Ale Mówić Porządnie Cytaty

Ale Mówić Porządnie Cytaty: Wielu mężczyzn może mówić prawdziwie - ale mówić porządnie, roztropnie i bystrze potrafi tylko niewielu. -Michel de Montaigne


wielu-mężczyzn-może-mówić-prawdziwie-ale-mówić-porządnie-roztropnie-i-bystrze-potrafi-tylko-niewielu
Ale Mówić Porządnie Cytaty: Można mówić: kocham cię Można mówić: uwiel­biam cię Można mówić: czuję się przy to­bie bezpieczny Można mówić mi­liony tekstów Słowa. Gdy ich nie przek­ształcisz w czy­ny nie będą nicze­go warte. Bo kochać to nie tyl­ko mówić. Prze­de wszys­tkim ciężko pra­cować. Efek­ty uj­rzysz na łożu śmierci  -MarzycielS


Ale Mówić Porządnie Cytaty: Mówić mało i źle jest nieszczęściem prostaków; mówić wie i źle jest zuchwalstwem głupców; mówić wiele i dobrze jest szczęściem dowcipnych; mówić mało i dobrze jest roztropność mądrych. -Karol Kazimierz Kurpiński


Ale Mówić Porządnie Cytaty: Łatwo jest mówić, gdy ma się coś do powiedzenia, ale trudno jest mieć coś do powiedzenia, gdy trzeba mówić. -Tadeusz Kotarbiński


Łatwo-jest-mówić-gdy-ę-coś-do-powiedzenia-ale-trudno-jest-mieć-coś-do-powiedzenia-gdy-trzeba-mówić
Ale Mówić Porządnie Cytaty: Lepiej nie mówić nic, niż mówić to bez miłości. -Ulta Ranke-Heinemann


Ale Mówić Porządnie Cytaty: Le­piej nie mówić nic, niż mówić o niczym. -Tadeusz Kotarbiński


Ale Mówić Porządnie Cytaty: Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba mówić do ludzi. -Stanisław Jerzy Lec


nie-wystarczy-mówić-do-rzeczy-trzeba-mówić-do-ludzi
Ale Mówić Porządnie Cytaty: A! mówić by o tym wiele; / Ale ja nie lubię plotek. -Mikołaj Biernacki


Ale Mówić Porządnie Cytaty: Najpewniejszym z milczeń nie jest milczeć, ale mówić. -Soren Aabye Kierkegaard


najpewniejszym-z-milczeń-nie-jest-milczeć-ale-mówić
Ale Mówić Porządnie Cytaty: Mówić - to mało, trzeba mówić do rzeczy. -William Shakespeare


Ale Mówić Porządnie Cytaty: Można kochać tych, którym się rozkazuje, ale nie trzeba im o tym mówić. -Antoine De Saint - Exupery


można-kochać-tych-którym-ę-rozkazuje-ale-nie-trzeba-im-o-tym-mówić
Ale Mówić Porządnie Cytaty: Każdy dureń potrafi mówić prawdę, ale zręczne kłamstwo wymaga niejakiej wprawy. -Samuel Butler


każdy-dureń-potrafi-mówić-prawdę-ale-zręczne-kłamstwo-wymaga-niejakiej-wprawy
Ale Mówić Porządnie Cytaty: To prawda, że o Bogu mówić trudno, ale tym bardziej nie można o Nim milczeć. -Charles Journet


to-prawda-że-o-bogu-mówić-trudno-ale-tym-bardziej-nie-można-o-nim-milczeć
Ale Mówić Porządnie Cytaty: Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle. Mówić, to mówić do kogoś. -Hans Georg Gadamer


kto-mówi-językiem-niezrozumiałym-dla-nikogo-poza-nim-nie-mówi-w-ogó-mówić-to-mówić-do-kogoś
Ale Mówić Porządnie Cytaty: Na przyjęciu powinno się jeść mądrze, ale niezbyt dużo, i mówić dużo, ale niezbyt mądrze. -William Somerset Maugham


na-przyjęciu-powinno-ę-ść-mądrze-ale-niezbyt-żo-i-mówić-żo-ale-niezbyt-mądrze
Ale Mówić Porządnie Cytaty: Modlić się, to nie nacy wiele mówić, ale wiele kochać. -Teresa z Lisieux Św


modlić-ę-to-nie-nacy-wiele-mówić-ale-wiele-kochać
Ale Mówić Porządnie Cytaty: Pycha małych polega na tym, aby o sobie nie mówić nigdy; pycha wielkich - mówić wciąż o sobie. -Wolter


pycha-łych-polega-na-tym-aby-o-sobie-nie-mówić-nigdy-pycha-wielkich-mówić-wciąż-o-sobie
Ale Mówić Porządnie Cytaty: Tak mam nadzieję. I możesz mi mówić, że nadzieja jest matką głupich, ale ja wolę być głupia niż nie mieć matki. -opuszczona


tak-mam-nadzieję-i możesz-mi mówić-że nadzieja-jest matką-głupich-ale-ja wolę-być-głupia-ż-nie mieć-matki