Al­bo Przez Głupotę Innych Cytaty

Al­bo Przez Głupotę Innych Cytaty: Są dwa spo­soby od­nosze­nia suk­cesów w życiu: al­bo dzięki włas­nej pra­cowi­tości, al­bo przez głupotę innych. -Jean de La Bruyére


są dwa-spo­soby-od­nosze­nia-suk­ów-w życiu-al­bo-dzięki-włas­nej-pra­cowi­toś-al­bo-przez-głupotę-innych
Al­bo Przez Głupotę Innych Cytaty: Jeżeli przyjaźń nie jest związana miłością i cnotą, łatwo może być rozwiązana przez głupotę. -Piotr Skarga


jeżeli-przyjaźń-nie-jest-związana-miłośą-i-cnotą-łatwo-może-być-rozwiązana-przez-głupotę
Al­bo Przez Głupotę Innych Cytaty: Jeżeli przy­jaźń nie jest związa­na miłością i cnotą, łat­wo może być roz­wiąza­na przez głupotę. -Piotr Skarga (Piotr Powęski)


jeżeli-przy­jaźń-nie jest związa­na-miłośą-i cnotą-łat­wo-może-być-roz­wiąza­na-przez-głupotę
Al­bo Przez Głupotę Innych Cytaty: Ludzi zdol­nych zauważyć swoją głupotę można tak na­zywać je­dynie przez to, że się w tej spra­wie mylą. -Silvidian


ludzi-zdol­nych-zauważyć-swoją-głupotę-można-tak-na­zywać-­dynie-przez-to-że ę-w tej spra­wie-mylą
Al­bo Przez Głupotę Innych Cytaty: Cza­sami żal mi ludzi. Za ich głupotę. Na­wet nie chce im się wytężyć ro­zumu i po­myśleć przez chwilę. Walą pros­to z mos­tu o niczym nie wiedząc. -Chemicals


cza­sami-żal-mi ludzi-za-ich-głupotę-na­wet-nie chce-im ę-wytężyć-ro­zumu-i po­myść-przez-chwilę-walą-pros­to-z mos­
Al­bo Przez Głupotę Innych Cytaty: Stosowanie przemocy wynika najczęściej z niemożności rozwiązania przez ludzi podstawowych problemów swojego życia, z niemożności kochania innych, nieumiejętności zrealizowania własnych możliwości. Nie mogąc kochać, człowiek zaczyna poniżać innych ludzi i sprawiać im ból. -Erich Fromm


Al­bo Przez Głupotę Innych Cytaty: Ka­leczy­my się o sa­mych siebie, popęka­nych przez nieuwagę innych. -Papillondenuit


ka­leczy­my ę-o ­mych-siebie-popęka­nych-przez-nieuwagę-innych
Al­bo Przez Głupotę Innych Cytaty: Jeśli się wyróżniasz, jes­teś zniena­widzo­ny przez innych. -Itachi  -Masashi Kishimoto


jeśli ę-wyróżniasz-jes­teś-zniena­widzo­ny-przez-innych-itachi 
Al­bo Przez Głupotę Innych Cytaty: Czy aż tak ważne jest, aby być przez innych dobrze zrozumianym? -Martin Heidegger


czy-aż-tak-ważne-jest-aby-być-przez-innych-dobrze-zrozumianym
Al­bo Przez Głupotę Innych Cytaty: Cnota nie jest niczym innym niż sztuką, jak być samemu szczęśliwym przez szczęście innych. -Jeremy Bentham


cnota-nie-jest-niczym-innym-ż-sztuką-jak-być-samemu-szczęśliwym-przez-szczęście-innych
Al­bo Przez Głupotę Innych Cytaty: Zrozumieć samego siebie to być zdolnym do opowiadania o samym sobie historii zrozumiałych i zarazem możliwych do przyjęcia przez innych. -Paul Ricoeur


zrozumieć-samego-siebie-to-być-zdolnym-do-opowiadania-o-samym-sobie-historii-zrozumiałych-i-zarazem-możliwych-do-przyjęcia-przez-innych
Al­bo Przez Głupotę Innych Cytaty: Za mądrość Cię wyśmieją, za głupotę wynagrodzą. -szajbuss


za mądrość-cię-wyśmieją-za głupotę-wynagrodzą
Al­bo Przez Głupotę Innych Cytaty: Niez­ro­zumienie uwal­nia głupotę. -Walenty


niez­ro­zumienie-uwal­nia-głupotę
Al­bo Przez Głupotę Innych Cytaty: Kto nie ceni sam siebie, nie będzie ceniony przez innych. -Zofia Kossak - Szczucka - Szatkowska


Al­bo Przez Głupotę Innych Cytaty: Żurnaliści odzwierciedlają zawsze głupotę opinii publicznej. -Mark Twain


Żurnaliś-odzwierciedlają-zawsze-głupotę-opinii-publicznej
Al­bo Przez Głupotę Innych Cytaty: Własną głupotę ludzie zwykli nazywać doświadczeniem. -Oscar Wilde


własną-głupotę-ludzie-zwykli-nazywać-doświadczeniem
Al­bo Przez Głupotę Innych Cytaty: Uniwersytet rozwija wszystkie zdolności, między innymi głupotę. -Anonim


uniwersytet-rozwija-wszystkie-zdolnoś-między-innymi-głupotę
Al­bo Przez Głupotę Innych Cytaty: Mądrych zawsze można oskarżyć o nie popełnioną głupotę. -Zbigniew Waydyk


mądrych-zawsze-można-oskarżyć-o-nie-popełnioną-głupotę