Ali” Cytaty

Ali” Cytaty: Ala ma kota, ale kot ma dość Ali. -Henryk Jagodziński


Ali” Cytaty: Ali­men­ty - ka­ra za przedłużanie ga­tun­ku w niewłaści­wym kierunku. -Jerzy Leszczyński


ali­men­ty- ka­ra-za przedłużanie-ga­tun­ku-w niewłaś­wym-kierunku
Ali” Cytaty: Jed­ni są uczci­wi, drudzy mają ali­bi na każdy uczynek. -Władysław Piekarski


jed­-są uczci­wi-drudzy-mają-ali­bi-na każdy-uczynek
Ali” Cytaty: Czy masz ali­bi na ok­res, w któym nic nie zrobiłeś?  -Wiesław Brudziński


czy-masz-ali­bi-na ok­res-w któym-nic-nie zrobiłeś 
Ali” Cytaty: Nie można po­wie­dzieć nic niedorzeczne­go, cze­go by już ja­ki fi­lozof nie powiedział. Ni­hil tam ab­surde di­ci po­test, quod non di­catur ad ali­quo philosophorum. -Cyceron


nie-można-po­wie­dzieć-nic-niedorzeczne­go-cze­go-by już-ja­ki-fi­lozof-nie powiedział-ni­hil-tam-ab­surde-di­-po­test-quod-non
Ali” Cytaty: Naj­przód wier­szyk napisałem, po­tem wier­szyk podpisałem pseudo­nimem “Groźny Ali”. Po­tem zro­biłem winietkę: lirę, gwiaz­dkę, ptaszków setkę; po­tem nie wydrukowali. -Konstanty Ildefons Gałczyński