Ale Także Cytaty

Ale Także Cytaty: Żeby do­konać wiel­kich rzeczy, mu­simy nie tyl­ko działać, ale także marzyć, nie tyl­ko pla­nować, ale także wierzyć. -Anatol France (François Anatole Thibault)


Żeby-do­konać-wiel­kich-rzeczy-mu­simy-nie tyl­ko-działać-ale-także-marzyć-nie tyl­ko-pla­nować-ale-także-wierzyć
Ale Także Cytaty: Okazja czyni nie tylko złodzieja, ale także wielkich ludzi. -Anonim


okazja-czyni-nie-tylko-złodzieja-ale-także-wielkich-ludzi
Ale Także Cytaty: Poez­ja wzno­si og­romne piękno do życia, ale także i wiel­ki smutek. -Nicholas Sparks


poez­ja-wzno­-og­romne-piękno-do życia-ale-także-i wiel­ki-smutek
Ale Także Cytaty: Skromność jest nie tylko ozdobą, ale także strażnikiem cnoty. -Joseph Addison


skromność-jest-nie-tylko-ozdobą-ale-także-strażnikiem-cnoty
Ale Także Cytaty: Kiedy umiera twój przy­jaciel, niech two­je oczy nie będą suche, ale niech także nie stają się morzem. Łzy tak, ale płacz nie. -Seneka Młodszy


kiedy-umiera-twój-przy­jaciel-niech-two­-oczy-nie będą-suche-ale-niech-także-nie stają ę-morzem-Łzy tak-ale-płacz-nie
Ale Także Cytaty: Ludzie giną nie tylko z braku sił, ale także z ich nadmiaru. -Halina Auderska


ludzie-giną-nie-tylko-z-braku-ł-ale-także-z-ich-nadmiaru
Ale Także Cytaty:


pieniądze-nas-za­bijają-ale-także-dają-nam-życie-~pa­weł-rychlica 
Ale Także Cytaty: Lepiej być kłusownikiem niż myśliwym - i to nie tylko w lesie, ale także w miłości. -Frantiśek Gellner


lepiej-być-kłusownikiem-ż-myśliwym-i-to-nie-tylko-w-lesie-ale-także-w-miłoś
Ale Także Cytaty: Można czynić zło nie tylko swoim działaniem, ale także zaniechaniem działania. -Anonim


można-czynić-zło-nie-tylko-swoim-działaniem-ale-także-zaniechaniem-działania
Ale Także Cytaty: Proś Boga o błogosławieństwo dla twojej pracy, ale nie żądaj, aby ją także wykonał. -Karl Heinrich Waggerl


proś-boga-o-błogosławieństwo-dla-twojej-pracy-ale-nie-żądaj-aby-ją-także-wykonał
Ale Także Cytaty: Nie tyl­ko sztu­ka i wie­dza, ale także cier­pli­wość mu­si być częścią dzieła. -Johann Wolfgang Goethe


nie-tyl­ko-sztu­ka-i wie­dza-ale-także-cier­pli­wość-mu­-być-częśą-dzieła
Ale Także Cytaty: Miłość to siła, która pozwala nie tylko własną, ale także cudzą niedoskonałość znosić przez całe życie. -Ron Kritzfeld


miłość-to-ła-która-pozwala-nie-tylko-własną-ale-także-cudzą-niedoskonałość-znosić-przez-całe-życie
Ale Także Cytaty: Łzy nie po­kazują in­nym je­dynie naszych słabości, ale także uka­zują piękno naszej duszy - wrażliwość. -doorka


Łzy-nie po­kazują-in­nym-­dynie-naszych-słaboś-ale-także-uka­zują-piękno-naszej-duszy- wrażliwość
Ale Także Cytaty: Świat jest namiętnością, jest także wolą, ale nie mądrością. -Henri Frederic Amiel


Świat-jest-namiętnośą-jest-także-wolą-ale-nie-mądrośą
Ale Także Cytaty: Świat jest na­miętnością, jest także wolą, ale nie mądrością. -Henri Frédéric Amiel


Świat-jest na­miętnośą-jest także-wolą-ale-nie mądrośą
Ale Także Cytaty: Cnota ma swoje góry i otchłanie, ale ma także swoje płaszczyzny. -Henryk Sienkiewicz


cnota-swoje-góry-i-otchłanie-ale-także-swoje-płaszczyzny
Ale Także Cytaty: w dzi­siej­szym prze­pychu i po­goni za nadzwyczaj­nością, pros­to­ta stała się nie tyl­ko piękna, ale także oryginalna. -thrillofit


w dzi­siej­szym-prze­pychu-i po­goni-za nadzwyczaj­nośą-pros­to­-stała ę-nie tyl­ko-piękna-ale-także-oryginalna
Ale Także Cytaty: Człowiek ocenia się dobrze i źle nie tylko ze względu na to, co robi, ale także ze względu na to, czego chce. -Demokryt


człowiek-ocenia-ę-dobrze-i-ź-nie-tylko-ze-wzglę-na-to-co-robi-ale-także-ze-wzglę-na-to-czego-chce