Ale Wielka Potęgą Człowieka Cytaty

Ale Wielka Potęgą Człowieka Cytaty: Pokora nie jest słabością, ale wielka potęgą człowieka, dlatego, że miłość jest potęgą. -Jan Twardowski


pokora-nie-jest-słabośą-ale-wielka-potęgą-człowieka-dlatego-że-miłość-jest-potęgą
Ale Wielka Potęgą Człowieka Cytaty: Jest wielką klęską dla człowieka pokochać prawdziwie i głęboko cudzą żonę, choćby to była żona najpospolitszego i najmarniejszego człowieka - ale prawdziwym nadmiarem nieszczęścia jest pokochać kobietę cnotliwą. -Henryk Sienkiewicz


Ale Wielka Potęgą Człowieka Cytaty: Wielka radość jest tak samo daleka od dobrego zdrowia jak wielka udręka. Jedyną rozkoszą człowieka naprawdę zdrowego jest po prostu radość istnienia. -Montesquieu


wielka-radość-jest-tak-samo-daleka-od-dobrego-zdrowia-jak-wielka-udręka-jedyną-rozkoszą-człowieka-naprawdę-zdrowego-jest-po-prostu-radość
Ale Wielka Potęgą Człowieka Cytaty: Siła jest dziwów, lecz nad wszys­tkie sięga Dzi­wy człowieka potęga. -Sofokles


siła-jest dziwów-lecz-nad-wszys­tkie-ęga-dzi­wy-człowieka-potęga
Ale Wielka Potęgą Człowieka Cytaty: Wielką cnotą jest wiara i wielką cnotą jest miłość. Ale nadzieja to jakby największa z nich. Do ostatka człowiekowi towarzyszy i podźwignie go i wyprowadzi. Nadzieją weselący się idziemy. -Zofia Kossak - Szczucka - Szatkowska


Ale Wielka Potęgą Człowieka Cytaty: Frazes - skrzyżowanie małego człowieka z wielką sprawą. -Anonim


frazes-skrzyżowanie-łego-człowieka-z-wielką-sprawą
Ale Wielka Potęgą Człowieka Cytaty: Dążenie do wol­ności jest wielką siłą człowieka. -Antoni Kępiński


dążenie-do wol­noś-jest wielką-łą-człowieka
Ale Wielka Potęgą Człowieka Cytaty: Fra­zes - to skrzyżowa­nie małego człowieka z wielką sprawą. -Karol Kord


fra­zes- to skrzyżowa­nie-łego-człowieka-z wielką-sprawą
Ale Wielka Potęgą Człowieka Cytaty: Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. -Jan Twardowski


kochać-dru­giego-człowieka-oz­nacza-wielką-pracę-nad-sobą
Ale Wielka Potęgą Człowieka Cytaty: Wielką sztuką nazywam sztukę, która zgodnie z hierarchią dzieła wciąga człowieka bez reszty. -Paul Ambroise Valery


wielką-sztuką-nazywam-sztukę-która-zgodnie-z-hierarchią-dzieła-wciąga-człowieka-bez-reszty
Ale Wielka Potęgą Człowieka Cytaty: Wielkość człowieka jest wielka w tym, że zna on swoją nędzę. Drzewo nie zna swojej nędzy. -Blaise Pascal


wielkość-człowieka-jest-wielka-w-tym-że-zna-on-swoją-nędzę-drzewo-nie-zna-swojej-nędzy
Ale Wielka Potęgą Człowieka Cytaty: Lekkomyślność to wielka przyjemność. - Ba! Przedtem i w trakcie. Ale nigdy potem. -Stanisława Fleszarowa - Muskat


lekkomyślność-to-wielka-przyjemność-ba-przedtem-i-w-trakcie-ale-nigdy-potem
Ale Wielka Potęgą Człowieka Cytaty: Modlitwa zbliża człowieka nie tylko do Boga ale i do drugiego człowieka. -Władysław Kluz


modlitwa-zbliża-człowieka-nie-tylko-do-boga-ale-i-do-drugiego-człowieka
Ale Wielka Potęgą Człowieka Cytaty: Jak pchły skaczą myśli z człowieka na człowieka. Ale nie każdego gryzą. -Stanisław Jerzy Lec


jak-pchły-skaczą-myśli-z-człowieka-na-człowieka-ale-nie-każdego-gryzą
Ale Wielka Potęgą Człowieka Cytaty: Sztuka nie dlatego jest wielka, że jest rewolucyjna, ale dlatego jest rewolucyjna, że jest wielka. -Albert Camus


sztuka-nie-dlatego-jest-wielka-że-jest-rewolucyjna-ale-dlatego-jest-rewolucyjna-że-jest-wielka
Ale Wielka Potęgą Człowieka Cytaty: Wielka miłość to nie głośne narzucanie się, ale ofiara bez słów. -Adolf Heyduk


wielka-miłość-to-nie-głośne-narzucanie-ę-ale-ofiara-bez-słów
Ale Wielka Potęgą Człowieka Cytaty: Ludzie nic nie rozumiejący, ale mający prawo głosu, są w każdym społeczeństwie wielką armią. -Waldemar Łysiak


ludzie-nic-nie-rozumiejący-ale-mający-prawo-głosu-są-w-każdym-społeczeństwie-wielką-armią
Ale Wielka Potęgą Człowieka Cytaty: Miłość jest wtedy wielka, kiedy gra nie na jednej, ale na wszystkich strunach serca. -Aleksander Świętochowski


miłość-jest-wtedy-wielka-kiedy-gra-nie-na-jednej-ale-na-wszystkich-strunach-serca