Al­bo Przez Głupotę Cytaty

Al­bo Przez Głupotę Cytaty: Jeżeli przyjaźń nie jest związana miłością i cnotą, łatwo może być rozwiązana przez głupotę. -Piotr Skarga


jeżeli-przyjaźń-nie-jest-związana-miłośą-i-cnotą-łatwo-może-być-rozwiązana-przez-głupotę
Al­bo Przez Głupotę Cytaty: Jeżeli przy­jaźń nie jest związa­na miłością i cnotą, łat­wo może być roz­wiąza­na przez głupotę. -Piotr Skarga (Piotr Powęski)


jeżeli-przy­jaźń-nie jest związa­na-miłośą-i cnotą-łat­wo-może-być-roz­wiąza­na-przez-głupotę
Al­bo Przez Głupotę Cytaty: Ludzi zdol­nych zauważyć swoją głupotę można tak na­zywać je­dynie przez to, że się w tej spra­wie mylą. -Silvidian


ludzi-zdol­nych-zauważyć-swoją-głupotę-można-tak-na­zywać-­dynie-przez-to-że ę-w tej spra­wie-mylą
Al­bo Przez Głupotę Cytaty: Są dwa spo­soby od­nosze­nia suk­cesów w życiu: al­bo dzięki włas­nej pra­cowi­tości, al­bo przez głupotę innych. -Jean de La Bruyére


są dwa-spo­soby-od­nosze­nia-suk­ów-w życiu-al­bo-dzięki-włas­nej-pra­cowi­toś-al­bo-przez-głupotę-innych
Al­bo Przez Głupotę Cytaty: Cza­sami żal mi ludzi. Za ich głupotę. Na­wet nie chce im się wytężyć ro­zumu i po­myśleć przez chwilę. Walą pros­to z mos­tu o niczym nie wiedząc. -Chemicals


cza­sami-żal-mi ludzi-za-ich-głupotę-na­wet-nie chce-im ę-wytężyć-ro­zumu-i po­myść-przez-chwilę-walą-pros­to-z mos­
Al­bo Przez Głupotę Cytaty: Niez­ro­zumienie uwal­nia głupotę. -Walenty


niez­ro­zumienie-uwal­nia-głupotę
Al­bo Przez Głupotę Cytaty: Za mądrość Cię wyśmieją, za głupotę wynagrodzą. -szajbuss


za mądrość-cię-wyśmieją-za głupotę-wynagrodzą
Al­bo Przez Głupotę Cytaty: Własną głupotę ludzie zwykli nazywać doświadczeniem. -Oscar Wilde


własną-głupotę-ludzie-zwykli-nazywać-doświadczeniem
Al­bo Przez Głupotę Cytaty: Żurnaliści odzwierciedlają zawsze głupotę opinii publicznej. -Mark Twain


Żurnaliś-odzwierciedlają-zawsze-głupotę-opinii-publicznej
Al­bo Przez Głupotę Cytaty: Mądrych zawsze można oskarżyć o nie popełnioną głupotę. -Zbigniew Waydyk


mądrych-zawsze-można-oskarżyć-o-nie-popełnioną-głupotę
Al­bo Przez Głupotę Cytaty: Uniwersytet rozwija wszystkie zdolności, między innymi głupotę. -Anonim


uniwersytet-rozwija-wszystkie-zdolnoś-między-innymi-głupotę
Al­bo Przez Głupotę Cytaty: Człowiek zrobił pewien użytek ze swej inteligencji - wynalazł głupotę. -Remy de Gourmont


człowiek-zrobił-pewien-użytek-ze-swej-inteligencji-wynalazł-głupotę
Al­bo Przez Głupotę Cytaty: Niektórzy zaw­dzięczają książkom sowją wiedzę, in­ni swoją głupotę. -Pliniusz Starszy


niektórzy-zaw­dzięczają-książkom-sowją-wiedzę-in­-swoją-głupotę
Al­bo Przez Głupotę Cytaty: Kto zna swoją głupotę nie jest wielkim głupcem. -Czuang-Cy


kto-zna-swoją-głupotę-nie-jest-wielkim-głupcem
Al­bo Przez Głupotę Cytaty: Kto zna swoją głupotę, nie jest wielkim głupcem. -Zhuangzi


kto-zna-swoją-głupotę-nie-jest-wielkim-głupcem
Al­bo Przez Głupotę Cytaty: Największym błędem człowieka jest udowodnić drugiemu jego głupotę. -Anonim


największym-błędem-człowieka-jest-udowodnić-drugiemu-jego-głupotę
Al­bo Przez Głupotę Cytaty: Trze­ba się urodzić człowiekiem, żeby osiągnąć praw­dziwą głupotę. -P » Terry Pratchett » Piramidy


Al­bo Przez Głupotę Cytaty: Kto zna swoją głupotę, nie jest wiel­kim głupcem. -Czuang Cy


kto-zna-swoją-głupotę-nie jest wiel­kim-głupcem