Ale Po­mimo Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ale Po­mimo Cytaty: Nasze działanie w codziennym życiu jest w ogromnym stopniu regulowane przez to, co w psychoanalizie nazywa się fetyszystycznym wyparciem: Je sais, mais quand meme, czyli: Wiem, ale mimo wszystko. Jesteśmy w stanie wyobrazić sobie katastrofalne konsekwencje własnego postępowania, ale mimo to zakładamy, że sprawy jakoś się ułożą. Jest absolutnie kluczową sprawą, aby zanalizować ten fenomen [...] -Slavoj Žižek
Ale Po­mimo Cytaty: Można prawdopodobnie zetrzeć plamy ze skóry lamparta, ale mimo to lampart pozostanie lampartem. -Margaret Mitchell
można-prawdopodobnie-zetrzeć-plamy-ze-skóry-lamparta-ale-mimo-to-lampart-pozostanie-lampartem
Ale Po­mimo Cytaty: Po­mimo w jak trud­nej właśnie jes­teś sy­tuac­ji, po­mimo, jak bar­dzo bo­li Cię dusza - uśmie­chnij się. Choćby nieśmiało i pra­wie niezauważal­nie... Spraw, by in­nym zat­roska­nym ulżyło, choć odrobinę. -Nadzieja21
Ale Po­mimo Cytaty: Polacy mimo męstwa - naród płochy, wytrwałości nie ma, zabawę woli niż pracę. Fantazji dużo, ale gdy się na słowa wyczerpią, do czynu ochoty i siły brak. -Stefan Batory
polacy-mimo-męstwa-naród-płochy-wytrwałoś-nie-zabawę-woli-ż-pracę-fantazji-żo-ale-gdy-ę-na-słowa-wyczerpią-do-czynu-ochoty-i-ły-brak
Ale Po­mimo Cytaty: Kocha się nie za co­kol­wiek, ale po­mimo wszys­tko kocha się za nic. -Jan Twardowski
kocha ę-nie za co­kol­wiek-ale-po­mimo-wszys­tko-kocha ę-za nic
Ale Po­mimo Cytaty: Mama umiała być bardzo wesoła. Mama umiała być bardzo lękliwa. Mama umiała szybko zapominać. Mama miała jednak dobrą pamięć. Mama wylała mnie razem z kąpielą, a mimo to siedziała ze mną w jednaj wannie. Mama niekiedy mi ginęła, ale szedł z nią jej znalazca. Kiedy ja rozśpiewywałem szyby, mama spieszyła z kitem. Mama czasami błądziła, choć dookoła nie brakowało prostych dróg. Nawet gdy mama zapinała się pod szyję, mogłem ją przejrzeć na wylot. Mama bała się przeciągów, a mimo to robiła ciągle dużo zamieszania. Lubiła dużo wydawać i niechętnie płaciła podatki. -Gunter Grass
Ale Po­mimo Cytaty: Każdy pragnie praw­dzi­wej miłości lecz niewielu wie czym ona jest... Dwo­je spracowanych ściśniętych moc­no dłoni je­go pal­ce łagod­nie ma­sują jej bez słów... To miłość właśnie spoj­rze­nie lśniące po­mimo upływu lat... To miłość ten sam zachwyt dwoj­ga ludzi nad sobą po­mimo upływu lat... -Uśmiechnięta Anielica
Ale Po­mimo Cytaty: Narody mylą się jak ludzie. Ale nigdy los temu nie zaprzeczy, że narody, jak ludzie, mimo swych pomyłek, mają prawo do życia. -Maria Kuncewicz
narody-mylą-ę-jak-ludzie-ale-nigdy-los-temu-nie-zaprzeczy-że-narody-jak-ludzie-mimo-swych-pomyłek-mają-prawo-do-życia
Ale Po­mimo Cytaty: Na czym właściwie polega niezadowolenie? Jest ciepło, a mimo to trzęsie cię. Jesteś najedzony, a mimo to głód ci doskwiera. Jesteś kochany, a mimo to szukasz nowych wrażeń. A wszystko to wynika z prostego faktu, że istnieje czas, ten cholerny Czas. Koniec życia nie wydaje się taki odległy, widzisz go wyraźnie niczym linię namalowaną na mecie. Bez przerwy zadajesz sobie pytania:
Ale Po­mimo Cytaty: . . . Z Bogiem i choćby mimo Boga. -Adam Mickiewicz
Ale Po­mimo Cytaty: Maj to niedobry miesiąc mimo wszystko. -Irena Solska
maj-to-niedobry-miesiąc-mimo-wszystko
Ale Po­mimo Cytaty: Mimo wszystko życie jest dobre. -Hendrik van Loon
Ale Po­mimo Cytaty: Mimo wszystko istnieje pewien smutek miernoty. -Dana Dumitriu
mimo-wszystko-istnieje-pewien-smutek-miernoty
Ale Po­mimo Cytaty: Rzeczy wielkie tworzy się mimo woli. -Stefan Napierski
Ale Po­mimo Cytaty: Mimo wszystko, życie się dzisiaj nie kończy. -Margaret Mitchell
Ale Po­mimo Cytaty: Możemy być starzy i mimo to jeszcze komuś potrzebni. -Valdemar Baldhead
możemy-być-starzy-i-mimo-to-jeszcze-komuś-potrzebni
Ale Po­mimo Cytaty: Czasem przestrzega się zasad mimo braku regulaminu. -Anna Kowalska
czasem-przestrzega-ę-zasad-mimo-braku-regulaminu
Ale Po­mimo Cytaty: Kot nie porzuca łapania myszy mimo wynalezienia pułapek. -Karol Irzykowski
kot-nie-porzuca-łapania-myszy-mimo-wynalezienia-pułapek
Ale Po­mimo Cytaty: Przyjaciel to człowiek, który wie o Tobie wszystko i mimo to lubi. -H. Jackson Brown
przyjaciel-to-człowiek-który-wie-o-tobie-wszystko-i-mimo-to-lubi
Ale Po­mimo Cytaty: Można mieć różne zapatrywania [np. polityczne], a mimo to szanować się nawzajem. -Emil Zola
można-mieć-różne-zapatrywania-np-polityczne-a-mimo-to-szanować-ę-nawzajem
Ale Po­mimo Cytaty: Nie rozumiem, dlaczego ludzie nieustannie narzekają na obligacje a mimo to je kupują. -Sybille Bedford
nie-rozumiem-dlaczego-ludzie-nieustannie-narzekają-na-obligacje-a-mimo-to-kupują
Ale Po­mimo Cytaty: Posiadanie talentu nie jest zasługą, mimo to budzi ludzki szacunek. -Stefan Kisielewski
posiadanie-talentu-nie-jest-zasługą-mimo-to-budzi-ludzki-szacunek
Ale Po­mimo Cytaty: Mimo tak wielkiej płci naszej zalety My rządzimy światem, a nami kobiety. -Ignacy Krasicki
mimo-tak-wielkiej-pł-naszej-zalety-my-rządzimy-światem-a-nami-kobiety
Ale Po­mimo Cytaty: Po­mimo wszys­tko w kłam­stwie jest co naj­mniej krzta prawdy... -NieBędęJulią
po­mimo-wszys­tko-w kłam­stwie-jest co naj­mniej-krzta-prawdy
Ale Po­mimo Cytaty: Są ludzie, którzy przez całe życie spoglądają na zegarek, a mimo to zawsze się spóźniają. -Antoni Czechow
są-ludzie-którzy-przez-całe-życie-spoglądają-na-zegarek-a-mimo-to-zawsze-ę-spóźniają
Ale Po­mimo Cytaty: I nawet jeżeli nasi premierzy czy prezydenci bywają błaznami, nie powinniśmy się śmiać z nich zbyt głośno. Jest taki dowcip braci Marx: Ten człowiek wygląda jak skorumpowany kretyn i zachowuje się jak skorumpowany kretyn – ale to nie powinno nikogo mylić. On naprawdę jest skorumpowanym kretynem. To samo można powiedzieć o teflonowych politykach-klaunach: mimo że [...] -Slavoj Žižek
Ale Po­mimo Cytaty: Cięty język to jedyne ostre narzędzie, które nie tępi się mimo ciągłego używania. -Washington Irving
cięty-język-to-jedyne-ostre-narzędzie-które-nie-tępi-ę-mimo-ągłego-używania
Ale Po­mimo Cytaty: po­mimo tych wszys­tkich zlych uczuc i tak po­zos­ta­nie ci smak dob­rych chwil  -badtomek
po­mimo-tych-wszys­tkich-zlych-uczuc-i tak-po­zos­­nie- smak-dob­rych-chwil 
Ale Po­mimo Cytaty: Jeśli zry­wając kwiaty, nie masz prag­nienia ob­darzyć ni­mi ko­goś, le­piej przejdź mimo. -Michel Quoist
jeśli-zry­wając-kwiaty-nie masz-prag­nienia-ob­darzyć-­mi-ko­goś-­piej-przejdź-mimo
Ale Po­mimo Cytaty: Kiedy się widzi, do czego doprowadziła współczesna medycyna, pytamy siebie mimo woli: ile pięter ma śmierć? -Jean Paul Sartre
kiedy-ę-widzi-do-czego-doprowadziła-współczesna-medycyna-pytamy-siebie-mimo-woli-ile-pięter-śmierć
Ale Po­mimo Cytaty: Miłość może być jak kryształ i piękna w swej czystości, a mimo to powierzchowna, dopóki nie zostanie doświadczona. -Ellen G. White
miłość-może-być-jak-kryształ-i-piękna-w-swej-czystoś-a-mimo-to-powierzchowna-dopóki-nie-zostanie-doświadczona
Ale Po­mimo Cytaty: Życie jest ciągiem doświadczeń, z których każde czyni nas silniejszymi, mimo, że czasem trudno nam to sobie uświadomić. -Henry Ford
Życie-jest-ągiem-doświadczeń-z-których-każde-czyni-nas-silniejszymi-mimo-że-czasem-trudno-nam-to-sobie-uświadomić
Ale Po­mimo Cytaty: Życie jest ciągiem doświadczeń, z których każde czyni nas silniejszymi, mimo że czasem trudno nam to sobie uświadomić -Henry Ford
Życie-jest-ągiem-doświadczeń-z-których-każde-czyni-nas-silniejszymi-mimo-że-czasem-trudno-nam-to-sobie-uświadomić
Ale Po­mimo Cytaty: W katastrofie naszych czasów zarówno kaci jak i ofiary składają mimo woli świadectwo straszliwej nędzy, w jaką popadliśmy. -Simone Weil
w-katastrofie-naszych-czasów-zarówno-kaci-jak-i-ofiary-składają-mimo-woli-świadectwo-straszliwej-nędzy-w-jaką-popadliśmy
Ale Po­mimo Cytaty: Życie jest ciągiem doświadczeń, z których każde czyni nas sil­niejszymi, mimo, że czasem trudno nam to sobie uświadomić. -Henry Ford
Życie-jest-ągiem-doświadczeń-z-których-każde-czyni-nas-sil­niejszymi-mimo-że-czasem-trudno-nam-to-sobie-uświadomić