Ale Ujmując Dużo Z Tego Cytaty

Ale Ujmując Dużo Z Tego Cytaty: Wzbogacić się można, nie dodając nic do tego, co się ma, ale ujmując dużo z tego, czego się potrzebuje. -Epikur


wzbogacić-ę-można-nie-dodając-nic-do-tego-co-ę-ale-ujmując-żo-z-tego-czego-ę-potrzebuje
Ale Ujmując Dużo Z Tego Cytaty: Nie ma żadnej reguły na stworzenie dobrej sztuki. Ale trzeba do tego dużo złośliwości. -Henri Millon Montherlant


nie-żadnej-reguły-na-stworzenie-dobrej-sztuki-ale-trzeba-do-tego-żo-złośliwoś
Ale Ujmując Dużo Z Tego Cytaty: Na przyjęciu powinno się jeść mądrze, ale niezbyt dużo, i mówić dużo, ale niezbyt mądrze. -William Somerset Maugham


na-przyjęciu-powinno-ę-ść-mądrze-ale-niezbyt-żo-i-mówić-żo-ale-niezbyt-mądrze
Ale Ujmując Dużo Z Tego Cytaty: W naszym świecie ludzie bogacą się raczej ujmując innym, niż służąc. -Herbert George Wells


w-naszym-świecie-ludzie-bogacą-ę-raczej-ujmując-innym-ż-służąc
Ale Ujmując Dużo Z Tego Cytaty: Młodzi ludzie dla­tego tak dużo mówią o życiu, bo życia nie znają. -Karl Kraus


młodzi-ludzie-dla­tego-tak-żo-mówią-o życiu-bo życia-nie znają
Ale Ujmując Dużo Z Tego Cytaty: -Szczęście dlacze­go nie możesz te­raz do mnie przyjść? -Wielu tak chciało ale gdy nie po­jawię się z zas­kocze­nia ludzie wezmą dużo więcej niż chciałem dać a przez to dużo bar­dziej będą cier­pieli gdy odejdę. -loquentia


Ale Ujmując Dużo Z Tego Cytaty: Dużo to nie znaczy dobrze, ale dobrze znaczy dużo. -Demostenes


dużo-to-nie-znaczy-dobrze-ale-dobrze-znaczy-żo
Ale Ujmując Dużo Z Tego Cytaty: Dużo ludzi nie wie, co robić z czasem. Czas nie ma z ludźmi tego kłopotu. -Magdalena Samozwaniec


dużo-ludzi-nie-wie-co-robić-z-czasem-czas-nie-z-ludźmi-tego-kłopotu
Ale Ujmując Dużo Z Tego Cytaty: Dużo ludzi nie wie, co z czasem robić. Czas nie ma z ludźmi tego kłopotu. -Magdalena Samozwaniec


dużo-ludzi-nie-wie-co-z-czasem-robić-czas-nie-z-ludźmi-tego-kłopotu
Ale Ujmując Dużo Z Tego Cytaty: Jest rzeczą nie do wybaczenia, gdy naukowcy torturują zwierzęta. Dużo lepiej by było, gdyby do tego celu używali dziennikarzy i polityków. -Henryk Ibsen


jest-rzeczą-nie-do-wybaczenia-gdy-naukowcy-torturują-zwierzę-dużo-lepiej-by-było-gdyby-do-tego-celu-używali-dziennikarzy-i-polityków
Ale Ujmując Dużo Z Tego Cytaty: Z samego prawa do własności nie wynika gwarancja praw i swobód obywatelskich. Jednak – ujmując rzecz z perspektywy historycznej – prawo to jest jedynym i najskuteczniejszym narzędziem do zapewnienia jednych i drugich. -Richard Edgar Pipes


Ale Ujmując Dużo Z Tego Cytaty: Sios­tra o 2 la­ta młod­sza,ale o 30 lat twar­dsza, z nies­pożytą wro­gością, nie mówi dużo, ale kiedy mówi, ludzie ją słuchają. -bluecaffe


sios­tra-o 2 ­-młod­szaale-o 30 lat-twar­dsza-z nies­pożytą-wro­gośą-nie mówi-żo-ale-kiedy-mówi-ludzie-ją słuchają
Ale Ujmując Dużo Z Tego Cytaty: Szkoły są po to – się po­myślało – żeby było łat­wiej żyć. Do szkoły chodzi się po to, żeby się sa­memu za dużo nie nau­czyć. Bo gdy­by nie chodzić do szkół, to można by dużo więcej sa­memu się nau­czyć, za dużo więcej, i wte­dy już zu­pełnie nie można by żyć wśród ludzi i ich szkol­nych prob­lemów. Szkoły są dob­re. Mądre nie są, ale dob­re są. -Edward Stachura


Ale Ujmując Dużo Z Tego Cytaty: Właściwie to nawet trochę żałuję, że udałem się jakoś taki, że dużo wiem, i prawie wszystko przemyślałem. Co z tego mam? Nic. Tylko zniechęcenie. -Tadeusz Konwicki


właściwie-to-nawet-trochę-żałuję-że-udałem-ę-jakoś-taki-że-żo-wiem-i-prawie-wszystko-przemyśłem-co-z-tego-mam-nic-tylko-zniechęcenie
Ale Ujmując Dużo Z Tego Cytaty: Mucha, to zwierzę po­wiet­rzno - lądo­we. Lu­bi dużo la­tać i chodzić, naj­le­piej po gównie. Dla­tego jest bar­dzo po­dob­na do człowieka. -Krzysztof Hess


mucha-to zwierzę-po­wiet­rzno- lądo­we-lu­bi żo-­ć-i chodzić-naj­­piej-po gównie-dla­tego jest bar­dzo-po­dob­na
Ale Ujmując Dużo Z Tego Cytaty: Ro­bimy nap­rawdę dużo... bar­dzo dużo... aż trud­no wymienić. -Jarosław Kaczyński


Ale Ujmując Dużo Z Tego Cytaty: Bardzo trudno jest mówić dużo i nie powiedzieć za dużo. -Ludwik XIV


bardzo-trudno-jest-mówić-żo-i-nie-powiedzieć-za-żo
Ale Ujmując Dużo Z Tego Cytaty: W raju jest dokładnie tak jak tu, gdzie jesteś teraz tylko dużo, dużo lepiej. -Laurie Anderson


w-raju-jest-dokładnie-tak-jak-gdzie-jesteś-teraz-tylko-żo-żo-lepiej