Ale Też Cytaty

Ale Też Cytaty: brak ko­men­tarza jest tez wy­mow­nym komentarzem po­wyz­szy ko­men­tarz: o wiele mniej, ale tez jest wymowny  -Jacob


brak-ko­men­tarza-jest tez-wy­mow­nym-komentarzem-po­wyz­szy-ko­men­tarz-o wiele-mniej-ale-tez-jest wymowny 
Ale Też Cytaty: Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu rożne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i tez nie mam sensu. -Tadeusz Różewicz


leżałem-w-ubraniu-na-łóżku-i-myśłem-o-tym-że-stoją-rożne-meble-żą-książki-wiszą-obrazy-ale-to-wszystko-nie-sensu-ja-też-żę-i-tez
Ale Też Cytaty: Czer­wo­ne ma­ki, czer­wo­na krew, czer­wo­ne róże i czer­wo­ne samochody. Ale miłość? Miłość jest czar­na, jak two­je źrenice, nocą szu­kające moich. Jest też żółta jak słońce, bo rozświet­la nasze wnętrze, Jest zielo­na, jak Two­je oczy, i niebies­ka jak moje. Cza­sem jest szara, ale to wciąż miłość. Mówi­li mi że miłość jest czerwona. Mówi­li też, że boli. Mówi­li, że nie przetrwa Mówi­li, że ta­kie cza­sy, ta­cy ludzie, ta­ki brak miłość, aż do czerwoności Mówi­li - ale ja wiem, że kłamali... -cytlopka


Ale Też Cytaty: Przyszłość budzi niepokój, ale też ciekawość. -Antoni Kępiński


przyszłość-budzi-niepokój-ale-też-ciekawość
Ale Też Cytaty: Diabeł nie śpi, ale bogowie też. . . -Anonim


diabeł-nie-śpi-ale-bogowie-też
Ale Też Cytaty: Młodość us­krzyd­la. Op­ro­mienia.Zdo­bywa szczy­ty. Ale też błądzi. -impolite


młodość-us­krzyd­-op­ro­mieniazdo­bywa-szczy­ty-ale też-błądzi
Ale Też Cytaty: Nicze­go nie można wyk­luczyć, ale we wszys­tko na­leży też wątpić. -Jostein Gaarder


nicze­go-nie można-wyk­luczyć-ale-we wszys­tko-na­ży-też-wątpić
Ale Też Cytaty: War­tość ma nie tyl­ko sam po­daru­nek, ale też sposób, w ja­ki zos­ta­je ofiarowany. -A » Hans Christian Andersen » Baśń mojego życia


Ale Też Cytaty: Klep­sydry pias­ko­we są dokład­niej­sze, ale te roz­le­piane na mu­rach też są rodza­jem zegara. -Wiesław Brudziński


klep­sydry-pias­ko­we-są dokład­niej­sze-ale-te roz­­piane-na mu­rach-też-są rodza­jem-zegara
Ale Też Cytaty:


Śmierć-jest od­bi­ciem-nie tyl­ko-życia-ale-i też-na­tural­nej-eli­minac­ji-~pa­weł-rychlica 
Ale Też Cytaty: Miłość to najwyższy stopień egoizmu. Kochamy nie tylko naszego partnera, ale też jego zdolność kochania nas. -Gabriel Laub


miłość-to-najwyższy-stopień-egoizmu-kochamy-nie-tylko-naszego-partnera-ale-też-jego-zdolność-kochania-nas
Ale Też Cytaty: Dzisiaj od mężczyzn wymaga się nie tylko, by potrafili zlokalizować clitoris, ale też, by wiedzieli, co zrobić, kiedy już ją znajdą. -Anita Baker


dzisiaj-od-mężczyzn-wymaga-ę-nie-tylko-by-potrafili-zlokalizować-clitoris-ale-też-by-wiedzieli-co-zrobić-kiedy-już-ją-znajdą
Ale Też Cytaty: Kino to świat marzeń i instynktu. Oczywiście, technika też ma znaczenie, ale jeżeli się ją zauważa, to klęska filmu jest przesądzona. -Luis Buñuel


kino-to-świat-marzeń-i-instynktu-oczywiście-technika-też-znaczenie-ale-żeli-ę-ją-zauważa-to-klęska-filmu-jest-przesądzona
Ale Też Cytaty: Kino to świat marzeń i instynktu. Oczywiście, technika też ma znaczenie. Ale jeżeli się ją zauważa, to klęska filmu jest przesądzona. -Luis Bunuel


kino-to-świat-marzeń-i-instynktu-oczywiście-technika-też-znaczenie-ale-żeli-ę-ją-zauważa-to-klęska-filmu-jest-przesądzona
Ale Też Cytaty: Miłość jest jak eter. Może zabić, ale może też ulotnić się. -Alfred Konar


miłość-jest-jak-eter-może-zabić-ale-może-też-ulotnić-ę
Ale Też Cytaty: Jest zawsze trochę szaleństwa w miłości, ale też trochę rozumu w tym szaleństwie. -Friedrich Nietzsche


jest-zawsze-trochę-szaleństwa-w-miłoś-ale-też-trochę-rozumu-w-tym-szaleństwie
Ale Też Cytaty:


pa­miętaj-rep­re­zen­­jesz-zaw­sze-­mego-siebie-nie tyl­ko-czy­nami-ale-i też-słowa­mi-~pa­weł-rychlica 
Ale Też Cytaty: Celem pracującego nie powinno być zarabianie na życie czy też otrzymanie „dobrej pracy”, ale dobre wykonywanie danej roboty. -Henry David Thoreau


celem-pracującego-nie-powinno-być-zarabianie-na-życie-czy-też-otrzymanie-dobrej-pracy-ale-dobre-wykonywanie-danej-roboty