Ale są również Cytaty

Ale są również Cytaty:


Ale są również Cytaty: Prawda jest bez wątpienia piękna, ale kłamstwo również. -Ralph Waldo Emerson


prawda-jest-bez-wątpienia-piękna-ale-kłamstwo-również
Ale są również Cytaty: Geniusz nie tylko ocenia sytuację, ale dostarcza również odpowiedzi. -Robert Graves


geniusz-nie-tylko-ocenia-sytuację-ale-dostarcza-również-odpowiedzi
Ale są również Cytaty: By dokonać wielkich dzieł, powinniśmy nie tylko planować, ale również wierzyć. -Anatol France


by-dokonać-wielkich-dzieł-powinniśmy-nie-tylko-planować-ale-również-wierzyć
Ale są również Cytaty: Wol­ność to poz­by­cie się nie tyl­ko panów, ale również niewolników. -Mikołaj Bierdiajew


wol­ność-to poz­by­cie ę-nie tyl­ko-panów-ale-również-niewolników
Ale są również Cytaty: Odmień swoje życie nie tylko z wiosną, ale również w środku zimy pomaluj oblodzone szybki. -Anonim


odmień-swoje-życie-nie-tylko-z-wiosną-ale-również-w-środku-zimy-pomaluj-oblodzone-szybki
Ale są również Cytaty: Ma­my zna­ne wiado­me. Rzeczy, o których wiemy, że je wiemy. Wiemy również, że is­tnieją zna­ne niewiado­me. In­ny­mi słowy, wiemy, że są pew­ne rzeczy, których nie wiemy. Ale są również niez­na­ne niewiado­me – ta­kie, o których nie wiemy, że ich nie wiemy. -Donald Rumsfeld


Ale są również Cytaty: To straszne, że sche­maty życia składają się w po­ważnej części z ele­mentów nie tyl­ko niecieka­wych, ale również do nicze­go nieprzydatnych. -Stanisław Dygat


to straszne-że sche­maty-życia-składają ę-w po­ważnej-częś-z ele­mentów-nie tyl­ko-niecieka­wych-ale-również-do nicze­go
Ale są również Cytaty: List może być uderzeniem skrzydła ptaka, które uruchomi lawinę, lawinę radości, ale również zniszczenia. -Zenta Maurina


list-może-być-uderzeniem-skrzydła-ptaka-które-uruchomi-lawinę-lawinę-radoś-ale-również-zniszczenia
Ale są również Cytaty: Wino czyni człowieka łatwiejszym do zniesienia dla niego samego, ale nie można powiedzieć, że również dla innych. -Samuel Johnson


wino-czyni-człowieka-łatwiejszym-do-zniesienia-dla-niego-samego-ale-nie-można-powiedzieć-że-również-dla-innych
Ale są również Cytaty: Chcę po­wie­dzieć, że lu­bię być na­miętnym i szcze­rym, ale również lu­bię dob­rze się ba­wić i działam jak idiota. -Kurt Cobain


chcę-po­wie­dzieć-że lu­bię-być-na­miętnym-i szcze­rym-ale-również-lu­bię-dob­rze ę-ba­wić-i działam-jak idiota
Ale są również Cytaty: Okaż pokorę - wiele najgorszych na tym świecie rzeczy stworzono z tej samej, co ciebie materii, ale nie trać ducha - stworzono z niej również gwiazdy. -Nicholai Welimirowicz


okaż-pokorę-wiele-najgorszych-na-tym-świecie-rzeczy-stworzono-z-tej-samej-co-ciebie-materii-ale-nie-trać-ducha-stworzono-z-niej-również
Ale są również Cytaty: Życie zaczy­na się po pięćdziesiątce, ta­ka jest praw­da; ale również prawdą jest to, że kończy się po czterdziestce. -H » Michel Houellebecq » Możliwość wyspy


Życie-zaczy­na ę-po pięćdziesiątce-­ka-jest praw­da-ale-również-prawdą-jest to-że kończy ę-po czterdziestce
Ale są również Cytaty: Przestępca jest rewolucjonistą burzącym porządek społeczny, ale rewolucjonistą jest również człowiek uczciwy, burzący ogólną nieuczciwość. -Aleksander Świętochowski


przestępca-jest-rewolucjonistą-burzącym-porządek-społeczny-ale-rewolucjonistą-jest-również-człowiek-uczciwy-burzący-ogólną-nieuczciwość
Ale są również Cytaty: Nie słucha się w dwudziestym drugim roku życia czarownego słowa: kocham, spokojnie. Trudno je wymówić, ale również trudno go wysłuchać bez gwałtownego bicia serca. Jedno maleńkie słówko ! a jest w nim tyle wartości, ile warte szczęście. Ale ma i ono stronę odwrotną. Gdy brzmi bez echa, bywa śmiesznym, gdy bez prawdy - nikczemnym. -Henryk Sienkiewicz


Ale są również Cytaty: Jeśli człowiek pragnie być szczęśliwy, powinien nie tylko dążyć do szczęścia własnego, ale również do szczęścia społeczności, do której należy i do szczęścia bliźnich, którzy ją tworzą. -Ernst Haeckel


Ale są również Cytaty: Często w oczach świata jes­teśmy kry­mina­lis­ta­mi nie tyl­ko z po­wodu po­pełnionych zbrod­ni, ale również dla­tego, że wiemy, ja­kie zbrod­nie popełniono. -Aleksander Dumas


często-w oczach-świata-jes­teśmy-kry­mina­lis­­mi-nie tyl­ko-z po­wodu-po­pełnionych-zbrod­-ale-również-dla­tego-że wiemy-ja­kie
Ale są również Cytaty: Dar uzdrawiania jest łaską. Ale łaską jest również umiejętność godnego życia, miłości bliźniego, poszanowania pracy. Nie trzeba przenosić gór, żeby dać dowody jaj wiary. -Paulo Coelho


dar-uzdrawiania-jest-łaską-ale-łaską-jest-również-umiejętność-godnego-życia-miłoś-bliźniego-poszanowania-pracy-nie-trzeba-przenosić