Albowiem Dopiero Cytaty

Albowiem Dopiero Cytaty: Majątek ruchomy i własność nieruchoma. Jeżeli życie obeszło się z kimś prawdziwie po zbójecku i odjęło mu z czci, przyjaciół, zwolenników, zdrowia, majątku, co tylko odjąć mogło, to w następstwie odkrywa on może, kiedy minie pierwszy wstrząs, iż jest bogatszy niż pierwej. Albowiem dopiero wtedy wie się, co należy do nas tak, iż żadna dłoń zbójecka tknąć tego nie zdoła: a z grabieży i zamętu wyjść można wyniosłością wielkiego obszarnika. -Friedrich Nietzsche


Albowiem Dopiero Cytaty: Słaby i po wsze czasy nikczemny, kogo nie złamały miłość i cierpienie. Śmiertelny, kto w twarz nie spojrzał śmierci, kto przed nią uciekał między liche rozkosze i spokój. Albowiem nie poznał tajemnicy swojej i niewolnikiem jest swego przerażenia. Kochaj i z bólu szalej duchu młody - a twoim będzie świat. Albowiem rośnie skarb twój stratami twymi - i rośnie moc twoja konaniem z boleści. Tobie nikt wyrządzić krzywdy nie jest w stanie, każdy ból nowym niebem cię obdarzy. -Maria Komornicka


Albowiem Dopiero Cytaty: Dwa rodzaje ludzi niczego nie osiągną: ci, którzy wstają dopiero długo po obudzeniu się, oraz ci, którzy się budzą dopiero długo po wstaniu. -Eleonora Roosevelt


dwa-rodzaje-ludzi-niczego-nie-osiągną-którzy-wstają-dopiero-długo-po-obudzeniu-ę-oraz-którzy-ę-budzą-dopiero-długo-po-wstaniu
Albowiem Dopiero Cytaty: Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. -Biblia


albowiem-korzeniem-wszelkiego-zła-jest-chciwość-pieniędzy
Albowiem Dopiero Cytaty: Miłość należy do kosmetyków, albowiem nieszczęśliwa wybiela, szczęśliwa różowieje. -Henryk Sienkiewicz


miłość-należy-do-kosmetyków-albowiem-nieszczęśliwa-wybiela-szczęśliwa-różowieje
Albowiem Dopiero Cytaty: Miłość należy do kosmetyków, albowiem nieszczęśliwa wybiela szczęśliwa różuje. -Henryk Sienkiewicz


miłość-należy-do-kosmetyków-albowiem-nieszczęśliwa-wybiela-szczęśliwa-różuje
Albowiem Dopiero Cytaty: Miłość należy do kosmetyków, albowiem nieszczęśliwa wybiela, szczęśliwa różuje. -Henryk Sienkiewicz


miłość-należy-do-kosmetyków-albowiem-nieszczęśliwa-wybiela-szczęśliwa-różuje
Albowiem Dopiero Cytaty: Albowiem taki jest człowiek, jakie myśli w jego sercu -Biblia


albowiem-taki-jest-człowiek-jakie-myśli-w-jego-sercu
Albowiem Dopiero Cytaty: Szczęśliwi ubodzy duchem, albowiem ich jest królestwo ziemskie. -Vita Teofilović


szczęśliwi-ubodzy-duchem-albowiem-ich-jest-królestwo-ziemskie
Albowiem Dopiero Cytaty: Głupoty ludzkiej nie można brać w rachubę, albowiem jest nieskończoną. -Henryk Sienkiewicz


głupoty-ludzkiej-nie-można-brać-w-rachubę-albowiem-jest-nieskończoną
Albowiem Dopiero Cytaty: Zawsze obieraj drogę najkrótszą, albowiem krótka droga jest naturalna. -Marek Aureliusz


zawsze-obieraj-drogę-najkrótszą-albowiem-krótka-droga-jest-naturalna
Albowiem Dopiero Cytaty: Twierdzenia matematyczne uważane są za prawdziwe, albowiem w niczyim interesie nie leży, by uważać je za fałszywe. -Charles Louis Montesquieu


twierdzenia-matematyczne-uważane-są-za-prawdziwe-albowiem-w-niczyim-interesie-nie-ży-by-uważać-za-fałszywe
Albowiem Dopiero Cytaty: Wszelka moralność wywodzi się z religii, albowiem religia jest tylko formułą moralności. -Fiodor Dostojewski


wszelka-moralność-wywodzi-ę-z-religii-albowiem-religia-jest-tylko-formułą-moralnoś
Albowiem Dopiero Cytaty: Kłamstwo jest chyba bardziej nagie niż prawda, albowiem stale od niej szat pożycza. -Henryk Sienkiewicz


kłamstwo-jest-chyba-bardziej-nagie-ż-prawda-albowiem-stale-od-niej-szat-pożycza
Albowiem Dopiero Cytaty: Nie podchodź cynicznie do miłości, albowiem wobec oschłości i rozczarowań ona jest wieczna jak trawa. -Desiderata


nie-podchodź-cynicznie-do-miłoś-albowiem-wobec-oschłoś-i-rozczarowań-ona-jest-wieczna-jak-trawa
Albowiem Dopiero Cytaty: Nie uskarżamy się na nic, albowiem prosić musimy Boga o przebaczenie za prawie wszystkie nasze nieszczęścia. -Stephanie - Felicite De Genlis


nie-uskarżamy-ę-na-nic-albowiem-prosić-musimy-boga-o-przebaczenie-za-prawie-wszystkie-nasze-nieszczęścia
Albowiem Dopiero Cytaty: Przyszłość albowiem zdobywają te trzy rzeczy: duch, cierpliwość i dopełnienie - ale wcale nie krew: to bajka. -Cyprian Kamil Norwid


przyszłość-albowiem-zdobywają-te-trzy-rzeczy-duch-cierpliwość-i-dopełnienie-ale-wcale-nie-krew-to-bajka
Albowiem Dopiero Cytaty: Szukamy odbicia swego wizerunku nie w płynącej, lecz stojącej wodzie, albowiem tylko coś stałego jest w stanie je zatrzymać. -Czuang-Cy


szukamy-odbicia-swego-wizerunku-nie-w-płynącej-lecz-stojącej-wodzie-albowiem-tylko-coś-stałego-jest-w-stanie-zatrzymać