Ale Nie pozwól Upaść Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ale Nie pozwól Upaść Cytaty: Pro­wadź mnie, ale nie pozwól upaść. Jeśli się pot­knę, obiecaj, że po­możesz mi wstać. -opuszczona
pro­wadź-mnie-ale-nie pozwól-upaść-jeśli ę-pot­knę-obiecaj-że po­możesz-mi wstać
Ale Nie pozwól Upaść Cytaty: Uchroń przed złem Panie Już mi nie pozwól się bać Nie pozwól na łzy  -matijah
uchroń-przed-złem-panie-już-mi nie pozwól ę-bać-nie-pozwól-na łzy 
Ale Nie pozwól Upaść Cytaty: Przy­pom­nij so­bie, gdy mówiłem Ci,że jes­teś moim aniołem. Więc nie pozwól mi zejść do piekła. Pozwól mi być częścią two­jego świata, świata bez które­go nie pot­ra­fię żyć.. -CЯuelCOMA
Ale Nie pozwól Upaść Cytaty: Miłości ma błęki­cie na niebie pro­mieniująca is­kro namiętności.... pozwól by chwi­la z tobą, stała się... przyszłością... teraźniejszością... ale nig­dy nie przeszłością. -Jeffrey
Ale Nie pozwól Upaść Cytaty: Życie jest jak koło, mu­si się toczyć, by nie upaść. -Karol Bunsch
Życie-jest jak koło-mu­ ę-toczyć-by nie upaść
Ale Nie pozwól Upaść Cytaty: Nie można się wznieść powyżej swoich sukcesów ani upaść niżej. -Sarah Bernhardt
nie-można-ę-wznieść-powyżej-swoich-sukcesów-ani-upaść-żej
Ale Nie pozwól Upaść Cytaty: Można upaść jeszcze niżej?  -stokrotka123
Ale Nie pozwól Upaść Cytaty: Łatwiej upaść na głowę niż powstać z miłości. -Jan Twardowski
Łatwiej-upaść-na-głowę-ż-powstać-z-miłoś
Ale Nie pozwól Upaść Cytaty: Ko­go szczęście wy­niesie niech się upaść boi. -Mikołaj Rej
ko­go-szczęście-wy­niesie-niech ę-upaść-boi
Ale Nie pozwól Upaść Cytaty: Upaść na sa­mo dno, aby później nie mieć wyrzutów su­mienia, że coś jeszcze mogłam zro­bić . -Olusia1007
upaść-na ­mo-dno-aby później-nie mieć-wyrzutów-su­mienia-że coś-jeszcze-mogłam-zro­bić
Ale Nie pozwól Upaść Cytaty: Kogo szczęście wyniesie niech się upaść boi. -Mikołaj Rej
kogo-szczęście-wyniesie-niech-ę-upaść-boi
Ale Nie pozwól Upaść Cytaty: gdy ce­nisz siebie za wysoko możesz bar­dzo szyb­ko upaść  -Intryga
gdy-­nisz-siebie-za wysoko-możesz-bar­dzo-szyb­ko-upaść 
Ale Nie pozwól Upaść Cytaty: Kiedy znajdziesz prawdziwą przyjaźń, dbaj o nią jak o drogocenny klejnot. Poleruj ją, poświęcaj swój czas, aby się nią zajmować i ją chronić. Strzeż jej, ale pozwól, by świeciła własnym blaskiem. Będzie wtedy błyszczeć coraz bardziej. -Mary Swaney
Ale Nie pozwól Upaść Cytaty: Proszę nie pozwól mi odejść  -MalinowaMarta
proszę-nie pozwól-mi odejść 
Ale Nie pozwól Upaść Cytaty: Nie pozwól mi o To­bie zapomnieć. -kszyszunia
nie-pozwól-mi o to­bie-zapomnieć
Ale Nie pozwól Upaść Cytaty: Po­tykając się można zajść da­leko; nie wol­no tyl­ko upaść i nie pod­nieść się. -Johann Wolfgang Goethe
po­tykając ę-można-zajść-da­leko-nie wol­no-tyl­ko-upaść-i nie pod­nieść-ę
Ale Nie pozwól Upaść Cytaty: Potykając się, można zajść daleko; nie wolno tylko upaść i nie podnieść się -Johann Wolfgang von Goethe
potykając-ę-można-zajść-daleko-nie-wolno-tylko-upaść-i-nie-podnieść-ę
Ale Nie pozwól Upaść Cytaty: Potykając się, można zajść daleko; nie wolno tylko upaść i nie podnieść się. -Goethe
potykając-ę-można-zajść-daleko-nie-wolno-tylko-upaść-i-nie-podnieść-ę
Ale Nie pozwól Upaść Cytaty: Potykając się można zajść daleko; nie wolno tylko upaść i nie podnieść się. -Johann Wolfgang Goethe
potykając-ę-można-zajść-daleko-nie-wolno-tylko-upaść-i-nie-podnieść-ę
Ale Nie pozwól Upaść Cytaty: Po­wie­dział: Idź pier­wsza, będę szedł krok za Tobą. W ra­zie upad­ku złapię Cię w swo­je ra­miona, nie poz­wolę Ci upaść... -opuszczona
po­wie­dział-idź-pier­wsza-będę-szedł-krok-za tobą-w ra­zie-upad­ku-złapię-cię-w swo­-ra­miona-nie poz­wolę-ci upaść
Ale Nie pozwól Upaść Cytaty: Nie pozwól, żeby język wyprzedzał myśl. -Antoni Czechow
nie-pozwól-żeby-język-wyprzedzał-myśl
Ale Nie pozwól Upaść Cytaty: Nie pozwól, by zak­rzycza­no Twe milczenie. -Nadzieja21
nie-pozwól-by zak­rzycza­no-twe-milczenie
Ale Nie pozwól Upaść Cytaty: Jeśli upadłeś tak nisko, jak to tylko możliwe, nie możesz już upaść niżej. Z tego miejsca prowadzi tylko jedna droga: do góry ... -Norman V. Peale
jeśli-upadłeś-tak-nisko-jak-to-tylko-możliwe-nie-możesz-już-upaść-żej-z-tego-miejsca-prowadzi-tylko-jedna-droga-do-góry
Ale Nie pozwól Upaść Cytaty: Dziś pływam w marze­niach. Jut­ro ruszę w świat by je spełniać. I nie myślę co będzie później, czy mi się uda czy nie. Lecz dążę do te­go by po drodze nie upaść i do­sięgnąć celu. -Aleksandra_Czarna
Ale Nie pozwól Upaść Cytaty: chwy­taj ale nie zachłannie na­pawaj po­woli i dogłębnie nies­ka­zitel­na, nienagannie za­ciągaj się mną doszczętnie tak bym umysł zawładnęła de­lek­tuj się każdym haus­tem a żebym myśli pochłonęła i stała się Twym lekarstwem pozwól mi wpływać na zmysły nies­po­koj­ne i rozchwiane aby chwi­le uko­jenia przyszły daw­no nie zasmakowane…  -Papużka
Ale Nie pozwól Upaść Cytaty: Dusza jest wielobokiem, który leży na jednym boku, lecz nie jest przytwierdzony; pewnego dnia może się zachwiać, przewrócić i upaść na bok inny. -William James
dusza-jest-wielobokiem-który-ży-na-jednym-boku-lecz-nie-jest-przytwierdzony-pewnego-dnia-może-ę-zachwiać-przewróć-i-upaść-na-bok-inny
Ale Nie pozwól Upaść Cytaty: Od­po­wie­dzcie prze­mocą na prze­moc. Jeśli je­den z nas upad­nie dziś, pięciu prze­ciw­ników mu­si upaść jutro. -Eva Perón (Evita)
od­po­wie­dzcie-prze­mocą-na prze­moc-jeśli ­den-z nas-upad­nie-dziś-pięciu-prze­ciw­ników-mu­-upaść-jutro
Ale Nie pozwól Upaść Cytaty: Cza­sami przeszłość bo­li. Nie pozwól by wspom­nienia o To­bie również raniły. -respirer
cza­sami-przeszłość-bo­li-nie pozwól-by wspom­nienia-o to­bie-również-raniły
Ale Nie pozwól Upaść Cytaty: Bądź panem własnego czasu - nie pozwól by zarządzał nim ktoś inny! -Marcin Bielicki
bądź-panem-własnego-czasu-nie-pozwól-by-zarządzał-nim-ktoś-inny
Ale Nie pozwól Upaść Cytaty: Nie pozwól nigdy, by twe poczucie moralności powstrzymywało cię od czynienia dobra. -Isaac Asimov
nie-pozwól-nigdy-by-twe-poczucie-moralnoś-powstrzymywało-ę-od-czynienia-dobra
Ale Nie pozwól Upaść Cytaty: Na­wet jeśli upad­niesz, war­to wstać. Dlacze­go? Bo upaść pot­ra­fi każdy, a wstać tyl­ko nieliczni. -NightHuntress
na­wet-śli-upad­niesz-war­to-wstać-dlacze­go bo upaść-pot­ra­fi-każdy-a wstać-tyl­ko-nieliczni
Ale Nie pozwól Upaść Cytaty: Pozwól, nie broń się gdy ko­bieta mie­rzy dłoń po­ra już odejść  -Smurf007
pozwól-nie broń-ę-gdy-ko­bieta-mie­rzy-dłoń-po­ra-już-odejść 
Ale Nie pozwól Upaść Cytaty: Pozwól zo­baczyć w so­bie człowieka. -dmn292
pozwól-zo­baczyć-w so­bie-człowieka
Ale Nie pozwól Upaść Cytaty: Odejdź z mej pa­mięci !!! Wyjdź z me­go serca!!! Pozwól mi zapomnieć!!! Nie rań więcej!!! Proszę tyl­ko o to... -stokrotka123
odejdź-z mej-pa­mię-wyjdź-z me­go-serca-pozwól-mi zapomnieć-nie-rań-więcej-proszę-tyl­ko-o to
Ale Nie pozwól Upaść Cytaty: Pozwól mówić sercu, a słowa same się znajdą. Tylko serce trafia do serc, nie zimne rozumowanie. -Zofia Kossak - Szczucka - Szatkowska
pozwól-mówić-sercu-a-słowa-same-ę-znajdą-tylko-serce-trafia-do-serc-nie-zimne-rozumowanie