Ale Wielka Cytaty

Ale Wielka Cytaty: Wielką cnotą jest wiara i wielką cnotą jest miłość. Ale nadzieja to jakby największa z nich. Do ostatka człowiekowi towarzyszy i podźwignie go i wyprowadzi. Nadzieją weselący się idziemy. -Zofia Kossak - Szczucka - Szatkowska


Ale Wielka Cytaty: Lekkomyślność to wielka przyjemność. - Ba! Przedtem i w trakcie. Ale nigdy potem. -Stanisława Fleszarowa - Muskat


lekkomyślność-to-wielka-przyjemność-ba-przedtem-i-w-trakcie-ale-nigdy-potem
Ale Wielka Cytaty: Sztuka nie dlatego jest wielka, że jest rewolucyjna, ale dlatego jest rewolucyjna, że jest wielka. -Albert Camus


sztuka-nie-dlatego-jest-wielka-że-jest-rewolucyjna-ale-dlatego-jest-rewolucyjna-że-jest-wielka
Ale Wielka Cytaty: Wielka miłość to nie głośne narzucanie się, ale ofiara bez słów. -Adolf Heyduk


wielka-miłość-to-nie-głośne-narzucanie-ę-ale-ofiara-bez-słów
Ale Wielka Cytaty: Ludzie nic nie rozumiejący, ale mający prawo głosu, są w każdym społeczeństwie wielką armią. -Waldemar Łysiak


ludzie-nic-nie-rozumiejący-ale-mający-prawo-głosu-są-w-każdym-społeczeństwie-wielką-armią
Ale Wielka Cytaty: Miłość jest wtedy wielka, kiedy gra nie na jednej, ale na wszystkich strunach serca. -Aleksander Świętochowski


miłość-jest-wtedy-wielka-kiedy-gra-nie-na-jednej-ale-na-wszystkich-strunach-serca
Ale Wielka Cytaty: Miłość jest jak samo życie: to nie jakiś wygodny i spokojny stan, ale wielka, wspaniała przygoda. -Andre Fayol


miłość-jest-jak-samo-życie-to-nie-jakiś-wygodny-i-spokojny-stan-ale-wielka-wspaniała-przygoda
Ale Wielka Cytaty: Ta­lent jest jak ka­wałek szlachet­ne­go, ale su­rowe­go me­talu: do­piero pil­na pra­ca go ob­ro­bi i war­tość mu wielką nada. -Stanisław Staszic


ta­lent-jest jak ka­wałek-szlachet­ne­go-ale-su­rowe­go-me­talu-do­piero-pil­na-pra­ca-go ob­ro­bi-i war­tość-mu wielką-nada
Ale Wielka Cytaty: Robimy tylko jedną, ale za to wielką nieostrożność: przychodzimy na świat. Po niej wszystkie inne się już nie liczą. -Georges Clemenceau


robimy-tylko-jedną-ale-za-to-wielką-nieostrożność-przychodzimy-na-świat-po-niej-wszystkie-inne-ę-już-nie-liczą
Ale Wielka Cytaty: Wielka radość jest tak samo daleka od dobrego zdrowia jak wielka udręka. Jedyną rozkoszą człowieka naprawdę zdrowego jest po prostu radość istnienia. -Montesquieu


wielka-radość-jest-tak-samo-daleka-od-dobrego-zdrowia-jak-wielka-udręka-jedyną-rozkoszą-człowieka-naprawdę-zdrowego-jest-po-prostu-radość
Ale Wielka Cytaty: Brak pieniędzy niszczy szczęście wielu ludziom. Nie chodzi o wielką for­tunę, ale żeby star­czało na god­ne życie. -Halina Ewa Olszewska


brak-pieniędzy-niszczy-szczęście-wielu-ludziom-nie chodzi-o wielką-for­tunę-ale-żeby-star­czało-na god­ne-życie
Ale Wielka Cytaty: Wielka to przewaga - nic jeszcze nie zrobić. Ale nie jej nadużywać. -Antoine Rivarol


wielka-to-przewaga-nic-jeszcze-nie-zrobić-ale-nie-jej-nadużywać
Ale Wielka Cytaty: Małe rzeczy są naprawdę małe, ale być wiernym w małych rzeczach - to wielka rzecz. -Augustyn Św


małe-rzeczy-są-naprawdę-łe-ale-być-wiernym-w-łych-rzeczach-to-wielka-rzecz
Ale Wielka Cytaty: Wielka sława uwidacznia się w pieniądzach, ale pieniądze zjawiają się rzeczywiście dopiero jako skutek sławy. -Aleksander Dumas


wielka-sława-uwidacznia-ę-w-pieniądzach-ale-pieniądze-zjawiają-ę-rzeczywiście-dopiero-jako-skutek-sławy
Ale Wielka Cytaty: Sztuka jest czymś różnym od moralności, ale każda wielka sztuka jest swoim własnym morałem. -Marcel Proust


sztuka-jest-czymś-różnym-od-moralnoś-ale-każda-wielka-sztuka-jest-swoim-własnym-morałem
Ale Wielka Cytaty: Pokora nie jest słabością, ale wielka potęgą człowieka, dlatego, że miłość jest potęgą. -Jan Twardowski


pokora-nie-jest-słabośą-ale-wielka-potęgą-człowieka-dlatego-że-miłość-jest-potęgą
Ale Wielka Cytaty: Zarówno niechęć do kogoś, jak i przywiązanie mają tę wspólną cechę, iż z wielką jasnością dostrzega się wady drugiego i choć uczucia są przeciwstawne, ale skutki te same - tu chęć, tam obawa znalezienia tych wad. -Maria Kalergi


Ale Wielka Cytaty: Jest wielką klęską dla człowieka pokochać prawdziwie i głęboko cudzą żonę, choćby to była żona najpospolitszego i najmarniejszego człowieka - ale prawdziwym nadmiarem nieszczęścia jest pokochać kobietę cnotliwą. -Henryk Sienkiewicz