Ale Je Tysiącem Małych Cytaty

Ale Je Tysiącem Małych Cytaty: Tłum krzyczy jednymi wielkimi ustami, ale je tysiącem małych. -Stanisław Jerzy Lec


Ale Je Tysiącem Małych Cytaty: Cygaro usypia ból i zaludnia samotność tysiącem przyjemnych obrazów. -George Sand


cygaro-usypia-ból-i-zaludnia-samotność-tysiącem-przyjemnych-obrazów
Ale Je Tysiącem Małych Cytaty: Przeznaczenie stoi za ludźmi, welonem tajemnicy zasłonięte, i w dłoni trzyma kołczan z tysiącem zdarzeń. -Eliza Orzeszkowa


przeznaczenie-stoi-za-ludźmi-welonem-tajemnicy-zasłonięte-i-w-dłoni-trzyma-kołczan-z-tysiącem-zdarzeń
Ale Je Tysiącem Małych Cytaty: Jesteśmy w stanie przełknąć każde kłamstwo, jakim nas karmią, ale prawdy zażywamy w małych dawkach, bo bywa gorzka. -Denis Diderot


jesteśmy-w-stanie-przełknąć-każde-kłamstwo-jakim-nas-karmią-ale-prawdy-zażywamy-w-łych-dawkach-bo-bywa-gorzka
Ale Je Tysiącem Małych Cytaty: Mężowie dzielą się na: wyt­rzy­małych, mniej wyt­rzy­małych oraz na tych, którzy się rozwodzą. -Henryk Horosz


mężowie-dzielą ę-na-wyt­rzy­łych-mniej-wyt­rzy­łych-oraz-na tych-którzy ę-rozwodzą
Ale Je Tysiącem Małych Cytaty: Małe rzeczy są naprawdę małe, ale być wiernym w małych rzeczach - to wielka rzecz. -Augustyn Św


małe-rzeczy-są-naprawdę-łe-ale-być-wiernym-w-łych-rzeczach-to-wielka-rzecz
Ale Je Tysiącem Małych Cytaty: Małe rzeczy są nap­rawdę małe, ale być wier­nym w małych rzeczach - to wiel­ka rzecz. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Ale Je Tysiącem Małych Cytaty: Najpewniejszy sposób na rozmijanie się z rzeczywistością, to ta żonglerka umysłowa, polegająca na wysuwaniu na pierwszy plan małych, prawdziwych, ale absolutnie nic nie znaczących faktów. To najlepszy sposób na odcinanie się od rzeczywistości. -Sybille Bedford


Ale Je Tysiącem Małych Cytaty: Nigdzie dobroć nie mówi do nas piękniej i dobitniej, niż w cichym świecie małych rzeczy. To wydaje się dziwne, ale jest łatwe do zrozumienia. Głos dobra mówi prawie zawsze cicho. I tylko w ciszy można dobrze zrozumieć ciche głosy. -Hans Margolius


Ale Je Tysiącem Małych Cytaty: Mo­ja mała, smut­na wyob­raźnia. Rzu­ca się na mnie dokład­nie wte­dy, kiedy po­win­na poz­wo­lić mi być spo­kojną. Jak mały, pucha­ty ko­tek, dra­pie swy­mi słod­ki­mi pa­zur­ka­mi naj­bar­dziej czułe miej­sca, a ja nie mogę zab­ra­niać jej się ba­wić. To tyl­ko kil­ka małych ran, pow­tarzam w kółko. Małych, płyt­kich, nic niez­naczących. Za­goją się. Szyb­ko się zagoją. -Arisa


Ale Je Tysiącem Małych Cytaty: Małych znać po koturnach. -Anonim


małych-znać-po-koturnach
Ale Je Tysiącem Małych Cytaty: Wielcy łotrowie sądzą małych. -Anonim


wielcy-łotrowie-sądzą-łych
Ale Je Tysiącem Małych Cytaty: Jakże nędzne są myśli ludzi małych. -Adolf Hitler


jakże-nędzne-są-myśli-ludzi-łych
Ale Je Tysiącem Małych Cytaty: dla małych jes­teśmy wielcy. -lolo13


dla-łych-jes­teśmy-wielcy
Ale Je Tysiącem Małych Cytaty: możliwe że mógłbym użyć jej inaczej np. napisać 4 reportaże o perspektywach rozwoju małych miasteczek ale mam w dupie małe miasteczka mam w dupie małe miasteczka mam w dupie małe miasteczka! -Andrzej Bursa


Ale Je Tysiącem Małych Cytaty: Wiel­ka świętość po­lega na wy­pełnianiu małych obowiązków. -Josemaría Escrivá de Balaguer


Ale Je Tysiącem Małych Cytaty: To właśnie silni idą do diabła przez małych i głupich. -Marek Hłasko


to-właśnie-silni-idą-do-diabła-przez-łych-i-głupich
Ale Je Tysiącem Małych Cytaty: Tylko w ludziach małych nie widzimy nic nadzwyczajnego. -Umberto Eco


tylko-w-ludziach-łych-nie-widzimy-nic-nadzwyczajnego