrafi-na-podatny-grunt
Ak­ro­bat­ka Balansuje Cytaty: Balansowała na gra­nicy życia i te­go co potocznie na­zywają Śmiercią jak za­wodo­wa ak­ro­bat­ka balansuje tuż pod szczytem ko­puły cyrku na linie... Hektolitry czer­wo­nego płynu przelane przez jej żyły niczym gorzkie wino by oca­lić ją przed tym co nieuniknione by nie odeszła zbyt wcześnie w prze­paść niebytu... Przeg­ra­li walkę... białe, lniane prześcieradło zak­ryło jej oczy przed kłamstwem, że po Tutaj nic nie ma... Ona zna już Prawdę jej us­ta szepcą ciche - Do zo­bacze­nia po dru­giej stronie  -Uśmiechnięta Anielica


Ak­ro­bat­ka Balansuje Cytaty: Kontrowersyjny Bat na pol­skich biskupów Pa­pież Franciszek  -fyrfle


kontrowersyjny-bat-na pol­skich-biskupów-pa­pież-franciszek 
Ak­ro­bat­ka Balansuje Cytaty: Jak świat światem bat źle współżyje z grzbietem. -Jan Sztaudynger


jak-świat-światem-bat-ź-współżyje-z-grzbietem
Ak­ro­bat­ka Balansuje Cytaty: Kto nie dba o konie, ten musi zabiegać o dobry bat. -Anonim


kto-nie-dba-o-konie-ten-musi-zabiegać-o-dobry-bat
Ak­ro­bat­ka Balansuje Cytaty: Kto nie dba o ko­nie, ten mu­si za­biegać o dob­ry bat. -Władysław Grzeszczyk


kto-nie dba-o ko­nie-ten-mu­-za­biegać-o dob­ry-bat
Ak­ro­bat­ka Balansuje Cytaty: Cza­sem chciałabym, żeby mo­je słowa i działania były jak wy­mie­rzo­ny po­liczek lub bat. Chcę uderzyć ludzi w twarz, aby dos­trzeg­li na je­den dzień to, co ja widzę codzien­nie udzielając po­mocy ubogim. -Eva Perón (Evita)