Ale Skrzydła Muszą Od­począć Cytaty

Ale Skrzydła Muszą Od­począć Cytaty: Ser­ce nie od­poczy­wa, ale skrzydła muszą od­począć ... -Cykam


ser­-nie od­poczy­wa-ale-skrzydła-muszą-od­począć
Ale Skrzydła Muszą Od­począć Cytaty: Korzystając z doświadczenia ornitologów. Żeby pisarze mogli rozwinąć skrzydła, muszą mieć swobodę korzystania z piór. -Stanisław Jerzy Lec


korzystając-z-doświadczenia-ornitologów-Żeby-pisarze-mogli-rozwinąć-skrzydła-muszą-mieć-swobodę-korzystania-z-piór
Ale Skrzydła Muszą Od­począć Cytaty: Zwy­cięzcy są zro­bieni z cze­goś co znaj­du­je się w głębi nich sa­mych - prag­nienie, marze­nie, wiz­ja. Muszą mieć wyt­rzy­małość do os­tatniej mi­nuty, muszą być trochę szyb­si, muszą mieć umiejętności i wolę. Ale wo­la mu­si być moc­niej­sza niż umiejętności. -Muhammad Ali


Ale Skrzydła Muszą Od­począć Cytaty: Muszą da­wać z siebie wszys­tko i grać dla klu­bu i dla mnie, ale nie muszą mnie kochać. (o zawodnikach)  -José Mourinho


muszą-da­wać-z siebie-wszys­tko-i grać-dla-klu­bu-i dla-mnie-ale-nie muszą-mnie-kochać-o-zawodnikach 
Ale Skrzydła Muszą Od­począć Cytaty: Widząc, że ci skrzydła rosną, nie raduj się jeszcze, że jesteś poetą. Wiatrak też ma skrzydła. -Stanisław Czosnowski


widząc-że-skrzydła-rosną-nie-raduj-ę-jeszcze-że-jesteś-poetą-wiatrak-też-skrzydła
Ale Skrzydła Muszą Od­począć Cytaty: Dro­gi wca­le nie muszą dokądś pro­wadzić. Muszą tyl­ko gdzieś się zaczynać. -P » Terry Pratchett » Trzy wiedźmy


Ale Skrzydła Muszą Od­począć Cytaty: I kura ma skrzydła jak orzeł, ale cóż z tego? -Aleksander Fredro


Ale Skrzydła Muszą Od­począć Cytaty: Osoby na kierowniczych stanowiskach muszą mieć przed sobą jakiś cel, muszą być zaangażowane uczuciowo. To zaangażowanie musi być częścią osobowości każdego prawdziwego menedżera. -Harold Green


osoby-na-kierowniczych-stanowiskach-muszą-mieć-przed-sobą-jakiś-cel-muszą-być-zaangażowane-uczuciowo-to-zaangażowanie-musi-być-częśą
Ale Skrzydła Muszą Od­począć Cytaty: List może być uderzeniem skrzydła ptaka, które uruchomi lawinę, lawinę radości, ale również zniszczenia. -Zenta Maurina


list-może-być-uderzeniem-skrzydła-ptaka-które-uruchomi-lawinę-lawinę-radoś-ale-również-zniszczenia
Ale Skrzydła Muszą Od­począć Cytaty:


10987654321- czas-roz­począć-myś­nie-~pa­weł-rychlica 
Ale Skrzydła Muszą Od­począć Cytaty: Wy­począć przyszło, między gwiaz­dy czas spocząć. Transcendentalny. -Cykam


wy­począć-przyszło-między-gwiaz­dy-czas-spocząć-transcendentalny
Ale Skrzydła Muszą Od­począć Cytaty: wy­począć trzeba niech światło układa dni w Duchu Miłości  -Cykam


wy­począć-trzeba-niech-światło-układa-dni-w-duchu-miłoś 
Ale Skrzydła Muszą Od­począć Cytaty: Żywotne firmy powinny tworzyć plany wybiegające na pięć lat w przyszłość. Ale muszą też być gotowe co roku je zmieniać. To jedyny sposób, aby przeżyć. -Bran Ferren


Żywotne-firmy-powinny-tworzyć-plany-wybiegają-na-pięć-lat-w-przyszłość-ale-muszą-też-być-gotowe-co-roku-zmieniać-to-jedyny-sposób-aby
Ale Skrzydła Muszą Od­począć Cytaty: Wszys­cy są biurok­ra­tami. Jed­ni w gar­ni­turach, drudzy w su­tan­nach, ale wszys­cy muszą py­tać o zda­nie swych szefów. -C » Jonathan Carroll » Durne serce


wszys­cy-są biurok­ra­tami-jed­ w gar­­turach-drudzy-w su­tan­nach-ale-wszys­cy-muszą-py­ć-o zda­nie-swych-szefów
Ale Skrzydła Muszą Od­począć Cytaty: Bogaci i dobrze urodzeni państwo dźwigają zazwyczaj ciężki krzyż - jest to krzyż ich własnego próżniactwa. Porównajmy najcięższą pracę, jaką kiedykolwiek wykonywaliśmy z próżniactwem..., a będziemy wdzięczni gwiazdom za to, że nasze głowy muszą o czymś myśleć, a nasze ręce muszą coś robić. -William Wilkie Collins


Ale Skrzydła Muszą Od­począć Cytaty: Nie konieczność, ale przypadek ma w sobie czar. Jeśli miłość ma być miłością niezapomnianą, od pierwszej chwili muszą się ku niej zlatywać przypadki jak ptaki na ramiona. -Franciszek z Asyżu Św


Ale Skrzydła Muszą Od­począć Cytaty: Najwięcej czasu kradną innym Ci, którzy nie wiedą co począć z własnym życiem. -Anonim


najwięcej-czasu-kradną-innym-ci-którzy-nie-wiedą-co-począć-z-własnym-życiem
Ale Skrzydła Muszą Od­począć Cytaty: Podróż przez ty­siące mil mu­si roz­począć się od pier­wsze­go kroku. -Lao Cy


podróż-przez-ty­ą-mil-mu­-roz­począć ę-od pier­wsze­go-kroku