Ale Nie Kopiuj Ich Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ale Nie Kopiuj Ich Cytaty: Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą. -Michel Quoist
czerp-z-innych-ale-nie-kopiuj-ich-bądź-sobą
Ale Nie Kopiuj Ich Cytaty: Świat nie sądzi czynów ludzkich wedle ich dobroci, ale wedle ich piękności; nie wedle tego, czy są sprawiedliwe, ale czy wielkie; nie wedle ich rozsądku, ale wedle ich nadzwyczajności. -Montesquieu
Świat-nie-sądzi-czynów-ludzkich-wedle-ich-dobroci-ale-wedle-ich-pięknoś-nie-wedle-tego-czy-są-sprawiedliwe-ale-czy-wielkie-nie-wedle-ich
Ale Nie Kopiuj Ich Cytaty: Może jest rzeczą nieroztropną spisywać pierwsze wrażenie, ale czemuż ich nie spisać, skoro się ich doznaje? -Hipolit Taine
może-jest-rzeczą-nieroztropną-spisywać-pierwsze-wrażenie-ale-czemuż-ich-nie-spisać-skoro-ę-ich-doznaje
Ale Nie Kopiuj Ich Cytaty: GDZIE ONI SĄ  ZAB­RA­LI MI ICH CZUJĘ ICH BRAK TRUD­NO TAK ŻYĆ BEZ NICH CHODZIĆ NIE BYŁO ŁATWO MYM ŻYCIU ZA MŁODYCH LAT ALE WIEM ŻE ZA MAŁO ZRO­BIŁEM BY IM POMÓŻ ALE ZOS­TAŁO MI TYL­KO JED­NO DO ZRO­BIENIA POMÓŻ MO­JEMU CHO­REMU TACIE  -Tomanek
Ale Nie Kopiuj Ich Cytaty: Dawnej ludzie wiedzieli mało, ale to
dawnej-ludzie-wiedzieli-ło-ale-to-ło-poruszało-do-głębi-ich-serca-dzisiaj-ludzie-wiedzą-wiele-ale-to-wiele-porusza-ich-tylko-powierzchownie-i
Ale Nie Kopiuj Ich Cytaty: Ludzie godzą się, by śmiano się z ich dow­ci­pu, ale nie z ich głupoty. -Jonathan Swift
ludzie-godzą-ę-by śmiano ę-z ich-dow­­pu-ale-nie z ich-głupoty
Ale Nie Kopiuj Ich Cytaty: Wrogowie nie rodzą się z powodu naszej chęci ich posiadania, ale z ich własnego niezłomnego pragnienia posiadania nas. -José Saramago
wrogowie-nie-rodzą-ę-z-powodu-naszej-chę-ich-posiadania-ale-z-ich-własnego-niezłomnego-pragnienia-posiadania-nas
Ale Nie Kopiuj Ich Cytaty: Cza­sem pa­kuje­my sta­re rzeczy i cho­wamy je na strychu, nig­dy nie za­mie­rzając ich wyj­mo­wać, ale nie pot­ra­fimy się ich poz­być. Pew­nie tak sa­mo jak marzeń. -Harlan Coben
cza­sem-pa­kuje­my-sta­re-rzeczy-i cho­wamy- na strychu-nig­dy-nie za­mie­rzając-ich-wyj­mo­wać-ale-nie pot­ra­fimy ę-ich
Ale Nie Kopiuj Ich Cytaty: Mało ludzi zasługuje na to, aby ich słuchano uważnie, ale wszyscy zasługują na to, aby ich obserwowano ze współczuciem i wyrozumiałością. -Henri Frederic Amiel
mało-ludzi-zasługuje-na-to-aby-ich-słuchano-uważnie-ale-wszyscy-zasługują-na-to-aby-ich-obserwowano-ze-współczuciem-i-wyrozumiałośą
Ale Nie Kopiuj Ich Cytaty: Kobiety są daleko mniej warte niż ich cena podawana w kursach giełdowych opinii świata. Ale w szacowaniu ich popełniamy błąd i niesprawiedliwość, mierząc ich wartość skalą mężczyzn. Postępujemy tak, jak gdybyśmy oceniali pawia miarą indyka dlatego, że również podnosi w górę ogon i rozpościera jego pióra wachlarzowo. Mężczyzna i kobieta są to istoty zupełnie różne. -Aleksander Świętochowski
Ale Nie Kopiuj Ich Cytaty: Je­dynie ludzie ak­tywni oraz ich zmysł wal­ki i bez­względność pchają życie do przo­du, ale tyl­ko ludzie bier­ni, ich cier­pli­wość i dob­roć pod­trzy­mują je i spra­wiają, że jest możli­we i do zniesienia. -Ivo Andrić
Ale Nie Kopiuj Ich Cytaty: Bóg daje orzechy, ale ich nie rozgryza. -Johann Wolfgang Goethe
Ale Nie Kopiuj Ich Cytaty: Bóg daje orzechy, ale ich nie rozgryza -Johann Wolfgang von Goethe
Ale Nie Kopiuj Ich Cytaty: Gdy widziałem przy­jaciół na ko­kainie, ich oczy nie prze­mawiały do mnie, ich oczy od­bi­jały ich dusze. -Serj Tankian
gdy-widziałem-przy­jaciół-na ko­kainie-ich-oczy-nie prze­mawiały-do mnie-ich-oczy-od­bi­jały-ich-dusze
Ale Nie Kopiuj Ich Cytaty: Słabość ludzi wydaje nam ich dusze, czyni ich potrzebującymi. Bez przywar byliby zamknięci w sobie i nie potrzebujący niczego. Dopiero ich wady nadają im smak i czynią pociągającymi. -Bruno Schulz
słabość-ludzi-wydaje-nam-ich-dusze-czyni-ich-potrzebującymi-bez-przywar-byliby-zamknię-w-sobie-i-nie-potrzebujący-niczego-dopiero-ich-wady
Ale Nie Kopiuj Ich Cytaty: Czerp z in­nych, ale nie ko­piuj ich. Bądź sobą. -Michel Quoist
czerp-z in­nych-ale-nie ko­piuj-ich-bądź sobą
Ale Nie Kopiuj Ich Cytaty: Muzyka wyrasta z uczuć, ale nie może ich zastąpić. -Ewa Lewandowska
muzyka-wyrasta-z-uczuć-ale-nie-może-ich-zastąpić
Ale Nie Kopiuj Ich Cytaty: Kobieta przebacza niewierności, ale ich nie zapomina. Mężczyzna zapomina o nich, ale nie przebacza. -Katarzyna Św
kobieta-przebacza-niewiernoś-ale-ich-nie-zapomina-mężczyzna-zapomina-o-nich-ale-nie-przebacza
Ale Nie Kopiuj Ich Cytaty: Nie proszę Cię, Pa­nie Boże o cu­da. Ser­ce upar­cie mówi mi, że to wiara po­win­na spełniać wszys­tko to, o czym opo­wiadam tyl­ko Niebu. A więc - pragnę w nie wie­rzyć, ale nie prze­rywać im snów. Bo­wiem są one ra­jami, na które na­leży cze­kać, ale nie wol­no ich się domagać. -szantiil
Ale Nie Kopiuj Ich Cytaty: Nie bogactwa czynią człowieka szczęśliwym, ale dobre ich użycie. -Miguel Cervantes
nie-bogactwa-czynią-człowieka-szczęśliwym-ale-dobre-ich-użycie
Ale Nie Kopiuj Ich Cytaty: Nie bogactwa czynią człowieka szczęśliwym, ale dobre ich używanie. -Miguel de Cervantes
nie-bogactwa-czynią-człowieka-szczęśliwym-ale-dobre-ich-używanie
Ale Nie Kopiuj Ich Cytaty: Niecnotą w zmianie przekonań nie jest ich różnica, ale nieszczerość. -Aleksander Świętochowski
niecnotą-w-zmianie-przekonań-nie-jest-ich-różnica-ale-nieszczerość
Ale Nie Kopiuj Ich Cytaty: Znasz ułomność ludzi, przykład ich nie buduje, ale zazdrość. -Jan Amos Komeński
znasz-ułomność-ludzi-przykład-ich-nie-buduje-ale-zazdrość
Ale Nie Kopiuj Ich Cytaty: Przebaczaj swoim wrogom, ale nigdy nie zapominaj ich nazwisk. -John Fitzgerald Kennedy
przebaczaj-swoim-wrogom-ale-nigdy-nie-zapominaj-ich-nazwisk
Ale Nie Kopiuj Ich Cytaty: Przychy­laj­my ludziom nieba, ale tak, żeby ich nie przygniotło. -Jan Czarny
przychy­laj­my-ludziom-nieba-ale-tak-żeby-ich-nie przygniotło
Ale Nie Kopiuj Ich Cytaty: Ludzie giną nie tylko z braku sił, ale także z ich nadmiaru. -Halina Auderska
ludzie-giną-nie-tylko-z-braku-ł-ale-także-z-ich-nadmiaru
Ale Nie Kopiuj Ich Cytaty: nie dam się . za­cis­kam moc­no po­wieki . są co­raz bliżej . szyb­sze bi­cie ser­ca . ury­wany od­dech . wewnętrzna wal­ka . ale to wra­ca . chce mnie za­bić . po­woli ale bo­leśnie . już tu są . czu­je ich chłod­ny od­dech na kar­ku . przyszły . wspom­nienia . -erotyczny
Ale Nie Kopiuj Ich Cytaty: Gwoździe do trum­ny. Spełniają wiado­me fun­kcje. Nikt nie po­wie, że są zbędne. Można ich
Ale Nie Kopiuj Ich Cytaty: Są ludzie, których religia polega na przebaczaniu zniewag; przebaczają, ale nie zapominają ich nigdy. -Albert Camus
są-ludzie-których-religia-polega-na-przebaczaniu-zniewag-przebaczają-ale-nie-zapominają-ich-nigdy
Ale Nie Kopiuj Ich Cytaty: Nie bo­gac­twa czy­nią człowieka szczęśli­wym, ale ich dob­re użycie. -Saavedra Miguel de Cervantes
nie-bo­gac­twa-czy­ą-człowieka-szczęśli­wym-ale-ich-dob­re-użycie
Ale Nie Kopiuj Ich Cytaty: Myślałem o po­pełnieniu sa­mobójstwa, ale mam ty­le prob­lemów, że to nie roz­wiązałoby ich wszystkich. -Woody Allen
myśłem-o po­pełnieniu-­mobójstwa-ale-mam-ty­-prob­lemów-że to nie roz­wiązałoby-ich-wszystkich
Ale Nie Kopiuj Ich Cytaty: Starzy ludzie cierpią na mniej chorób niż młodzi, ale za to te nigdy ich nie opuszczają. -Hipokrates
starzy-ludzie-cierpią-na-mniej-chorób-ż-młodzi-ale-za-to-te-nigdy-ich-nie-opuszczają
Ale Nie Kopiuj Ich Cytaty: Kochać nie oznacza dawać coś ze swego bogactwa, ale ukazywać innym ich własne bogactwo. -Jean Venier
kochać-nie-oznacza-dawać-coś-ze-swego-bogactwa-ale-ukazywać-innym-ich-własne-bogactwo
Ale Nie Kopiuj Ich Cytaty: Miłość nie tylko wyżej ceni dobro innego niż własne, ale nawet ich nie porównuje. -Thomas Merton
miłość-nie-tylko-wyżej-ceni-dobro-innego-ż-własne-ale-nawet-ich-nie-porównuje
Ale Nie Kopiuj Ich Cytaty: Sięgajcie po gwiazdy. Może ich nie zdobędziecie, ale nie będziecie też mieli rak ubabranych błotem. -H. Jackson Brown
sięgajcie-po-gwiazdy-może-ich-nie-zdobędziecie-ale-nie-będziecie-też-mieli-rak-ubabranych-błotem