Al­bo Niepamięć Wszak Cytaty

Al­bo Niepamięć Wszak Cytaty: gdy noc pta­ki uciszy zos­taną wspom­nienia przy płomieniach zniczy al­bo niepamięć wszak bez przy­jaciół i rodziny dla świata jes­tem nikim  -mac790


gdy-noc-pta­ki-uciszy-zos­taną-wspom­nienia-przy-płomieniach-zniczy-al­bo-niepamięć-wszak-bez-przy­jaciół-i rodziny-dla-świata-jes­tem
Al­bo Niepamięć Wszak Cytaty: Wszak jes­tem tyl­ko mięsem... jed­nak kręcą cię mo­je ko­biece kształty, wiec bez skru­pułów mogę na­zywać się sępem. Sępem miłości do mnie wszak mężczyz­na jest ino padlinożercą. -Ewerina


Al­bo Niepamięć Wszak Cytaty: Na ludzką pamięć nie można liczyć. Niestety również na niepamięć. -Stanisław Jerzy Lec


na-ludzką-pamięć-nie-można-liczyć-niestety-również-na-niepamięć
Al­bo Niepamięć Wszak Cytaty: ...kiedy w rządzie ludowym prawa pójdą w niepamięć, państwo jest już zgubione, ile że stan ten może pochodzić jedynie ze skażenia rzeczypospolitej. -Montesquieu


kiedy-w-rządzie-ludowym-prawa-pójdą-w-niepamięć-państwo-jest-już-zgubione-ile-że-stan-ten-może-pochodzić-jedynie-ze-skażenia
Al­bo Niepamięć Wszak Cytaty: Wszak wiemy, że kłam­stwo zmie­rza ku zniszczeniu, że życie jest zbyt krótkie na niena­wiść i ho­dującą się w nas zgni­liznę duszy. Pa­mięta­my o niezłom­nych uzur­pa­torach miłości O wie­rze i oddaniu. Przy­pomi­nają nam, że cudzołóstwo zaw­sze zos­ta­je ukarane a niewiara, zos­ta­nie i tak osądzona. Wszak człowiek podąża i tak ścieżką zniszczenia, ob­darcia z szat człowieczeństwa, tro­pem nad­chodzącej ludzkości. -agoraa


Al­bo Niepamięć Wszak Cytaty: Przys­tań na chwilkę czy­taj uważnie słowo po słowie trzeźwym umysłem i za­pamiętaj niewypowiedziane nie wydźwięczą jutra nieg­dyś przejrzyste myśli pielęgnowane poszły w niepamięć je­go słowem zbrukane spruł grzechem szatę niewinności   -Papużka


Al­bo Niepamięć Wszak Cytaty: Wszak to miłość sprawia, że ziemia się obraca. -S. Gilbert


wszak-to-miłość-sprawia-że-ziemia-ę-obraca
Al­bo Niepamięć Wszak Cytaty: Ciebie wszak rzecz do­tyczy, gdy ściana u sąsiada płonie. -Horacy


ciebie-wszak-rzecz-do­tyczy-gdy-ściana-u sąsiada-płonie
Al­bo Niepamięć Wszak Cytaty: Wszak w cza­sach chaosu zwykł żądać lud stosów. -Jacek Kaczmarski


wszak-w cza­sach-chaosu-zwykł-żądać-lud-stosów
Al­bo Niepamięć Wszak Cytaty: Wszak serce ludzkie jest chyba najsłodsze z wszystkiego, co słabe. -Selma Lagerlof


wszak-serce-ludzkie-jest-chyba-najsłodsze-z-wszystkiego-co-słabe
Al­bo Niepamięć Wszak Cytaty: Kłam­stwo by­wa wszak marze­niem złapa­nym na gorącym uczynku. -Kuba Wojewódzki


kłam­stwo-by­wa-wszak-marze­niem-złapa­nym-na gorącym-uczynku
Al­bo Niepamięć Wszak Cytaty: Pała z tes­tu? Na to nic nie poradzę... Na mat­mie wszak Pe­gaz na­de mną miał władzę!  -SirNobody


pała-z ­-na to nic-nie poradzę-na-mat­mie-wszak-pe­gaz-na­de-mną-miał-władzę 
Al­bo Niepamięć Wszak Cytaty: Od­puść grzechy, szar­la­tanom, Pa­nie Boże, wszak ty jes­teś ta­kim sa­mym szarlatanem... -Konstanty Ildefons Gałczyński


od­puść-grzechy-szar­­tanom-pa­nie-boże-wszak-ty jes­teś-­kim-­mym-szarlatanem
Al­bo Niepamięć Wszak Cytaty: żakaz w sobie nie ma nic nowego, wszak już w raju było jedno drzewo zakazane. -Alojzy Żółkowski


żakaz-w-sobie-nie-nic-nowego-wszak-już-w-raju-było-jedno-drzewo-zakazane
Al­bo Niepamięć Wszak Cytaty: Pisarz nie powinien objaśniać swojego dzieła, po cóż bowiem pisałby powieść, która jest wszak maszyną do wytwarzania interpretacji. -Umberto Eco


pisarz-nie-powinien-objaśniać-swojego-dzieła-po-cóż-bowiem-pisałby-powieść-która-jest-wszak-maszyną-do-wytwarzania-interpretacji
Al­bo Niepamięć Wszak Cytaty: Mężczyźni różnią się co naj­wyżej ja­ko niebo i ziemia, ko­biety wszak jak niebo i piekło są różne. -Alfred Tennyson


mężczyź-różą ę-co naj­wyżej-ja­ko-niebo-i ziemia-ko­biety-wszak-jak niebo-i piekło-są różne
Al­bo Niepamięć Wszak Cytaty: Wśród Was, Psorów, z te­go właśnie słynę, Choć fałsz to - iż mój umysł toporny; Ja wszak swoją tyl­ko drogą idę! Pod­pi­sano: Uczeń Niepokorny. -SirNobody


wśród-was-psorów-z te­go-właśnie-słynę-choć-fałsz-to - iż mój-umysł-toporny-ja-wszak-swoją-tyl­ko-drogą-idę-pod­pi­sano-uczeń
Al­bo Niepamięć Wszak Cytaty: Zac­ny biz­nesmen, wszak to Stolica! Cnotę ko­biet na złote przeliczał. No­sy no­sił wysoko, aż nie wpadła mu w oko wy­pisz wy­maluj - Kaśka caryca. -Alfa Centauri


zac­ny-biz­nesmen-wszak-to stolica-cnotę-ko­biet-na złote-przeliczał-no­sy-no­ł-wysoko-aż-nie wpadła-mu w oko-wy­pisz-wy­maluj